DANE OFERTY

  • Typ ofertyinne
  • Pensja: nie podano
  • Firma: Personalne Doradztwo Biznesowe
  • Kontakt: Kinga Ludwiczak
  • Telefon: 533312030
  • Język obcy: Nie wymagany
  • Doświadczenie: Minimum rok

LOKALIZACJA

  • Miejscowość: Katowice
  • Region: śląskie
  • Państwo: Polska

Kariera Service - firma doradztwa personalnego w związku z realizacją projektu staży dla osób bezrobotnych poszukuje osób, które zostały zwolnione z pracy z winy nie leżącej po stronie Pracownika max do 6 m-cy lub znajdują się w okresie wypowiedzenia.

Staże z gwarancją zatrudnienia są realizowane w następujących projektach:
- Administracja/Praca biurowa
- Obsługa klienta
- Kadry/płace/rekrutacja
- Logistyka/Produkcja

Wymagania:
- osoby pozostające bez zatrudnienia max do 6 m-cy
- osoby zwolnione z winy nie leżącej po stronie Pracownika
- osoby bezrobotne

Oferujemy:
3,6 miesięczne płatne staże z gwarancją zatrudnienia.
Wynagrodzenie stażowe 1700 netto.

Wysłanie CV do pracodawcy jest jednoznacze ze zgodą na przetwarzanie danych osobowych:
"Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb rekrutacji, zgodnie z ustaw z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2002 r. nr 101, poz. 926, ze zm.)"