DANE OFERTY

 • Typ ofertyPraca stała
 • Pensja: nie podano
 • Firma: Grupa FAMUR
 • Kontakt: Maria Adamczyk
 • Telefon: +48 32 359 63 00
 • Język obcy: Nie wymagany
 • Doświadczenie: Minimum 2 lata

MIEJSCE PRACY

 • Miejscowość: Katowice
 • Region: śląskie
 • Państwo: Polska

Do obowiązków osoby zatrudnionej na tym stanowisku należeć będzie:

 • obsługa spalinowych kolejek podwieszanych

 • usuwanie awarii oraz planowanych przeglądów gwarancyjnych

 • prowadzenie dokumentacji z wykonywanych prac  

 • wykonywanie pracy w podziemiach kopalń

 

Zakres wymagań:

 • wykształcenie średnie lub wyższe techniczne (preferowany kierunek: mechaniczny, elektryczny lub pokrewne)

 • min. 2 letnie doświadczenie w zakresie obsługi kolejek spalinowych lub podobnych urządzeń

 • gotowość do wykonywania swoich obowiązków w podziemiach kopalń

 • gotowość do pracy w systemie czterobrygadowym

 • mile widziane uprawnienia SEP

 • umiejętność pracy w zespole

 • znajomość języka angielskiego lub rosyjskiego

 • znajomość dokumentacji technicznej

 • prawo jazdy kategorii B

 

Oferujemy:

 • zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę

 • pracę w silnej grupie kapitałowej o ugruntowanej pozycji rynkowej

 • możliwość podnoszenia kwalifikacji zawodowych oraz zdobywania cennych doświadczeń

 • możliwość skorzystania z atrakcyjnych programów dedykowanych dzieciom pracowników (dofinansowane wyjazdy wakacyjne, stypendia zagraniczne itp.)


Zainteresowane osoby prosimy o przesłanie CV za pośrednictwem formularza rekrutacyjnego:


https://system.erecruiter.pl/FormTemplates/RecruitmentForm.aspx?WebID=8950246d42394cebbf3c65c75746319a

 


Prosimy o dopisanie do przesłanych aplikacji następującej klauzuli:

 

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez FAMUR S.A., z siedzibą w Katowicach, ul. Armii Krajowej 51 w celu udziału w postępowaniu rekrutacyjnym.”                                                                                                               

 

W przypadku chęci udziału w przyszłych postępowaniach rekrutacyjnych organizowanych przez Grupę TDJ prosimy także o dołączenie klauzuli o treści:

 

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez FAMUR S.A. i TDJ S.A., z siedzibą w Katowicach, ul. Armii Krajowej 51 w celu udziału w przyszłych postępowaniach rekrutacyjnych.”

 

Informujemy, że administratorem Pani/Pana danych osobowych jest FAMUR S.A. z siedzibą w Katowicach, ul. Armii Krajowej 51, nr KRS: 0000048716, Regon: 270641528, NIP: 6340126246. Spółka jest częścią Grupy TDJ, w związku z czym Pani/Pana dane osobowe będą objęte współadministrowaniem oraz przekazywane w obrębie FAMUR S.A. i TDJ S.A. na potrzeby realizacji celu, dla którego są przetwarzane. W przypadku jakichkolwiek pytań zachęcamy do kontaktu z Inspektorem Ochrony Danych Grupy FAMUR, który możliwy jest poprzez adres mailowy: [email protected] oraz pisemnie na adres naszej siedziby z dopiskiem „Inspektor Ochrony Danych”. U Inspektora Ochrony Danych uzyska Pani/Pan informacje dot. uzgodnień między współadministratorami.

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu udziału w postępowaniu rekrutacyjnym. Podstawą prawną przetwarzania danych jest Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r.  Kodeks Pracy  (art. 6 ust. 1 lit. c Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679) oraz zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679). Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane do czasu zakończenia postępowania rekrutacyjnego lub wycofania zgody, a w przypadku wyrażenia zgody na udział w przyszłych postępowaniach rekrutacyjnych do czasu wycofania tej zgody. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych może zostać wycofana w dowolnym momencie drogą elektroniczna na adres [email protected]

Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

Ma Pani/Pan prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych. 

Podanie danych jest dobrowolne lecz niezbędne do realizacji procesu rekrutacji. Niepodanie danych powoduje brak możliwości wzięcia udziału w rekrutacji.

Informujemy, że przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego jakim jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 

Wysłanie CV do pracodawcy jest jednoznacze ze zgodą na przetwarzanie danych osobowych:
"Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb rekrutacji, zgodnie z ustaw z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2002 r. nr 101, poz. 926, ze zm.)"