DANE OFERTY

  • Typ ofertyPraca stała
  • Pensja: 2 000 PLN/m-c
  • Firma: Pro Inwest s.c.
  • Kontakt: An Gra
  • Telefon: 322090532
  • Język obcy: Nie wymagany
  • Doświadczenie: Minimum rok

MIEJSCE PRACY

  • Miejscowość: Katowice
  • Region: śląskie
  • Państwo: Polska
Poszukuję osoby o miłym usposobieniu, spostrzegawczej, odpowiedzialnej, o miłej prezencji i kulturze osobistej na stanowisko stróża (pracownika portierni) z orzeczeniem o niepełnosprawności.

Zakres obowiązków
1.Wydawanie kluczy osobom upoważnionym do ich odbioru, a po zakończeniu dnia
pracy odbiór kluczy.
2.Po zakończeniu pracy zamykanie bramy wejściowej, pilnując aby na teren biurowca nie wchodziły osoby postronne.
2. Po opuszczeniu pomieszczeń przez pracowników biurowca dokonywanie obchodu budynku, sprawdzając zabezpieczenie budynku, pokoi biurowych oraz wszystkich pomieszczeń magazynowych i piwnicznych.
3.Wpisywanie zauważonych nieprawidłowości do książki usterek i przekazywanie inf. Administratorowi budynku.
4.Sprawdzanie obiektu po opuszczeniu pomieszczeń przez pracowników biurowca, dbając by na terenie budynku nie pozostawały osoby postronne.
5. Wydawanie klucze osobom sprzątającym, a po zakończeniu sprzątania kontrolowanie czy wszystkie klucze zostały zwrócone.
6. Prowadzenie ewidencji wydawanych kluczy
7. Witanie petentów biurowca oraz informowanie gdzie znajdują się biura, o które pyta petent.
8. Obserwowanie otoczenia, pilnowanie porządku na obiekcie, w razie potrzeby wzywanie odpowiednich służb.
9. Wpuszczanie na parking przy obiekcie uprawnionych do parkowania osób. Koordynowanie ruchu na parkingu

POSZUKIWANE OSOBY Z II GRUPĄ INWALIDZKĄ
Wysłanie CV do pracodawcy jest jednoznacze ze zgodą na przetwarzanie danych osobowych:
"Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb rekrutacji, zgodnie z ustaw z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2002 r. nr 101, poz. 926, ze zm.)"