DANE OFERTY

  • Typ ofertyPraca stała
  • Pensja: 7 000-12 000 PLN/m-c
  • Firma: JOBLAB Magdalena Demarczyk
  • Kontakt: Demarczyk Magdalena
  • Telefon: 791600503
  • Język obcy: Nie wymagany
  • Doświadczenie: Minimum 3 lata

MIEJSCE PRACY

Opis stanowiska

Joblab jest Agencją Zatrudnienia o numerze 20518. Obecnie dla naszego Klienta z Dąbrowy Górniczej, poszukujemy: KIEROWNIKA FINANSOWEGO ZADANIA: - bieżąca kontrola i analiza danych finansowych, wyników oraz KPI, - opracowanie i monitorowanie efektywności i kosztów produkcji, - koordynacja i opracowanie okresowych i rocznych sprawozdań finansowych, współpraca z biegłymi rewidentami, - nadzór nad obiegiem dokumentacji finansowo - księgowej, - analiza założonych planów,  - idendyfikacja obszarów do optymalizacji i standaryzacji procesów, - współpraca z Zarządem Spółki, biegłymi rewidentami, bankami oraz instytucjami zewnętrznymi,

Wymagania stanowiska

- wyższe wykształcenie ( kierunkowe), - min. 3 lata doświadczenia w dziale finansowym w firmie produkcyjnej ( lub pokrewne), - mile widziane doświadczenie na stanowisku Kierownika Finansowego - doswiadczenie w planowaniu finansowym, sprawozdawczości, optymalizacji procesów, rozliczaniem kosztów, - znajomość zagadniem związanych z rozliczaniem kosztów w spółce o profilu produkcyjnym, - samodzielność i odpowiedzialność w realizacji powierzonych zadań,

Oferujemy

- umowę o pracę - podpisywaną bezpośrednio z pracodawcą ( okres próbny + umowa na czas nieokreślony) - atrakcyjne wynagrodzenie, - możliwość realnego wpływu na rozwój, - dużą samodzielność i decyzyjność, - ubezpieczenie grupowe, - świadczenia z ZFŚS: wczasy pod gruszą, bony i paczki
Wysłanie CV do pracodawcy jest jednoznacze ze zgodą na przetwarzanie danych osobowych:
"Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb rekrutacji, zgodnie z ustaw z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2002 r. nr 101, poz. 926, ze zm.)"