MAGAZYNIER Z UPRAWNIENIAMI NA WÓZKI (WYSOKI SKŁAD) - GDAŃSK,

DANE OFERTY

  • Typ ofertyPraca stała
  • Pensja: 3 800-3 900 PLN/m-c
  • Firma: Eurokadra FS Sp. z o.o.
  • Kontakt: Karolina
  • Telefon: 796112903
  • Język obcy: Nie wymagany
  • Doświadczenie: Nie wymagane

MIEJSCE PRACY

  • Miejscowość: Gdańsk
  • Region: pomorskie
  • Państwo: Polska

Eurokadra FS SP z o.o. (nr certyfikatu 8261) to profesjonalne Agencje Pracy Tymczasowej i Doradztwa Personalnego, których głównym zadaniem jest wyszukiwanie i oferowanie wykwalifikowanych pracowników.

Obecnie poszukujemy dla jednego z naszych Klientów z branży logistycznej, pracownika na stanowisku magazynier - operator wózka.

Miejsce pracy: Gdańsk, ul. Elbląska 110

Wymagania:

- UPRAWNIENIA NA WÓZKI WIDŁOWE WYSOKIEGO SKŁADOWANIA,
- doświadczenie w pracy na podobnym stanowisku= min. 6 MIESIĘCY
- możliwe nadgodziny,
 - wysoka motywacja do pracy,
- zaangażowanie w powierzone obowiązki.

                                              
Obowiązki:


- rozładunek ,załadunek towaru przy użyciu wózka widłowego (wysoki skład).
- kompletacja towaru
- inne prace magazynowe.


Oferujemy:


- pracę stałą,
- po okresie próbnym możliwość zatrudnienia na umowę o pracę,
- pracę od poniedziałku do piątku
- praca w godzinach 07.00-15.00
- możliwość robienia nadgodzin
- możliwość rozwoju zawodowego,

- stawka  za godzinę : 23 zł brutto/hOsoby, które są zainteresowane ofertą, prosimy o przesyłanie CV, na adres mailowy: [email protected], w wtytule wiadomości wpisując: MAGAZYNIER – GDAŃSK/ELBLĄSKA.  Prosimy o dołączenie do swojej aplikacji następującej klauzuli: Wysyłając dokumenty prosimy o zapoznanie się z klauzulą dotyczącą przetwarzania danych osobowych, a w przypadku wyrażenia chęci brania udziału również w przyszłych rekrutacjach, o dołączenie poniższej zgody:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych podanych w procesie rekrutacji przez spółkę Eurokadra FS. z siedzibą w Zabrzu dla potrzeb niezbędnych do realizacji aktualnych i przyszłych procesów rekrutacji, zawarcia umowy o pracę lub zlecenia i związanych z tym obowiązków prawnych, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych – dalej: RODO)."

 

 

 

 

 

 

 

Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych w celach rekrutacji

w spółce Eurokadra FS

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego I Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych – dalej: RODO) informuję, iż:

Administratorem Państwa danych osobowych jest Eurokadra FS z siedzibą w Zabrzu przy ul. Wolności 345, KRS 0000416041 NIP: 6312645282, e-mail: [email protected]

Państwa dane są przetwarzane w celu prowadzenia procesu rekrutacyjnego  na podstawie art. 6 ust. 1 punkt a lub b RODO (osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów lub przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy) - mogą Państwo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania swoich danych opartych na  tej podstawie.

W przypadku Państwa zgody dane będą przetwarzane również na potrzeby przyszłych rekrutacji na podstawie art. 6 ust.1 lit. a RODO. W dowolnym momencie przysługuje Państwu prawo do cofnięcia wyrażonych zgód, co nie wpłynie na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano do czasu ich cofnięcia. Dane osobowe będą przetwarzane do momentu cofnięcia zgody.

Państwa dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego lub do momentu cofnięcia zgody. Podanie danych jest dobrowolne, ale ich nie podanie będzie związane z brakiem możliwości udziału w procesach rekrutacyjnych.

Państwa dane będą zabezpieczone poprzez zastosowanie odpowiednich procedur ochrony danych osobowych, wdrożonych w Spółce.

Informujemy, że odbiorcą Państwa danych osobowych będą upoważnieni pracownicy Spółki oraz Zarząd Spółki.

Podmiotami, którym przekazywane będą Państwa dane osobowe mogą być:

a)       kontrahenci spółki, na rzecz których bezpośrednio będą Państwo wykonywać pracę lub zlecenie, w ramach umowy zawartej ze spółką

b)       spółki Grupy Eurokadra

c)       dostawcy systemów informatycznych oraz usług IT,

d)       podmioty świadczące na rzecz Spółki usługi kadrowe, księgowe, badania jakości obsługi, dochodzenia należności, usługi prawne

e)       operatorzy pocztowi i kurierzy,

f)        operatorzy systemów płatności elektronicznych oraz banki w zakresie realizacji płatności

g)       organy uprawnione do otrzymania Państwa danych osobowych na podstawie przepisów prawa

 

Mają Państwo prawo do żądania od Spółki dostępu do danych osobowych, które Państwa dotyczą, ich sprostowania, usunięcia lub wystąpienia z żądaniem ograniczenia ich przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do uzyskania kopii danych.

Informujemy, że Państwa dane osobowe nie będą  przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej oraz, że nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również nie będą wykorzystywane do profilowania.

Informujemy również że w zakresie ochrony danych osobowych, przysługuje Państwu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego- Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 

Wysłanie CV do pracodawcy jest jednoznacze ze zgodą na przetwarzanie danych osobowych:
"Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb rekrutacji, zgodnie z ustaw z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2002 r. nr 101, poz. 926, ze zm.)"