SPECJALISTA DS. ORGANIZACJI KONFERENCJI I BANKIETÓW

DANE OFERTY

 • Typ ofertyPraca stała
 • Pensja: nie podano
 • Firma: Business Bridge Group Sp. z o.o.
 • Kontakt: Katarzyna Kowalska
 • Telefon: 71 788 05 88
 • Język obcy: Nie wymagany
 • Doświadczenie: Nie wymagane

MIEJSCE PRACY

Firma Business Bridge Group Sp. z o.o. jest profesjonalną agencją rekrutacyjną. Współpracujemy z firmami w zakresie poszukiwania najlepszych specjalistów i menedżerów na terenie całej Polski i UE, dbając przy tym o zapewnienie satysfakcjonującej pracy kandydatom.


Obecnie poszukujemy dla naszego Klienta – obiektu hotelowo - gastronomicznego – osoby do pracy, na stanowisku:


Specjalista ds. Organizacji Konferencji i Bankietów

Miejsce pracy: okolice Bolesławca


Jakie będą zadania na tym stanowisku pracy:

 • planowanie, organizowanie, koordynowanie, a także nadzorowanie i rozliczanie całego procesu przebiegu realizacji konferencji, szkoleń, bankietów, imprez okolicznościowych itp.,

 • sporządzanie ofert i umów,

 • stała komunikacja i współpraca z innymi działami obiektu hotelowego,

 • analizowanie działań obiektów konkurencyjnych,

 • zapoznanie się z usługami oferowanymi przez Hotel,

 • tworzenie raportów i statystyk.


Poszukujemy właśnie Ciebie, jeśli:

 • posiadasz wykształcenie min. średnie,

 • masz doświadczenie na podobnym stanowisku w branży hotelarskiej/turystycznej,

 • jesteś osobą otwartą, komunikatywną i nie masz problemu z nawiązywaniem relacji międzyludzkich,

 • dobrze posługujesz się językiem angielskim w mowie i piśmie - warunek konieczny,

 • znasz dobrze język niemiecki - mile widziane,

 • potrafisz obsługiwać komputer (MS Office, Internet).


Pracodawca oferuje:

 • stałe zatrudnienie w formie umowy o pracę,

 • atrakcyjny system premiowy,

 • posiłek pracowniczy.


Osoby zainteresowane ofertą pracy prosimy o przesyłanie CV za pośrednictwem linku aplikacyjnego:

https://aplikuj.hrlink.pl/aplikacja/Specjalista-ds-Organizacji-Konferencji-i-Bankietow/5496-3629-25-a64-2707.html

Posiadamy certyfikaty Ministra Gospodarki i Pracy nr 5355.
Wstępną selekcję kandydatów przeprowadzamy na podstawie przysłanych do nas CV. Kontaktujemy się
telefonicznie z wybranymi kandydatami, udzielamy bardziej szczegółowych informacji dot. stanowiska pracy,
a także informujemy o dalszym procesie rekrutacji.

W związku z unijnym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych (RODO), prosimy o dopisanie w treści
CV poniższej klauzuli, w przypadku nadesłanych aplikacji bez naszej klauzuli, Państwa kandydatura nie
będzie rozpatrywana i zostanie automatycznie odrzucona:

„Klauzula zgody”
"Wyrażam zgodę na przetwarzanie podanych przeze mnie moich danych osobowych przez firmę Business
Bridge Group Sp. z o.o. (Business Bridge Group Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Legnickiej 65/1,54-510 we
Wrocławiu, dalej jako Administrator Danych Osobowych) w celu realizacji aktualnych i przyszłych procesów
rekrutacyjnych - na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady
(UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem
danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE
(ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych. OŚWIADCZAM, że podanie przeze mnie danych
osobowych jest dobrowolne, jak również o tym, że przysługuje mi prawo do cofnięcia niniejszej zgody w
każdym czasie, przy czym cofnięcie zgody na przetwarzanie danych osobowych jest równoznaczne z
rezygnacją z dalszego udziału w tym oraz w przyszłych procesach rekrutacyjnych."

"Klauzula informacyjna w zakresie danych osobowych"
Zgodnie z art. 13 RODO (Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia
2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o
ochronie danych) z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE. L Nr 119, str. 1) informujemy, iż:
1. Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Business Bridge Group Sp. z o.o. z siedzibą we
Wrocławiu, przy ulicy Legnickiej 65/1.
2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych jest możliwy pod adresem e-mail: [email protected] lub
adresem ul. Legnicka 65/1, 54-510 Wrocław.
3. Przetwarzanie Pana/Pani danych osobowych odbywa się na podstawie zgody (zgodnie z art. 6 ust. 1 pkt. a
RODO), wyłącznie w celu przedstawienia ofert zatrudnienia, a także przeprowadzania aktualnych oraz
przyszłych procesów rekrutacyjnych.
4. Odbiorcami Pana/Pani danych osobowych będę Klienci Administratora, którzy uczestniczą w procesach
rekrutacyjnych. O fakcie przekazania Pana/Pani danych osobowych do Klienta Administratora, będziemy
każdorazowo Pana/Panią informować. Odbiorcami Pana/Pani danych osobowych są również podmioty
odpowiedzialne za wspieranie Administratora przy realizacji procesów rekrutacyjnych, z którymi
Administrator współpracuje na podstawie zawartych umów (są to w szczególności: Dostawcy Usług,
Partnerzy, Współpracownicy).
5. Pana/Pani dane osobowe przechowywane będą przez okres aktualnych i przyszłych procesów
rekrutacyjnych do momentu odwołania przez Pana/Panią zgody do przetwarzania Pana/Pani danych
osobowych i żądania ich usunięcia.
6. Przysługuje Panu/Pani prawo do:
żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, uzupełnienia, usunięcia lub ograniczenia
przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych,
cofnięcia zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie; cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność
z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem,
wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
7. Podanie danych osobowych jest wymogiem obligatoryjnym w oparciu o przepisy prawa, a w pozostałym
zakresie jest dobrowolne. Jednakże brak ich podania i wyrażenia zgody na ich przetwarzanie uniemożliwi
przeprowadzenie procesów rekrutacyjnych z Pana/Pani udziałem.
8. Pana/Pani dane osobowe nie będą wykorzystywane w celu dokonywania profilowania, w tym do
zautomatyzowanego podejmowania decyzji.
Wysłanie CV do pracodawcy jest jednoznacze ze zgodą na przetwarzanie danych osobowych:
"Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb rekrutacji, zgodnie z ustaw z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2002 r. nr 101, poz. 926, ze zm.)"