DANE OFERTY

  • Typ ofertyPraca stała
  • Pensja: nie podano
  • Firma: Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
  • Kontakt: Anna Widłak
  • Telefon: 32 257-70-61
  • Język obcy: Nie wymagany
  • Doświadczenie: Minimum 3 lata

MIEJSCE PRACY

  • Miejscowość: Katowice
  • Region: śląskie
  • Państwo: Polska
Zobacz wszystkie oferty dla stanowiska:
Księgowa/Księgowy

1. Zakres obowiązków:

·prawidłowe i kompletne zestawianie dowodów księgowych oraz dokonywanie odpowiednich zapisów na kontach syntetycznych i analitycznych,

·kontrola formalno-rachunkowa dokumentów finansowo-księgowych,

·uzgadnianie sald kont księgowych w odniesieniu do stosowanych zapisów i dowodów księgowych,

·kontrola poprawności rozliczeń na kontach,

·prowadzenie i przechowywanie ksiąg rachunkowych zgodnie z obowiązującymi przepisami,

·organizacja i prowadzenie ewidencji księgowej projektów i programów.

 

2.Niezbędne wymagania:

·wykształcenie wyższe ekonomiczne, wskazana specjalność rachunkowość,

·co najmniej trzyletnie doświadczenie zawodowe na podobnym stanowisku,

·znajomość ustawy o rachunkowości i przepisów podatkowych,

·znajomość systemów finansowo – księgowych,

·znajomość pakietu MS Office ze szczególnym uwzględnieniem Excela,

·samodzielność, dokładność i bardzo dobra organizacja pracy.

 

3.Wymagania dodatkowe:

·mile widziane doświadczenie i znajomość przepisów w zakresie projektów i programów współfinansowanych ze środków europejskich i środków innych pochodzących ze źródeł zagranicznych.

 

4.Oferujemy:

Zatrudnienie na podstawie umowy o pracę w pełnym wymiarze czasu pracy oraz możliwość rozwoju zawodowego. Praca będzie wykonywana od poniedziałku do piątku w godzinach 07:30-15:30.

Miesięczne zasadnicze wynagrodzenie wynosi 2700,00 zł.

 

Planowane zatrudnienie: od grudnia 2019 r.

 

5.    Wymagane dokumenty:

·CV,

·List motywacyjny,

·Skany odpisów/kopii dokumentów potwierdzających wykształcenie, kwalifikacje i doświadczenie wymagane w procesie rekrutacji na dane stanowisko pracy.

 

Pliki/skany dokumentów należy przesłać pocztą elektroniczną na adres: [email protected]
(w tytule wiadomości należy wpisać: „Ogłoszenie nr 32/FFK/2019”).

 

Termin przyjmowania zgłoszeń upływa dnia: 21 listopada 2019 r.

Po wstępnej weryfikacji złożonych ofert, w dniach od 22 do 28 listopada 2019 r., zostaną przeprowadzone rozmowy kwalifikacyjne z wybranymi kandydatami.

Rozstrzygnięcie i ogłoszenie wyników konkursu nastąpi do dnia: 2 grudnia 2019 r. 

 

 

 

 

 

W przypadku podania danych osobowych w szerszym zakresie niż wynikający z art 22¹ § 1 Kodeksu pracy (tzn. w przypadku umieszczenia dodatkowych danych osobowych, poza tymi które są wymagane), kandydat powinien dołączyć klauzulę o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w dokumentach aplikacyjnych dla potrzeb realizacji procesu rekrutacji.

W przypadku, gdy kandydat jest zainteresowany wzięciem udziału w kolejnych procesach rekrutacyjnych prowadzonych przez okres najbliższego roku przez Uniwersytet, powinien dołączyć klauzulę o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w dokumentach aplikacyjnych dla potrzeb realizacji przyszłych procesów rekrutacji, także danych osobowych poza tymi, które są wymagane.

 

1.Administratorem Pani / Pana danych osobowych jest Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, z siedzibą  przy ul. 1 Maja 50, 40 – 287 w Katowicach, zwany dalej: „administratorem”.
2. Z odpowiednią klauzulą informacyjną RODO[1] administratora można się zapoznać u administratora, na stronie internetowej administratora oraz w Biuletynie Informacji Publicznej administratora.
-------------------------
[1] Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) [Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, poz. 1, z późn. sprost.].

Wysłanie CV do pracodawcy jest jednoznacze ze zgodą na przetwarzanie danych osobowych:
"Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb rekrutacji, zgodnie z ustaw z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2002 r. nr 101, poz. 926, ze zm.)"