DANE OFERTY

 • Typ ofertyPraca stała
 • Pensja: nie podano
 • Firma: Solid Group
 • Kontakt: Solid Security
 • Telefon: (58) 302 64 64
 • Język obcy: Nie wymagany
 • Doświadczenie: Nie wymagane

MIEJSCE PRACY

 • Miejscowość: Gdańsk
 • Region: pomorskie
 • Państwo: Polska
Zobacz wszystkie oferty dla stanowiska:
Przedstawiciel Handlowy

Buduj z nami silną markę i dołącz do zespołu na stanowisko:

Przedstawiciel Handlowy ds. systemów kamer CCTV

Miejsce pracy: Gdańsk


 

Będziesz odpowiedziany za:

 • utrzymywanie i rozwijanie trwałych relacji z klientami firmy
 • przygotowywanie indywidualnych ofert handlowych, doradztwo w zakresie oferowanych produktów i usług (produkt: elektroniczne systemy zabezpieczeń tj. systemy kamer CCTV, systemy kontroli dostępu SKD);
 • posprzedażową obsługę klienta;
 • projektowanie (przy wsparciu trenera) systemów telewizji przemysłowej CCTV i systemów kontroli dostępu SKD.


Oczekujemy:

 • pozytywnego podejścia do pracy, chęci po podjęcia współpracy w dłuższej perspektywie czasu;
 • zaangażowania i uczestnictwa w projektach szkoleniowych;
 • wysokiej kultury osobistej;
 • własnego samochodu oraz możliwości wykorzystywania go do celów służbowych (zwrot kosztów) – warunek konieczny;
 • niekaralności – warunek konieczny.

 

Zasady współpracy:

 • wybrana forma zatrudnienia: umowa o pracę, zlecenie lub działalność gospodarcza;
 • jasne kryteria wynagrodzenia (podstawa + prowizja + premia);
 • możliwość rozwoju zawodowego poprzez szkolenia produktowe i sprzedażowe;
 • ciągłe wsparcie na każdym etapie współpracy;
 • zatrudnienie w Twoim miejscu zamieszkania.


Prosimy o przesyłanie aplikacji za pośrednictwem portalu

Złożenie dokumentów aplikacyjnych na wskazane w ogłoszeniu stanowisko stanowi wyrażenie zgody na przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych w toku postępowania rekrutacyjnego, w którym Pani/Pan aplikuje.

W przypadku zgody na udział w innych procesach rekrutacyjnych prosimy dodatkowo o umieszczenie poniższej klauzuli:
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w dokumentach aplikacyjnych przez Simple Work Group Sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie ul. Al. Jerozolimskie 212A w celu przeprowadzenie kolejnych procesów rekrutacyjnych na inne stanowiska pracy w spółce Simple Work Group Sp. z o. o.
Klauzula Informacyjna:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Simple Work Group Sp. z o. o. („ADO”)
Dane kontaktowe: ul. Al. Jerozolimskie 212A, Warszawa
2. Państwa dane osobowe w zakresie wskazanym w przepisach prawa pracy będą przetwarzane w celu przeprowadzenia obecnego postępowania rekrutacyjnego, natomiast inne dane, w tym dane do kontaktu, na podstawie zgody, która może zostać odwołana w dowolnym czasie.
ADO będzie przetwarzała Państwa dane osobowe, także w kolejnych naborach pracowników jeżeli wyrażą Państwo na to zgodę, która może zostać odwołana w dowolnym czasie.
Jeżeli w dokumentach zawarte są dane, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO konieczna będzie Państwa zgoda na ich przetwarzanie, która może zostać odwołana w dowolnym czasie.
3. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być: podmioty, które na podstawie stosownych umów podpisanych z ADO przetwarzają dane osobowe dla których administratorem danych osobowych jest ADO, tj. m.in. agencje pracy, firmy księgowe, kancelarie prawne oraz dostawcy usług IT.
4. Państwa dane zgromadzone w obecnym procesie rekrutacyjnym będą przechowywane do zakończenia procesu rekrutacji.
W przypadku wyrażonej przez Państwa zgody na wykorzystywane danych osobowych dla celów przyszłych rekrutacji, Państwa dane będą wykorzystywane przez 9 miesięcy.
5. Mają Państwo prawo do:

-         dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii

-         sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych;

-         ograniczenia przetwarzania danych osobowych;

-         usunięcia danych osobowych;

-         do wniesienia skargi do Prezes UODO (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 - 193 Warszawa).

W zakresie w jakim Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są na podstawie udzielonej przez Panią/Pana zgody, ma Pani/Pan prawo cofnąć udzieloną zgodę  w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
6. Podanie przez Państwa danych osobowych w zakresie wynikającym z art. 221 Kodeksu pracy jest niezbędne, aby uczestniczyć w postępowaniu rekrutacyjnym. Podanie przez Państwa innych danych jest dobrowolne.

Wysłanie CV do pracodawcy jest jednoznacze ze zgodą na przetwarzanie danych osobowych:
"Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb rekrutacji, zgodnie z ustaw z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2002 r. nr 101, poz. 926, ze zm.)"