DANE OFERTY

  • Typ ofertyPraca stała
  • Pensja: nie podano
  • Firma: Spedimex
  • Kontakt: Karolina Frąckiewicz
  • Telefon: + 48 42 61 64 204
  • Język obcy: Nie wymagany
  • Doświadczenie: Minimum rok

MIEJSCE PRACY

  • Miejscowość: Katowice
  • Region: śląskie
  • Państwo: Polska
Zobacz wszystkie oferty dla stanowiska:
Magazynier

 SPEDIMEX SP. Z O.O. jest dynamicznie rozwijającym się operatorem logistycznym, działającym na terenie Polski i Europy. Firma specjalizuje się w kompleksowych rozwiązaniach logistycznych w zakresie usług magazynowania, dystrybucji, agencji celnej, uzupełnionych o dedykowane rozwiązania branżowe. Od 1993 roku Spedimex realizuje projekty logistyki kontraktowej. W 2011 roku firma została wyróżniona za największy wzrost pozycji rynkowej, w 2012 roku za konsekwentne umacnianie pozycji rynkowej, a w 2014 zyskała zaszczytny tytuł Solidnego Pracodawcy Dekady.  W roku 2017 otrzymała tytuł „Pracodawca 2016 roku” . W 2018 r. laureat konkursu „Pracodawca roku 2017”.

Zapraszamy do składania aplikacji na stanowisko:

 

Magazynier – operator wózka

 

Miejsce pracy: Sosnowiec k. Katowic

Nr Referencyjny: LOK/ODKT

 

 

Do obowiązków osoby zatrudnionej na powyższym stanowisku należeć będzie:

 

·          załadunek oraz rozładunek towarów

·          preparacja produktów na palety

·          obsługa wózków widłowych oraz skanera

·          czynności związane z utrzymaniem magazynu

·          kontrola stanu technicznego obsługiwanego sprzętu

·          zachowanie norm i standardów BHP

 

Od kandydata oczekujemy:

·          uprawnień na wózki jezdniowe – UDT

·          gotowości do pracy w systemie zmianowym

·          motywacji do podjęcia stabilnej pracy na pełen etat

·          doświadczenia na podobnym stanowisku

·          zaangażowania w realizację powierzonych zadań

·          odpowiedzialności za wykonywaną pracę

·          sprawności fizycznej

 

Osobie, która zajmie powyższe stanowisko oferujemy:

·          zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę na pełen etat

·          terminowe wynagrodzenie

·          możliwość rozwoju zawodowego

·          zatrudnienie w systemie zmianowym

·          przyjazną atmosferę

·          bezpłatną opiekę medyczną w najlepszej w Polsce sieci placówek prywatnych

 

Osoby zainteresowane ofertą oraz spełniające powyższe wymagania prosimy o przesyłanie aplikacji
z podaniem nr referencyjnego LOK/ODKT na adres: [email protected]

 

Dziękujemy za nadesłane zgłoszenia. Jednocześnie informujemy, że skontaktujemy się z kandydatami, których profil zawodowy odpowiada warunkom ogłoszenia.

 

 

Obowiązek informacyjny z art. 13 RODO

 

Zgodnie z art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE  (tekst w języku polskim:  Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej, Nr 4.5.2016) (RODO), informujemy iż:

 

a)     administratorem danych osobowych jest Spedimex Sp. z o.o.,
Sosnowiec 15A, 95-010 Stryków, Dane kontaktowe: Spedimex Sp. z o.o., Sosnowiec 15A, 95-010 Stryków, email: [email protected]

 

b)     dane kontaktowe inspektora ochrony danych: mail: [email protected], adres do korespondencji: Inspektor ochrony danych, Spedimex Sp. z o.o., Sosnowiec 15A, 95-010 Stryków.

 

c)      dane osobowe przetwarzane są w celu prowadzenia rekrutacji.

 

d)     podstawę przetwarzania danych osobowych stanowi art. 6 ust. 1 lit. a) RODO oraz art. 6 ust. 1 lit. c) oraz f) RODO – wskazane przepisy pozwalają administratorowi danych na przetwarzanie ich na podstawie zgody udzielonej przez podmiot, którego dane dotyczą, oraz na przetwarzanie danych z uwagi na uzasadniony interes administratora.

 

e)     dane osobowe będą przekazywane innym odbiorcom tj.: partnerom świadczącym usługi techniczne, partnerom handlowym, przedsiębiorcom telekomunikacyjnym, firmom świadczącym usługi hostingowe i doradcze, firmom archiwizującym dokumenty, operatorom pocztowym, przewoźnikom, firmom drukującym korespondencję lub obsługującym korespondencję.

 

f)       okres, przez który dane osobowe będą przechowywane: do zakończenia procesu rekrutacji na dane stanowisko i upływu czasu niezbędnego do zabezpieczenia lub dochodzenia ewentualnych roszczeń przysługujących, wypełnienia obowiązku prawnego administratora danych, w sytuacji gdy wyrażono zgodę na przetwarzanie danych także dla potrzeb przyszłych procesów rekrutacyjnych – do czasu wycofania zgody lub upływu 5 lat od jej udzielenia.

 

g)     osobie, której dane są przetwarzane przysługuje prawo  do żądania od administratora dostępu do danych osobowych jej dotyczących, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych do innego administratora danych, prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych.

 

h)     osobie, której dane są przetwarzane przysługuje prawo do wniesienia skargi do polskiego organu nadzorczego lub organu nadzorczego innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej, właściwego ze względu na miejsce zwykłego pobytu lub pracy osoby, której dane dotyczą lub ze względu na miejsce domniemanego naruszenia RODO.

 

i)       podanie przez danych osobowych jest dobrowolne, jednak niezbędne
w celu podjęcia działań związanych z rekrutacją do pracy
w przedsiębiorstwie administratora danych. W przypadku niepodania danych prowadzenie rekrutacji nie będzie możliwe.

 

 

 

 

 

 

Wysłanie CV do pracodawcy jest jednoznacze ze zgodą na przetwarzanie danych osobowych:
"Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb rekrutacji, zgodnie z ustaw z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2002 r. nr 101, poz. 926, ze zm.)"