PRAKTYKANT/KA W DZIALE REKRUTACJI - KATOWICE! ZAPRASZAMY DO EURO WORK :)

DANE OFERTY

 • Typ ofertyPraca stała
 • Pensja: nie podano
 • Firma: EURO WORK
 • Kontakt: EUROWORK
 • Telefon: 322580564
 • Język obcy: angielski
 • Doświadczenie: Nie wymagane

MIEJSCE PRACY

 • Miejscowość: Katowice
 • Region: śląskie
 • Państwo: Polska

Jesteśmy agencją pośrednictwa pracy proponującą pracę w krajach UE, głównie w Niderlandach. Poszukujemy pracowników z różnych branż min. pracowników produkcyjnych, budowlanych oraz technicznych
Nasza firma pracuje zgodnie z prawem Unii Europejskiej – posiadamy certyfikat Ministerstwa Pracy nr 2476

Do naszego biura w Katowicach poszukujemy osobę na stanowisko:

 

Praktykant/praktykantka w dziale rekrutacji 

                         

              Praktyka absolwencka bezpłatna- z możliwością otrzymania pracy (po pozytywnym zakończeniu praktyki)

czas praktyki: max 3 miesiące

 

Przedmiotem praktyki jest zapoznanie się ze wszystkimi aspektami działalności agencji pracy, w szczególności: 

 • prowadzenie i praca z bazą danych kandydatów,

 • wstępna selekcja pracowników na daną ofertę pracy,

 • weryfikacja dokumentów kandydatów,

 • dodawanie ogłoszeń dotyczących  ofert pracy oraz ofert szkoleniowych,

 • praca z system rekrutacyjnym oraz stałe monitorowanie firmowych social media

 

Wymagania:

 • min. komunikatywna znajomość języka angielskiego,

 • znajomość pracy z social media,

 • komunikatywność,

 • umiejętność pracy pod presją czasu,

 • zdolność szybkiego uczenia się nowych rzeczy

 Co możemy Ci zaoferować ?

 • możliwość otrzymania umowy o pracę na stanowisku asystenta ds rekrutacji po zakończeniu praktyki,

 • możliwość rozwoju i doskonalenia zawodowego,

 • uczestnictwo w międzynarodowych projektach rekrutacyjnych,

 • pracę w przyjaznym środowisku,

 • zwrot kosztów dojazdu do pracy
Jeśli jesteś zainteresowany/-a odbyciem praktyki w naszej firmie, zapraszamy do aplikacji!!
Wypełnij formularz zgłoszeniowy ---> https://bit.ly/35F1MOD

 

Klauzula informacyjna:
Zgodnie art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. W sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 119/1 z 4.5.2016r.), dalej RODO, Euro Work Małgorzata Ursel-Kondracka z siedzibą w Katowicach, ul. Mielęckiego 10 lok. 202, 40-013 Katowice – dalej również jako Euro Work, informuje, że:

1. Administratorem Twoich danych osobowych jest Euro Work Małgorzata Ursel-Kondracka z siedzibą w Katowicach, ul. Mielęckiego 10 lok. 202, 40-013 Katowice, tel: 32 258-05-64, e-mail: [email protected] (dalej Euro Work).

2. Inspektorem ochrony danych osobowych w Euro Work jest PPUH Microluc, ul. Herberta Bednorza 17/216-219, 40-384 Katowice, NIP 634-006-77-79, telefon: 32 204 60 66, e-mail: [email protected]

3. Twoje dane osobowe przetwarzane są wyłącznie na potrzeby rekrutacji lub ewentualnego ustalenia, dochodzenia i obrony roszczeń – na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Euro Work. W procesie rekrutacji przetwarzać będziemy dane wymagane przepisami prawa oraz inne dane: przekazane przez Ciebie, uzyskane w trakcie spotkań rekrutacyjnych, w tym z testów, w których uczestniczyłaś/eś i innych zastosowanych w trakcie spotkań rekrutacyjnych metod weryfikacji kompetencji i umiejętności, oraz dane potwierdzające zatrudnienie uzyskane od wskazanej przez Ciebie osoby. Dane te będą służyły do ustalenia Twoich kompetencji i umiejętności i ich oceny pod kątem spełnienia wymagań na stanowisko, o które się ubiegasz.  

4. Euro Work przetwarza Twoje dane osobowe:
a) na podstawie wyrażonej zgody (np. danych przekazanych w celu przekazania oferty pracy) [na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO];
b) w związku z niezbędnością do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze na podstawie Kodeksu Pracy [na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO];
c) dla celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora lub stronę trzecią (np. w zakresie dochodzenia ewentualnych roszczeń) [na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO].

5. Odbiorcą podanych przez Ciebie danych osobowych mogą być podmioty trzecie wspierające Euro Work w procesach rekrutacji lub marketingu (doradztwo w zakresie rekrutacji, wsparcie w zakresie IT). Podmioty te przetwarzają dane na podstawie umowy z Administratorem danych.

6. Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez czas niezbędny do realizacji celów, o których mowa w pkt 4, tj.:
a) do zakończenia rekrutacji, w której bierzesz udział lub do do czasu wycofania zgody,
b) maksymalnie 2 lata od momentu złożenia aplikacji, jeśli wyraziłeś/wyraziłaś zgodę na przetwarzanie Twoich danych w przyszłych rekrutacjach.
Okres przetwarzania może zostać każdorazowo przedłużony o okres przedawnienia roszczeń, jeżeli przetwarzanie Twoich danych osobowych będzie niezbędne dla ustalenia lub dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed takimi roszczeniami przez Administratora danych. Dane będą przetwarzane jedynie w zakresie i przez czas wymagany przepisami prawa.

7. Posiadasz prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, co do danych osobowych, których podanie jest dobrowolne - prawo do cofnięcia zgody na ich przetwarzanie w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody wyrażonej przed jej cofnięciem. Oświadczenie o cofnięciu zgody na przetwarzanie danych osobowych wymaga jego złożenia w formie pisemnej lub elektronicznej na adres mailowy: [email protected]

8. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak niezbędne do realizacji wyżej wskazanych celów. Dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celu, w jakim zostały pierwotnie zebrane.

Podanie danych osobowych jest niezbędne, abyś wziął udzial w procesie rekrutacji; ich nieprzekazanie spowoduje niemożność jego realizacji.

9. Twoje dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego (poza obszar Europejskiego Obszaru Gospodarczego) i/lub organizacji międzynarodowej.

10. Bezpieczeństwo Twoich danych jest dla nas priorytetem, ale jeśli uznasz, że przetwarzając Twoje dane osobowe naruszamy przepisy RODO, posiadasz prawo do wniesienie skargi do organu nadzorczego w Polsce – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

11. Twoje dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również
w formie profilowania.

Wysłanie CV do pracodawcy jest jednoznacze ze zgodą na przetwarzanie danych osobowych:
"Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb rekrutacji, zgodnie z ustaw z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2002 r. nr 101, poz. 926, ze zm.)"