DANE OFERTY

  • Typ ofertyUmowa-zlecenie
  • Pensja: nie podano
  • Firma: Centrum Usług Psychologicznych EGO
  • Kontakt: Barbara Hrypińska
  • Telefon: 884302802
  • Język obcy: Nie wymagany
  • Doświadczenie: Minimum rok

MIEJSCE PRACY

  • Miejscowość: Bochnia
  • Region: małopolskie
  • Państwo: Polska
Zobacz wszystkie oferty dla stanowiska:
Instruktor tańca
Poszukuje osoby do przeprowadzenia zajęć z tańca współczesnego 100h zajęć w Placówce Wsparcia Dziennego dla Dzieci i Młodzieży

Warunki zatrudnienia:rodzaj umowy: umowa dopasowana dla każdego indywidualnie
miesięczny wymiar czasu pracy: w zależności od zapotrzebowania
system pracy: w zależności od zlecenia
czas trwania umowy: w zależności od zlecenia
wynagrodzenie: zależne od przebytych godzin pracy

Wymagania.

a) Wykształcenie: kierunkowe

b) Doświadczenie:potwierdzone dokumentacją ( dyplomy zaświadczenia o odbytych kursachDo odpowiedzi należy dołączyć: CV, scan dyplomu, scan dokumentów potwierdzających posiadane doświadczenie (umowy, świadectwa pracy, referencje). Odpowiedzi bez wymaganych załączników rozpatrywane będą w drugiej kolejności.Proszę o zawarcie w dokumentach aplikacyjnych następującej klauzuli:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu tej oraz przyszłych rekrutacji (zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. Ustaw z 2018, poz. 1000) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE
Wysłanie CV do pracodawcy jest jednoznacze ze zgodą na przetwarzanie danych osobowych:
"Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb rekrutacji, zgodnie z ustaw z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2002 r. nr 101, poz. 926, ze zm.)"