SPECJALISTA DS. PŁAC

DANE OFERTY

  • Typ ofertyPraca stała
  • Pensja: 5 000-5 200 PLN/m-c
  • Firma: Muzeum Narodowe w Gdańsku
  • Kontakt: Edyta Pych
  • Telefon: 571600880
  • Język obcy: Nie wymagany
  • Doświadczenie: Minimum 3 lata

MIEJSCE PRACY

  • Miejscowość: Gdańsk
  • Państwo: Polska

Zakres zadań na stanowisku:

• samodzielne naliczanie wynagrodzeń pracowników i należności z tytułu umów cywilnoprawnych oraz zapewnienie ich zgodności z przepisami prawa pracy, przepisami podatkowymi oraz ubezpieczeń społecznych,

• sporządzanie dokumentacji do celów zasiłkowych i emerytalno- rentowych,

• obsługa Pracowniczych Planów Kapitałowych w zakresie rozliczania obowiązkowych i dobrowolnych składek oraz przekazywanie danych o miesięcznych rozliczeniach składek,

• sporządzanie dokumentów rozliczeniowych oraz terminowa sprawozdawczość dla ZUS,

• prowadzenie wszelkiej dokumentacji ubezpieczeniowej ( zgłoszenia i wyrejestrowywania z ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych pracowników , zleceniobiorców i członków ich rodzin)

• sporządzanie deklaracji ZUS, PFRON, GUS, PIT

• wystawianie zaświadczeń o zarobkach oraz prowadzenie korespondencji z urzędami, instytucjami publicznymi i komornikami.

• udzielanie informacji pracownikom z zakresu wynagrodzeń, zasiłków i innych świadczeń z ZUS

• księgowanie list płac i uzgadnianie kont księgowych.

• sporządzanie przelewów na podstawie dokumentacji z zakresu wynagrodzeń, zasiłków, umów cywilnoprawnych oraz rozliczeń ZUS, US, PFRON

• sporządzanie sprawozdań, zestawień i raportów na potrzeby wewnętrzne w tym okresowa analiza funduszu płac. 

Wymagania:

• wykształcenie min. średnie, mile widziane kierunki ekonomiczne,

• doświadczenie w pracy w dziale kadrowo- płacowym min. 3 lata,

• bardzo dobra, praktyczna znajomość obsługi programu Płatnik oraz programów pakietu MS Office

• mile widziana znajomość programu Symfonia Kadry i Płace oraz FK

• wymagana znajomość przepisów prawa pracy , ubezpieczeń społecznych, ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, praw autorskich w szczególności zasad naliczania wynagrodzeń, ekwiwalentów urlopowych oraz ustalania podstaw wymiaru zasiłków chorobowych

• umiejętność pracy w zespole,

• odpowiedzialność, samodzielność,

• dokładność i systematyczność

• zaangażowanie w wykonywaną pracę

Oferujemy:

• ciekawą pracę w renomowanej, dynamicznie rozwijającej się instytucji kultury,

• stabilne zatrudnienie,

• wynagrodzenie adekwatne do umiejętności i doświadczenia zawodowego,

• dodatek stażowy,

• pakiet świadczeń socjalnych

• dofinansowanie do zajęć sportowych ( karta Multisport)

• atrakcyjne warunki ubezpieczenia na życie i opieki medycznej

• możliwość rozwoju zawodowego.

Wymagane dokumenty:

• CV - przebieg dotychczasowego zatrudnienia, 

• kserokopie dyplomów potwierdzających wykształcenie, 

• kserokopie zaświadczeń o ukończonych kursach, szkoleniach, 

W przypadku przedstawienia przez kandydata dokumentów w języku obcym, należy dołączyć ich tłumaczenia na język polski dokonane bezpośrednio przez kandydata lub biuro tłumaczeń lub tłumacza przysięgłego. 

• oświadczenie zwierające klauzulę o treści:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w dokumentacji aplikacyjnej dla potrzeb realizacji procesu rekrutacji zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a) Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE”.

• Zgoda na przetwarzanie danych i klauzula informacyjna, która jest załącznikiem do oferty.

Osoby zainteresowane prosimy o składanie ofert osobiście lub za pośrednictwem poczty na adres: 

Muzeum Narodowe w Gdańsku

ul. Toruńska 1

80-822 Gdańsk

z dopiskiem: „Specjalista ds. płac”

w terminie do dnia 17.09.2023 r. Decyduje data wpływu oferty do Muzeum. Oferty mogą też być składane drogą elektroniczną na adres [email protected] .

Osoby spełniające wymagania formalne określone w ogłoszeniu zostaną powiadomione telefonicznie lub drogą elektroniczną o terminie i miejscu kolejnego etapu rekrutacji.  

Postępowanie kwalifikacyjne może być unieważnione przez Dyrektora Muzeum Narodowego w Gdańsku na każdym etapie bez podania przyczyny.

Informujemy, że złożonych w trakcie rekrutacji dokumentów nie zwracamy, a po upływie 30 dni od jej zakończenia ulegają one protokolarnemu zniszczeniu.

Wysłanie CV do pracodawcy jest jednoznacze ze zgodą na przetwarzanie danych osobowych:
"Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu tej i przyszłych rekrutacji (zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. Ustaw z 2018, poz. 1000) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO)."