DANE OFERTY

  • Typ ofertyinne
  • Pensja: nie podano
  • Firma: CM iMED24
  • Kontakt: Comarch
  • Telefon:
  • Język obcy: Nie wymagany
  • Doświadczenie: Nie wymagane

MIEJSCE PRACY

  • Miejscowość: Łódź
  • Region: łódzkie
  • Państwo: Polska

Przedmiotem niniejszego zapytania jest realizacja usług pielęgnacyjnych/opiekuńczych dla uczestników uruchamianego projektu SOS dla ŁOM - realizacja nowoczesnej teleopieki medycznej dla mieszkańców Łódzkiego Obszaru Metropolitarnego, finansowanego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego


Celem głównym projektu jest poprawa funkcjonowania i bezpieczeństwa osób niesamodzielnych w naturalnym środowisku domowym, zamieszkałych na terenie Łódzkiego Obszaru Metropolitarnego, poprzez świadczenie opieki zdrowotnej dla osób z zaburzeniami psychicznymi w formie zespołów leczenia środowiskowego.

Wsparcie to realizowane będzie między innymi poprzez wizyty pracownika socjalnego.

Grupę docelową projektu stanowić będzie 100 pacjentów zamieszkujących w obszarze ŁOM.

Ze względu na charakter grupy docelowej objętej wsparciem w projekcie, tj. osoby starsze, samotne, z zaburzeniami psychicznymi istnieje konieczność realizacji świadczeń medycznych w zakresie rehabilitacji w środowisku domowych pacjenta.

Wysłanie CV do pracodawcy jest jednoznacze ze zgodą na przetwarzanie danych osobowych:
"Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb rekrutacji, zgodnie z ustaw z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2002 r. nr 101, poz. 926, ze zm.)"