DANE OFERTY

 • Typ ofertyPraca stała
 • Pensja: nie podano
 • Firma: LepszaPraca
 • Kontakt: Marta Nowakowska
 • Telefon: 696003788
 • Język obcy: angielski
 • Doświadczenie: Minimum 2 lata

MIEJSCE PRACY

 • Miejscowość: Łódź
 • Region: łódzkie
 • Państwo: Polska
Zobacz wszystkie oferty dla stanowiska:
Kierownik budowy

Lepsza Praca (certyfikat 13858) to polska firma specjalizująca się w rekrutacjach na stanowiska techniczne, handlowe i menedżerskie – głównie dla sektora przemysłowego. Prezentowane przez nas oferty pracy, dotyczą zatrudnienia wyłącznie po stronie klienta, na podstawie umowy o pracę lub kontraktu menedżerskiego.

Aktualnie, dla naszego klienta – generalnego wykonawcy – poszukujemy osoby na stanowisko:

Obowiązki

 • Bezpośredni nadzór realizacji robót w oparciu o wymagania kontraktu, dokumentację techniczną, harmonogram oraz zapewnienie uzyskania odpowiedniej jakości pracy
 • Analiza dokumentacji technicznej oraz sprawne rozwiązywanie problemów technicznych
 • Planowanie i koordynacja robót realizowanych przez podwykonawców
 • Planowanie i zamawianie środków produkcji i nadzór terminowości
 • Nadzór  budowlany nad przepisami BHP oraz ochrony środowiska
 • Prowadzenie  dziennika budowy zgodnie z przepisami
 • Współpraca z lokalnymi władzami i gestorami mediów
 • Współpraca z inwestorem i zespołem projektowym
 • Reprezentowanie firmy na zewnątrz i dbanie o dobry wizerunek
 • Optymalizacja budżetu budowy
 • Organizacja zaplecza budowy
 • Zarządzanie procesami budowy oraz realizacja wszystkich faz w przeprowadzanych projektach (aż do przekazania budowy inwestorowi)
 • Obsługa budów województwa małopolskiego

Wymagania

 • Realizacja powyżej 10 mln wartości inwestycji
 • Wykształcenie wyższe (budownictwo)
 • Co najmniej 2 letnie doświadczenie zawodowe w realizacji wszystkich faz budowy dużych obiektów budowlanych (industrial, office)
 • Posiadanie uprawnień do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno-budowlanej oraz przynależność do Izby Inżynierów Budownictwa
 • Doświadczenie w nadzorze i koordynacji sił własnych i podwykonawców
 • Znajomość MS Office
 • Znajomość AutoCad
 • Znajomość procesu inwestycyjnego
 • Umiejętność kosztorysowania
 • Prawo jazdy kategorii B
 • Znajomość języka angielskiego – mile widziana

Oferujemy

niezbędne narzędzia pracy
atrakcyjne wynagrodzenie
Wysłanie CV do pracodawcy jest jednoznacze ze zgodą na przetwarzanie danych osobowych:
"Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb rekrutacji, zgodnie z ustaw z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2002 r. nr 101, poz. 926, ze zm.)"