SPECJALISTA W BIURZE BADAŃ I PROJEKTÓW NAUKOWYCH

DANE OFERTY

 • Typ ofertyPraca stała
 • Pensja: nie podano
 • Firma: Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • Kontakt: Anna Widłak
 • Telefon: 32 257-70-61
 • Język obcy: angielski
 • Doświadczenie: Minimum 3 lata

MIEJSCE PRACY

 • Miejscowość: Katowice
 • Region: śląskie
 • Państwo: Polska
1. Zakres obowiązków:
 • obsługa finansowa i administracyjna zadań i projektów badawczych finansowanych ze środków na działalność naukowo-badawczą (udzielanie bieżących informacji pracownikom będącym nauczycielami akademickimi, prowadzenie dokumentacji projektowej, bieżące monitorowanie realizacji projektu w zakresie przyjętego budżetu, przygotowanie zestawień i sprawozdań z realizacji projektu),
 • sporządzanie raportów/sprawozdań z działalności naukowo-badawczej uczelni,
 • przygotowanie i aktualizacja informacji na stronie internetowej Biura Badań i Projektów Naukowych.

 

2. Niezbędne wymagania:

 • wykształcenie wyższe,
 • minimum 3 lata doświadczenia w zakresie prowadzenia dokumentacji projektów naukowo-badawczych oraz pozyskiwania środków na ich realizację,
 • znajomość języka angielskiego na poziomie B2,
 • biegła obsługa pakietu MS Office,
 • zdolność analitycznego myślenia i wyciągania wniosków,
 • dokładność i skrupulatność,
 • umiejętność planowania i organizacji pracy własnej,
 • samodzielność w realizacji powierzonych zadań.

 

3. Wymagania dodatkowe:

 • znajomość Ustawy Prawo o Szkolnictwie Wyższym/Konstytucja dla Nauki.

 

4. Oferujemy:

Zatrudnienie na podstawie umowy o pracę w pełnym wymiarze czasu pracy oraz możliwość rozwoju zawodowego. Praca będzie wykonywana od poniedziałku do piątku w godzinach 07:30-15:30.

Miesięczne zasadnicze wynagrodzenie wynosi 2.700,00 zł.

Planowane zatrudnienie: 6 maja 2019 r.

 

5. Wymagane dokumenty:

 • CV,
 • list motywacyjny,
 • skany odpisów/kopii dokumentów potwierdzających wykształcenie, kwalifikacje i doświadczenie wymagane w procesie rekrutacji na dane stanowisko pracy,
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb rekrutacji.

 

Pliki/skany dokumentów należy przesłać pocztą elektroniczną na adres: [email protected]
(w tytule wiadomości należy wpisać: „Ogłoszenie nr 17/NNN/2019”).

 

Termin przyjmowania zgłoszeń upływa dnia: 29 marca 2019 r.

 

Po wstępnej weryfikacji złożonych ofert, w dniach od 3 kwietnia do 12 kwietnia 2019 r., zostaną przeprowadzone rozmowy kwalifikacyjne z wybranymi kandydatami.

 

Rozstrzygnięcie i ogłoszenie wyników konkursu nastąpi do dnia: 19 kwietnia 2019 r. 

Wysłanie CV do pracodawcy jest jednoznacze ze zgodą na przetwarzanie danych osobowych:
"Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb rekrutacji, zgodnie z ustaw z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2002 r. nr 101, poz. 926, ze zm.)"