KIEROWNIK DZIAŁU ADMINISTRACYJNO-TECHNICZNEGO

DANE OFERTY

 • Typ ofertyPraca stała
 • Pensja: nie podano
 • Firma: Biblioteka Śląska
 • Kontakt: Jolanta Wyrwich
 • Telefon: (32)20-83-724
 • Język obcy: Nie wymagany
 • Doświadczenie: Minimum 2 lata

MIEJSCE PRACY

 • Miejscowość: Katowice
 • Region: śląskie
 • Państwo: Polska

1. Główne zadania:

·       Kierowanie i nadzorowanie pracy Działu Administracyjno-Technicznego.

·       Dbanie o stan techniczny budynków Biblioteki Śląskiej (przy placu Rady Europy, Francuskiej i Ligonia).

·       Sprawowanie nadzoru nad stanem instalacji technicznych (c.o., elektrycznymi, wodno-kanalizacyjnymi).

·       Nadzorowanie i organizowanie prac technicznych.

·       Nadzorowanie inwestycji, remontów.

·       Współdziałanie przy zakupie środków trwałych, materiałów technicznych, narzędzi
i sprzętu.

·       Współdziałanie w technicznym przygotowaniu imprez w Bibliotece.

·       W zakresie swojej działalności przygotowywanie umów zlecenia.

·       Sprawozdawczość w zakresie prowadzonej działalności.

2. Wymagania:

 • Wykształcenie średnie techniczne lub wyższe techniczne i przynajmniej 2 letni staż pracy na kierowniczym stanowisku.

 • Znajomość problemów związanych z eksploatacją i bieżącymi naprawami w obiektach.

 • Ogólna znajomość przepisów prawnych związanych z realizacją zadań inwestycyjnych, remontowych oraz związanych z eksploatacją budynków.

 • Dyspozycyjność.
 • Odpowiedzialność, sumienność, rzetelność, obowiązkowość, fachowość, komunikatywność.

3. Oferujemy:

·        Zatrudnienie w renomowanej instytucji kultury województwa śląskiego.

·        Stabilne zatrudnienie na podstawie umowy o pracę.

·        Możliwość zdobycia doświadczenia i rozwoju.

·        Odpowiedzialną i interesującą pracę.

·        Zapewniamy świadczenia w ramach Zakładowego Funduszu Świadczeń 
 Socjalnych.

·        Możliwość udziału w ciekawych wydarzeniach kulturalnych.

5. Wymagane dokumenty:

·       list motywacyjny,

·       CV,

·       kserokopie dyplomów potwierdzających wykształcenie i doświadczenie, ukończone kursy, szkolenia,

·       kserokopie świadectw pracy lub innych dokumentów potwierdzających zatrudnienie,

·       kserokopie posiadanych uprawnień,

·       podpisana klauzula informacyjna (załącznik do pobrania ze strony Biblioteki Śląskiej).

 

Wysłanie CV do pracodawcy jest jednoznacze ze zgodą na przetwarzanie danych osobowych:
"Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb rekrutacji, zgodnie z ustaw z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2002 r. nr 101, poz. 926, ze zm.)"