MAGAZYNIER Z UPRAWNIENIAMI WYSOKIEGO SKŁADOWANIA (1WJO) WYDANEGO PRZEZ URZĄD DOZORU TECHNICZNEGO (UDT)- GDAŃSK KOKOSZKI

DANE OFERTY

 • Typ ofertyPraca stała
 • Pensja: 3 700 PLN/m-c
 • Firma: Eurokadra FS Sp. z o.o.
 • Kontakt: Karolina
 • Telefon: 796112903
 • Język obcy: Nie wymagany
 • Doświadczenie: Nie wymagane

MIEJSCE PRACY

 • Miejscowość: Gdańsk
 • Region: pomorskie
 • Państwo: Polska
Magazynier z uprawnieniami wysokiego składowania (1WJO) wydanego przez Urząd Dozoru Technicznego  (UDT)- Gdańsk KokoszkiEUROKADRA FS Sp. z o.o (nr certyfikatu 8261) to profesjonalna Agencja Pracy Tymczasowej i Doradztwa Personalnego, której głównym zadaniem jest wyszukiwanie i oferowanie wykwalifikowanych pracowników.

Obecnie poszukujemy dla naszego klienta pracowników na stanowisko magazyniera.Miejsce pracy: GDAŃSK, Kokoszki
Park Prologis
ul. Bysewska 18
80-298


Wymagania:

- zaangażowanie w wykonywane obowiązki,

- duża motywacja do pracy,

- doświadczenie w pracy na podobnym stanowisku, (minimum 3 miesiące)

- uprawnienia na wózki widłowe wysokiego składowania (1WJO) wydanego przez Urząd dozoru technicznego  (UDT)- WYMÓG KONIECZNYObowiązki:
- rozładunek ,załadunek towaru przy użyciu wózka widłowego wysokiego skłądowania 
- kompletacja towaru zgodne z otrzymanymi zamówieniami,
- obsługa skanera magazynowego,
- inne prace magazynowe.W zamian oferujemy:

- pracę w systemie zmianowym (06-14 lub 14-22),

- stawka 17 zł netto (na rękę) za godzinę

- umowę zlecenie,


Wysyłając dokumenty prosimy o zapoznanie się z klauzulą dotyczącą przetwarzania danych osobowych, a w przypadku wyrażenia chęci brania udziału również w przyszłych rekrutacjach, o dołączenie poniższej zgody: 

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych podanych w procesie rekrutacji przez spółkę Eurokadra FS. z siedzibą w Zabrzu dla potrzeb niezbędnych do realizacji aktualnych i przyszłych procesów rekrutacji, zawarcia umowy o pracę lub zlecenia i związanych z tym obowiązków prawnych, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych – dalej: RODO)."
Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych w celach rekrutacji 
w spółce Eurokadra FS
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego I Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych – dalej: RODO) informuję, iż:
Administratorem Państwa danych osobowych jest Eurokadra FS z siedzibą w Zabrzu przy ul. Wolności 345, KRS 000041604 1 NIP: 631264528 2, e-mail: [email protected] 
Państwa dane są przetwarzane w celu prowadzenia procesu rekrutacyjnego  na podstawie art. 6 ust. 1 punkt a lub b RODO (osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów lub przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy) - mogą Państwo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania swoich danych opartych na  tej podstawie.
W przypadku Państwa zgody dane będą przetwarzane również na potrzeby przyszłych rekrutacji na podstawie art. 6 ust.1 lit. a RODO. W dowolnym momencie przysługuje Państwu prawo do cofnięcia wyrażonych zgód, co nie wpłynie na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano do czasu ich cofnięcia. Dane osobowe będą przetwarzane do momentu cofnięcia zgody.
Państwa dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego lub do momentu cofnięcia zgody. Podanie danych jest dobrowolne, ale ich nie podanie będzie związane z brakiem możliwości udziału w procesach rekrutacyjnych.
Państwa dane będą zabezpieczone poprzez zastosowanie odpowiednich procedur ochrony danych osobowych, wdrożonych w Spółce.
Informujemy, że odbiorcą Państwa danych osobowych będą upoważnieni pracownicy Spółki oraz Zarząd Spółki.
Podmiotami, którym przekazywane będą Państwa dane osobowe mogą być:
 1. kontrahenci spółki, na rzecz których bezpośrednio będą Państwo wykonywać pracę lub zlecenie, w ramach umowy zawartej ze spółką
 2. spółki Grupy Eurokadra
 3. dostawcy systemów informatycznych oraz usług IT,
 4. podmioty świadczące na rzecz Spółki usługi kadrowe, księgowe, badania jakości obsługi, dochodzenia należności, usługi prawne
 5. operatorzy pocztowi i kurierzy,
 6. operatorzy systemów płatności elektronicznych oraz banki w zakresie realizacji płatności
 7. organy uprawnione do otrzymania Państwa danych osobowych na podstawie przepisów prawa
Mają Państwo prawo do żądania od Spółki dostępu do danych osobowych, które Państwa dotyczą, ich sprostowania, usunięcia lub wystąpienia z żądaniem ograniczenia ich przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do uzyskania kopii danych.
Informujemy, że Państwa dane osobowe nie będą  przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej oraz, że nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również nie będą wykorzystywane do profilowania.
Informujemy również że w zakresie ochrony danych osobowych, przysługuje Państwu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego- Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Wysłanie CV do pracodawcy jest jednoznacze ze zgodą na przetwarzanie danych osobowych:
"Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb rekrutacji, zgodnie z ustaw z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2002 r. nr 101, poz. 926, ze zm.)"