SPECJALISTA W DZIALE NOWYCH MEDIÓW W BIURZE REKTORSKIM

DANE OFERTY

 • Typ ofertyPraca stała
 • Pensja: nie podano
 • Firma: Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • Kontakt: Anna Widłak
 • Telefon: 32 257-70-61
 • Język obcy: angielski
 • Doświadczenie: Minimum 3 lata

MIEJSCE PRACY

 • Miejscowość: Katowice
 • Region: śląskie
 • Państwo: Polska

1. Zakres obowiązków:

 • tworzenie i redagowanie stron w serwisie internetowym Uczelni,
 • szkolenia i pomoc dla pracowników jednostek/redaktorów (stron www) w zakresie bieżącej aktualizacji treści,
 • prowadzenie prac projektowych w zakresie wdrażania nowych funkcjonalności serwisu www i aplikacji mobilnych,
 • monitoring działań Uniwersytetu w elektronicznych mediach własnych przy wykorzystaniu systemów analitycznych,
 • monitoring obecności marki Uniwersytetu w Internecie,
 • wsparcie działań promocyjnych i rekrutacyjnych ukierunkowanych na pozyskanie kandydatów na studia,
 • prowadzenie i analiza wyników płatnych kampanii reklamowych w Internecie,
 • analiza otoczenia, nowych rozwiązań w dziedzinie analityki oraz nowych mediów, w tym mediów społecznościowych, inicjowanie proponowanie działań mających na celu optymalizacje kampanii promocyjnych,
 • wdrażanie elektronicznych wersji materiałów promocyjnych,
 • administrowanie kontami Uniwersytetu w serwisach społecznościowych,
 • administrowanie kalendarzem wydarzeń w serwisie internetowym Uniwersytetu,
 • prowadzenie działań w zakresie marketingu internetowego (reklamy natywnej i kontekstowej),
 • przygotowanie grafik na potrzeby mediów społecznościowych i strony internetowej.

 

2. Niezbędne wymagania:

 • wykształcenie wyższe, preferowane kierunki: Public Relations, Dziennikarstwo i Komunikacja Społeczna, Informatyka i kierunki ekonomiczne,
 • co najmniej trzyletnie doświadczenie w pracy w organizacji publicznej,
 • umiejętność obsługi systemów CMS w zakresie dodawania treści na stronie,
 • znajomość specyfiki funkcjonowania uczelni wyższej,
 • lekkie pióro,
 • wysoka kultura osobista,
 • bardzo dobra znajomość języka angielskiego na poziomie B2/C1,
 • znajomość trendów w mediach społecznościowych,
 • doskonała znajomość pakietu MS Office.

 

3. Wymagania dodatkowe:
 • obsługa programów graficznych, w tym np. Canvy,
 • umiejętność wykonywania zdjęć,
 • znajomość systemów Android oraz iOS.

 

4. Oferujemy:

Zatrudnienie na podstawie umowy o pracę w pełnym wymiarze czasu pracy na zastępstwo w związku
z usprawiedliwioną nieobecnością pracownika. Praca będzie wykonywana od poniedziałku do piątku
w godzinach 07:30-15:30.

Miesięczne wynagrodzenie zasadnicze brutto wynosi 3.700,00 zł.

Planowane zatrudnienie: od 2 marca 2020 r.

 

5. Wymagane dokumenty:

 • CV,
 • list motywacyjny,
 • skany odpisów/kopii dokumentów potwierdzających wykształcenie, kwalifikacje i doświadczenie wymagane w procesie rekrutacji na dane stanowisko pracy.

 

 

 

Pliki/skany dokumentów należy przesłać pocztą elektroniczną na adres: [email protected]
(w tytule wiadomości należy wpisać: „Ogłoszenie nr 1/RBR/2020”).

 

 

Termin przyjmowania zgłoszeń upływa w dniu: 29 stycznia 2020 r.

 

Po wstępnej weryfikacji złożonych ofert, w dniach od 3 do 10 lutego 2020 r., zostaną przeprowadzone rozmowy kwalifikacyjne z wybranymi kandydatami.

 

Rozstrzygnięcie i ogłoszenie wyników konkursu nastąpi do dnia: 14 lutego 2020 r. 

 

 

 

W przypadku podania danych osobowych w szerszym zakresie niż wynikający z art 22¹ § 1 Kodeksu pracy (tzn. w przypadku umieszczenia dodatkowych danych osobowych, poza tymi które są wymagane), kandydat powinien dołączyć klauzulę o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w dokumentach aplikacyjnych dla potrzeb realizacji procesu rekrutacji.

W przypadku, gdy kandydat jest zainteresowany wzięciem udziału w kolejnych procesach rekrutacyjnych prowadzonych przez okres najbliższego roku przez Uniwersytet, powinien dołączyć klauzulę o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w dokumentach aplikacyjnych dla potrzeb realizacji przyszłych procesów rekrutacji, także danych osobowych poza tymi, które są wymagane.

1.Administratorem Pani / Pana danych osobowych jest Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, z siedzibą  przy ul. 1 Maja 50, 40 – 287 w Katowicach, zwany dalej: „administratorem”.
2. Z odpowiednią klauzulą informacyjną RODO[1] administratora można się zapoznać u administratora, na stronie internetowej administratora oraz w Biuletynie Informacji Publicznej administratora.
-------------------------
[1] Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) [Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, poz. 1, z późn. sprost.].

Wysłanie CV do pracodawcy jest jednoznacze ze zgodą na przetwarzanie danych osobowych:
"Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb rekrutacji, zgodnie z ustaw z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2002 r. nr 101, poz. 926, ze zm.)"