DANE OFERTY

 • Typ ofertyPraca stała
 • Pensja: nie podano
 • Firma: Impuls Security Polska
 • Kontakt: Daniel
 • Telefon: 517-574-235
 • Język obcy: Nie wymagany
 • Doświadczenie: Nie wymagane

MIEJSCE PRACY

 • Miejscowość: Łódź
 • Region: łódzkie
 • Państwo: Polska
Zobacz wszystkie oferty dla stanowiska:
Pracownik ochrony
AGENCJA OCHRONY zatrudni pracowników na stanowisku: PRACOWNIKÓW OCHRONY-DOZORU

Miejsce pracy: Łódź BAŁUTY - zakład przemysłowy

OFERUJEMY:
 • pracę dla osób posiadających orzeczenie o niepełnosprawnośći,*
 • pracę zmianową - służby w godzinach 06:00-18:00 oraz 18;00-06:00,
 • szkolenie wstępne a także niepełne umundurowanie,
 • zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę 1/1 etatu,,
 • terminowe wypłaty,
 • pakiet szkoleń.
OCZEKIWANIA:
 • dokładność w wykonywaniu powierzonych obowiązków,
 • niekaralność (warunek konieczny),
 • zaangażowanie w wykonywaniu powierzonej pracy,
 • dyspozycyjność, spostrzegawczość..
ZAKRES OBOWIĄZKÓW:
 • dozór powierzonego mienia,
 • widencja pojazdów i osób na obiekcie,
 • regularne dokonywanie obchodów terenu,
 • rejestr zdarzeń na obiekcie.
Osoby zainteresowane prosimy o kontakt telefoniczny: 517-574-235, (od poniedziałku do piątku między godziną 08:00 a 16:00

Prosimy o zamieszczenie klauzuli:
„Zgodnie z art.6 ust.1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb aktualnej i przyszłych rekrutacji.”


Klauzula informacyjna dla kandydatów do pracy:
Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informujemy, iż:-

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest firma IMPULS SECURITY POLSKA Sp. z o.o., Sp. K. z siedzibą w Poznaniu pod adresem ul. Warowna 12, 61-357 Poznań.
2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu rekrutacji i przyszłych rekrutacji.
3. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty przetwarzające je na nasze zlecenie oraz podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa.
4. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres tej i przyszłych rekrutacji
5. Posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania.
6. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
7. Podanie danych osobowych jest obligatoryjne w oparciu o przepisy prawa a w pozostałym zakresie jest dobrowolne.

* Pracodawca realizuje obowiązek wynikający z art. 21 i 33 ust. 7b ustawa o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych z dnia 27 sierpnia 1997.
Wysłanie CV do pracodawcy jest jednoznacze ze zgodą na przetwarzanie danych osobowych:
"Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb rekrutacji, zgodnie z ustaw z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2002 r. nr 101, poz. 926, ze zm.)"