DANE OFERTY

  • Typ ofertyinne
  • Pensja: nie podano
  • Firma: EBN Polska
  • Kontakt:
  • Telefon: 42 632 42 24
  • Język obcy: Nie wymagany
  • Doświadczenie: Nie wymagane

MIEJSCE PRACY

  • Miejscowość: Łódź
  • Region: łódzkie
  • Państwo: Polska
Jeżeli jesteś osoba niepracującą, powyżej 29 r.ż. i zamieszkujesz jeden z wymienionych powiatów: zgierski, pabianicki, łódzki wschodni, łódzki, brzeziński zapraszamy do udziału w projekcie. 

POMOC KOSMETYCZKI

W ramach projektu oferujemy: 
- indywidualne doradztwo zawodowe,
- profesjonalne szkolenie + stypendium szkoleniowe
- 4 miesięczny staż,
- pośrednictwo pracy po zakończeniu stażu.

Zainteresowane osoby prosimy o przesłanie CV wraz z klauzulą o przetwarzaniu danych osobowych.
Wysłanie CV do pracodawcy jest jednoznacze ze zgodą na przetwarzanie danych osobowych:
"Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb rekrutacji, zgodnie z ustaw z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2002 r. nr 101, poz. 926, ze zm.)"