PANÓW DO ROZŁADUNKU KONTENERÓW -PRACA DORYWCZA 2X W TYGODNIU

DANE OFERTY

 • Typ ofertyPraca tymczasowa
 • Pensja: 70-150 PLN/dzień
 • Firma: Eurokadra FS Sp. z o.o.
 • Kontakt: Karolina
 • Telefon: 796112903
 • Język obcy: Nie wymagany
 • Doświadczenie: Minimum rok

MIEJSCE PRACY

 • Miejscowość: Gdańsk
 • Region: pomorskie
 • Państwo: Polska

PANÓW DO ROZŁADUNKU KONTENERÓW 


EUROKADRA FS Sp. z o.o (nr certyfikatu 8261) poszukuje aktualnie pracowników na stanowisko pracownik do rozładunku i załadunku kontenerów dla firmy z branży logistycznej.

Miejsce pracy:  Gdańsk Rudniki ul. Elbląska 110 

Wymagania:
- dyspozycyjność w dni powszednie, w godzinach porannych (od 7.00 lub 8.00)
- mile widziane doświadczenie przy rozładunku/ załadunku kontenerów

Obowiązki:
- rozładunek (ręczny)  i załadunek  kontenerów -  (2 - 3 kontenery dziennie)

Oferujemy:
-stawka 60 zł netto (na rękę) dla 1 osoby. gdy do rozładunku jest tylko 1 duży kontener w ciągu dnia Czas rozładunku około 3 h

- stawka 44,50 zł netto (na rękę) stawka dla 1 osoby za kontener  / gdy są dwa kontenery dziennie  .Czas rozładunku około  2h

Kontenery są rozładowywane  w 2 lub 3  osoby, 

Osoby, które są zainteresowane ofertą, prosimy o kontakt telefoniczny pod numer telefonu: 796... wyświetl numer lub przesyłanie CV na adres: [email protected] . W tytule maila prosimy zaznaczyć stanowisko, na które Państwo aplikują: PANÓW DO ROZŁADUNKU KONTENERÓW. Prosimy o dołączenie do swojej aplikacji następującej klauzuli: „„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej aplikacji dla potrzeb niezbędnych do realizacji aktualnych i przyszłych procesów rekrutacji, zgodnie z art. 6 ust. 1 pkt a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO)."

Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych w celach rekrutacji 
w spółce Eurokadra FS.
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego I Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych – dalej: RODO) informuję, iż:
Administratorem Państwa danych osobowych jest Eurokadra FS sp. z o.o. z siedzibą w Zabrzu przy ul. Wolności 345, KRS 416... wyświetl numer 1 NIP: 631-264-52-82,


Państwa dane są przetwarzane w celu prowadzenia procesu rekrutacyjnego  na podstawie art. 6 ust. 1 punkt a lub b RODO (osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów lub przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy) - mogą Państwo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania swoich danych opartych na  tej podstawie.
W przypadku Państwa zgody dane będą przetwarzane również na potrzeby przyszłych rekrutacji na podstawie art. 6 ust.1 lit. a RODO. W dowolnym momencie przysługuje Państwu prawo do cofnięcia wyrażonych zgód, co nie wpłynie na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano do czasu ich cofnięcia. Dane osobowe będą przetwarzane do momentu cofnięcia zgody.
Państwa dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego lub do momentu cofnięcia zgody. Podanie danych jest dobrowolne, ale ich nie podanie będzie związane z brakiem możliwości udziału w procesach rekrutacyjnych.
Państwa dane będą zabezpieczone poprzez zastosowanie odpowiednich procedur ochrony danych osobowych, wdrożonych w Spółce.
Informujemy, że odbiorcą Państwa danych osobowych będą upoważnieni pracownicy Spółki oraz Zarząd Spółki.
Podmiotami, którym przekazywane będą Państwa dane osobowe mogą być:
 1. kontrahenci spółki, na rzecz których bezpośrednio będą Państwo wykonywać pracę lub zlecenie, w ramach umowy zawartej ze spółką
 2. spółki Grupy Eurokadra
 3. dostawcy systemów informatycznych oraz usług IT,
 4. podmioty świadczące na rzecz Spółki usługi kadrowe, księgowe, badania jakości obsługi, dochodzenia należności, usługi prawne
 5. operatorzy pocztowi i kurierzy,
 6. operatorzy systemów płatności elektronicznych oraz banki w zakresie realizacji płatności
 7. organy uprawnione do otrzymania Państwa danych osobowych na podstawie przepisów prawa
Mają Państwo prawo do żądania od Spółki dostępu do danych osobowych, które Państwa dotyczą, ich sprostowania, usunięcia lub wystąpienia z żądaniem ograniczenia ich przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do uzyskania kopii danych.
Informujemy, że Państwa dane osobowe nie będą  przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej oraz, że nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również nie będą wykorzystywane do profilowania.
Informujemy również że w zakresie ochrony danych osobowych, przysługuje Państwu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego- Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Dziękujemy za przesłane aplikacje i uprzejmie informujemy, że skontaktujemy się tylko z wybranymi kandydatami.
 

Wysłanie CV do pracodawcy jest jednoznacze ze zgodą na przetwarzanie danych osobowych:
"Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb rekrutacji, zgodnie z ustaw z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2002 r. nr 101, poz. 926, ze zm.)"