2 PRACOWNIKÓW DO SKŁADANIA STANDÓW (KARTONOWYCH)

DANE OFERTY

  • Typ ofertyPraca tymczasowa
  • Pensja: 17 PLN/h
  • Firma: Eurokadra FS Sp. z o.o.
  • Kontakt: Karolina
  • Telefon: 796112903
  • Język obcy: Nie wymagany
  • Doświadczenie: Nie wymagane

MIEJSCE PRACY

  • Miejscowość: Gdańsk
  • Region: pomorskie
  • Państwo: Polska

2 PRACOWNIKÓW DO SKŁADANIA standów (kartonowych)
  na dwa tygodnie 11/02/2019-22/02/2019

EUROKADRA FS Sp. z o.o (nr certyfikatu 8261)   to profesjonalne Agencje Pracy Tymczasowej i Doradztwa Personalnego, których  głównym zadaniem jest wyszukiwanie i oferowanie wykwalifikowanych pracowników.

Aktualnie poszukujemy dla jednego z naszych Klientów z branży spożywczej,  pracownika do magazynu, do składania i uzupełniania standów.

Miejsce pracy: Gdańsk RUDNIKI , ul. Elbląska
praca na 2 tygodnie (od 11/02/2019- 22/02/2019-może akcja być przedłużona o parę dni.. )

PŁATNE NA KONTO do 28/02/2019!


Wymagania:

- zaangażowanie w wykonywane obowiązki,
- dokładność, precyzyjność,
- zdolności manualne,

- dyspozycyjność.

- mile widziani studenci

Obowiązki:

- składanie standów z elementów tekturowych
- uzupełnianie standów towarem

- proste prace porządkowe

Oferujemy:

- pracę czasową na umowę zlecenie do 11/02//2019-22/02/2019 lub dłużej…
- stawka 17,50 zł brutto za godzinę
- pracę od poniedziałku do piątku od godziny 7.00- 8.00 (od 8 do 10h)
- praca zarówno dla Pań i Panów
- zlecenia przy składnia standów mają charakter cykliczny. Możliwość współpracy przy kolejnych akcjach

Osoby, które są zainteresowane ofertą, prosimy o przesyłanie CV. W tytule maila prosimy zaznaczyć stanowisko, na które Państwo aplikują: PRACOWNIK DO SKŁADANIA STANDÓW.

 

 Prosimy o dołączenie do swojej aplikacji następującej klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej aplikacji dla potrzeb niezbędnych do realizacji aktualnych i przyszłych procesów rekrutacji, zgodnie z art. 6 ust. 1 pkt a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO)."
Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych w celach rekrutacji 
w spółce Eurokadra FS.
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego I Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych – dalej: RODO) informuję, iż:
Administratorem Państwa danych osobowych jest Eurokadra FS sp. z o.o. z siedzibą w Zabrzu przy ul. Wolności 345, KRS 416... wyświetl numer 1 NIP: 631-264-52-82, e-mail: [email protected] wyświetl e-mail 
Państwa dane są przetwarzane w celu prowadzenia procesu rekrutacyjnego  na podstawie art. 6 ust. 1 punkt a lub b RODO (osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów lub przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy) - mogą Państwo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania swoich danych opartych na  tej podstawie.
W przypadku Państwa zgody dane będą przetwarzane również na potrzeby przyszłych rekrutacji na podstawie art. 6 ust.1 lit. a RODO. W dowolnym momencie przysługuje Państwu prawo do cofnięcia wyrażonych zgód, co nie wpłynie na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano do czasu ich cofnięcia. Dane osobowe będą przetwarzane do momentu cofnięcia zgody.
Państwa dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego lub do momentu cofnięcia zgody. Podanie danych jest dobrowolne, ale ich nie podanie będzie związane z brakiem możliwości udziału w procesach rekrutacyjnych.
Państwa dane będą zabezpieczone poprzez zastosowanie odpowiednich procedur ochrony danych osobowych, wdrożonych w Spółce.
Informujemy, że odbiorcą Państwa danych osobowych będą upoważnieni pracownicy Spółki oraz Zarząd Spółki.
Podmiotami, którym przekazywane będą Państwa dane osobowe mogą być:

1.    kontrahenci spółki, na rzecz których bezpośrednio będą Państwo wykonywać pracę lub zlecenie, w ramach umowy zawartej ze spółką

2.    spółki Grupy Eurokadra

3.    dostawcy systemów informatycznych oraz usług IT,

4.    podmioty świadczące na rzecz Spółki usługi kadrowe, księgowe, badania jakości obsługi, dochodzenia należności, usługi prawne

5.    operatorzy pocztowi i kurierzy,

6.    operatorzy systemów płatności elektronicznych oraz banki w zakresie realizacji płatności

7.    organy uprawnione do otrzymania Państwa danych osobowych na podstawie przepisów prawa

Mają Państwo prawo do żądania od Spółki dostępu do danych osobowych, które Państwa dotyczą, ich sprostowania, usunięcia lub wystąpienia z żądaniem ograniczenia ich przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do uzyskania kopii danych.
Informujemy, że Państwa dane osobowe nie będą  przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej oraz, że nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również nie będą wykorzystywane do profilowania.
Informujemy również że w zakresie ochrony danych osobowych, przysługuje Państwu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego- Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 

 

Dziękujemy za przesłane aplikacje i uprzejmie informujemy, że skontaktujemy się tylko z wybranymi kandydatami.
Wysłanie CV do pracodawcy jest jednoznacze ze zgodą na przetwarzanie danych osobowych:
"Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb rekrutacji, zgodnie z ustaw z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2002 r. nr 101, poz. 926, ze zm.)"