DANE OFERTY

 • Typ ofertyPraca stała
 • Pensja: nie podano
 • Firma: Biblioteka Śląska
 • Kontakt:
 • Telefon: 322083724
 • Język obcy: Nie wymagany
 • Doświadczenie: Minimum 3 lata

MIEJSCE PRACY

 • Miejscowość: Katowice
 • Region: śląskie
 • Państwo: Polska
Zobacz wszystkie oferty dla stanowiska:
Księgowa/Księgowy
1. Wymagania
 • Wykształcenie - wyższe ekonomiczne
 • Doświadczenie zawodowe (niezbędne) - minimum 3-letnie doświadczenie w pracy w księgowości

2.  Wymagania niezbędne związane ze stanowiskiem, tj. wymagania konieczne do podjęcia pracy na danym stanowisku

 • umiejętność: prowadzenia ewidencji księgowej i uzgodnienia jej z kontami księgi głównej, prowadzenia rejestru podatku VAT;
 • znajomość praktyczna i teoretyczna zasad prowadzenia rachunkowości, ustawy o podatku od towarów i usług, ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych i ustawy o podatku dochodowego od osób prawnych;
 • praktyczne znajomości programów księgowych;
 • bardzo dobra znajomość pakietu MS Office, w tym programu Excel

ponadto:

 • dokładność, skrupulatność, solidność;
 • umiejętność pracy pod presją czasu;
 • otwartość na ustawiczne pogłębienie wiedzy księgowej;
 • odporność na stres.

 


6. Wymagane dokumenty:

 • list motywacyjny,
 • CV;
 • kserokopie dyplomów potwierdzających wykształcenie i doświadczenie, ukończone kursy, szkolenia;
 • kserokopie świadectw pracy lub innych dokumentów potwierdzających zatrudnienie
 • List motywacyjny i CV powinny być opatrzone klauzulą:"Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy, w sprawach związanych z procesem naboru i przechowywania ofert, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. nr 133, poz. 883 z późn. zm.)

Wymagane dokumenty należy złożyć w terminie do 26 maja 2017 r. do godz. 14.30 w Dziale Spraw Pracowniczych Biblioteki Śląskiej lub przesłać pocztą na adres:

Biblioteka Śląska
Plac Rady Europy 1
40-021 Katowice
z dopiskiem Nabór na stanowisko specjalista ds. księgowych.


Kandydaci zakwalifikowani zostaną powiadomieni o terminie spotkania.
Oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone.


Wysłanie CV do pracodawcy jest jednoznacze ze zgodą na przetwarzanie danych osobowych:
"Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb rekrutacji, zgodnie z ustaw z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2002 r. nr 101, poz. 926, ze zm.)"