SPECJALISTA DS. OBSŁUGI KLIENTA / ACCOUNT MANAGER

DANE OFERTY

 • Typ ofertyPraca tymczasowa
 • Pensja: nie podano
 • Firma: SILVERHAND
 • Kontakt: Natalia Matczak
 • Telefon: 539-601-600
 • Język obcy: Nie wymagany
 • Doświadczenie: Minimum 2 lata

MIEJSCE PRACY

 • Miejscowość: Gdańsk
 • Region: pomorskie
 • Państwo: Polska

Agencja Zatrudnienia Silverhand jest podmiotem należącym do międzynarodowego holdingu, wyspecjalizowanego w świadczeniu najwyższej jakości usług rekrutacyjnych.

Dzięki naszemu wieloletniemu doświadczeniu, globalnym zasobom wiedzy oraz innowacyjnym metodom selekcji tysiące osób zmieniło pracę na lepszą. Oferujemy bezpieczne oraz stabilne zatrudnienie.

Nr ref. 4355 - IT

Specjalista ds. obsługi klienta / Account Manager (Polska)

Rekrutację przeprowadzamy dla jednej z największych firm informatycznych, współpracujących m.in z Instytucjami Państwowymi.

 

Klient oferuje:

 • firma oferuje umowę o pracę lub B2B
 • wynagrodzenie 5000 – 7000 PLN netto / miesiąc
 • możliwość rozwoju zawodowego oraz szkolenia umożliwiające zdobycie bądź poszerzanie umiejętności
 • respektowane prawo do urlopu
 • opieka medyczna w LUXMED
 • dopłata do karty multisport
 • ubezpieczenie
 • dofinansowanie działalności kulturalno-oświatowej i sportowej (np. kino, teatr, koncert) w ramach ZFŚS
 • dofinansowanie obozów i kolonii (dziecko) w ramach ZFŚS
 • karty podarunkowe (pracownicy i ich dzieci) w ramach ZFŚS
 • wczasy pod gruszą (pracownik) w ramach ZFŚS
 • święta firmowe (dzień programisty/tłusty czwartek itp.)
 • dofinansowanie do okularów

 

Do głównych zadań osoby zatrudnionej należy:

 • opieka nad wyznaczonymi klientami:
 • budowanie, utrzymywanie i ulepszanie długoterminowych relacji z klientem zewnętrznym
 • nadzór nad obsługą klienta, zgodną z zapisami umowy
 • diagnozowanie problemów u klienta i przeciwdziałanie niepożądanym ewentualnym skutkom
 • przeprowadzenie wizytacji u każdego klienta zgodnie z kalendarzem spotkań
 • posiadanie wiedzy nt. działalności klienta
 • wypracowywanie żądanych poziomów obrotów
 • realizowanie i kontrolowanie planu finansowego
 • przedkładanie krótko i długo terminowych planów sprzedażowych
 • koordynowanie procesu negocjacji umów serwisowych i czynny udział w negocjacjach
 • poszukiwanie rozwiązań/narzędzi usprawniających pracę z klientem
 • sporządzanie umów gospodarczych
 • koordynowanie prac małych zespołów projektowych


Wymagania:

 • wykształcenie minimum wyższe licencjackie
 • doświadczenie w pracy na podobnym stanowisku
 • umiejętność nawiązywania i budowania relacji z klientem
 • umiejętność organizacji i moderowania spotkań z klientem
 • przygotowywanie lub udział w przygotowywaniu umów gospodarczych
 • podstawowa wiedza nt. zamówień publicznych
 • podstawowa wiedza nt. prawa regulującego zagadnienie informatyzacji podmiotów publicznych
 • mile widziane: wiedza nt. M_o_R, Change Management, Scrum, PMI, ITIL, ISO 20000, PRINCE 2

 

Oferta skierowana do kobiet i mężczyzn spełniających warunki rekrutacji.

 

 • Polska, Gdańsk
  miejsce pracy
 • 5000 - 7000 PLN netto / miesiąc
  stawka
Aplikuj teraz
.. i ciesz się satysfakcjonującą pracą.

ZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH
Na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b rozporządzenia (UE) nr 2016/679 (dalej: „Rozporządzenie”), wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w procesie rekrutacji na stanowisko, na które aplikuję lub stanowisko wymagające podobnych kwalifikacji. Moja zgoda obejmuje cały etap rekrutacji ogłoszonej i prowadzonej przez dra Dominika Matczaka, prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą SILVERHAND Dominik Matczak (ul. Garbary 35/9, 61-868 Poznań, agencja zatrudnienia wpisana do rejestru KRAZ pod nr 7822), który jest jednocześnie Administratorem danych osobowych (dalej: „Silverhand” lub „Administrator”). Jestem świadomy/świadoma tego, że proces rekrutacyjny, w którym biorę udział prowadzony jest na rzecz potencjalnego pracodawcy mającego siedzibę w Polsce lub na terytorium UE/EOG, który zlecił Silverhand wykonanie usługi. Korzystając z okazji, wyrażam również zgodę na potrzeby realizacji przyszłych procesów rekrutacyjnych prowadzonych w okresie 7 lat od dnia złożenia przeze mnie dokumentów aplikacyjnych za wyjątkiem sytuacji, w której umowa rekrutacyjna będzie dalej wykonywana lub Administrator będzie zobowiązany do przetwarzania (w tym do przechowywania) danych na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa. Zgadzam się na przekazanie danych osobowych określonych w art. 22 (1) § 1 Kodeksu pracy (imię, nazwisko, data urodzenia, dane kontaktowe przeze mnie wskazane, m. in. nr tel., adres e-mail, wykształcenie, informacje dotyczące kwalifikacji zawodowych oraz przebiegu dotychczasowego zatrudnienia). Dobrowolnie oraz z własnej inicjatywy, zgadzam się również na przetwarzanie danych osobowych, o których mowa w art. 22 (1) §3 Kodeksu pracy, a także następujących informacji należących do szczególnej kategorii danych osobowych w rozumieniu art. 9 Rozporządzenia: adres zamieszkania lub zameldowania, nr PESEL, seria i nr dowodu osobistego, wszystkie informacje zawarte w dokumencie dowodu osobistego, prawa jazdy, lub innych dokumentów potwierdzających inne moje umiejętności, stan cywilny, liczba i dane dzieci, numer rachunku bankowego, na który przyszły pracodawca będzie przekazywał wynagrodzenie za pracę, zdjęcie przedstawiające mój wizerunek oraz informacje dotyczące mojego stanu zdrowia. Pragnę podkreślić jednak, że jestem świadomy/świadoma tego, iż na etapie rekrutacji ani Silverhand, ani przyszły lub potencjalny pracodawca nie może żądać ode mnie wyrażenia takiej zgody (szczególna kategoria danych), ani od jej udzielenia uzależnić wyniku rekrutacji. Rozumiem oraz przyjmuję do wiadomości, że brak zgody na przetwarzanie danych osobowych lub jej wycofanie nie może być podstawą niekorzystnego traktowania osoby ubiegającej się o zatrudnienie, a także nie może powodować wobec niej jakichkolwiek negatywnych konsekwencji, zwłaszcza nie może stanowić przyczyny uzasadniającej odmowę zatrudnienia, wypowiedzenie umowy o pracę lub jej rozwiązanie bez wypowiedzenia przez pracodawcę. Zobowiązuje się też nie przekazywać Silverhand moich danych osobowych dotyczących wyroków skazujących oraz naruszeń prawa w rozumieniu art. 10 Rozporządzenia, niezależnie od tego czy byłem/byłam wcześniej karany/karana, czy też nie. Przyjmuję do wiadomości oraz zgadzam się na to, żeby dr Dominik Matczak upoważnił do przetwarzania moich danych osobowych wszystkie osoby zatrudnione przez niego na podstawie umowy o pracę, umowy zlecenia, umowy o dzieło lub kontraktu menedżerskiego (lista tych osób znajduje się na stronie internetowej www.silverhand.eu - w zakładce „O nas” i ograniczona jest wyłącznie do oddziałów: Poznań, Kraków, Ostrów Wielkopolski). Jednocześnie wiem, że mam prawo do dostępu do treści moich danych osobowych oraz ich poprawiania, wycofania zgody na ich przetwarzanie w każdym czasie, które mogę zrealizować wysyłając odpowiednie żądanie na adres [email protected], jak również, że podanie moich danych osobowych było zupełnie dobrowolne. Wiem też, że mogę wyrazić sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych oraz złożyć skargę Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. W razie jakichkolwiek wątpliwości dotyczących moich danych osobowych skontaktuję się z ich Administratorem, dr. Dominikiem Matczakiem, wysyłając wiadomość drogą elektroniczną na adres [email protected]; tradycyjną pocztą na adres agencji zatrudnienia Silverhand lub zadzwonię pod nr tel. +48539601600.

Wysłanie CV do pracodawcy jest jednoznacze ze zgodą na przetwarzanie danych osobowych:
"Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb rekrutacji, zgodnie z ustaw z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2002 r. nr 101, poz. 926, ze zm.)"