SZTYGAR ODDZIAŁU ELEKTRYCZNEGO POD ZIEMIĄ

DANE OFERTY

  • Typ ofertyPraca stała
  • Pensja: nie podano
  • Firma: LepszaPraca.eu
  • Kontakt: Anna Kępczyńska
  • Telefon: 696 003 788
  • Język obcy: Nie wymagany
  • Doświadczenie: Minimum rok

MIEJSCE PRACY

  • Miejscowość: Katowice
  • Region: śląskie
  • Państwo: Polska
Lepsza Praca  (certyfikat 13858) to polska firma rekrutacyjna, poszukująca kandydatów do pracy na stanowiska specjalistyczne i menadżerskie. Zatrudnienie następuje po stronie pracodawcy.

Sztygar oddziału elektrycznego pod ziemią

Katowice

Obowiązki

-zapewnienie nadzoru i udział w pracach przy budowie i montażu instalacji i obiektów elektrycznych i telekomunikacyjnych oraz nadzór nad bieżącym utrzymaniem, remontami, konserwacją urządzeń i instalacji elektrycznych na powierzchni i pod ziemią

Wymagania

-praktyka na stanowisku osoby dozoru ruchu zakładu górniczego o specjalności elektrycznej w dziale elektrycznym
-wykształcenie minimum średnie elektryczne
-zatwierdzenie na osobę średniego lub wyższego dozoru ruchu specjalności elektrycznej
-uprawnienia elektrycznej SEP (URE) powyżej 1kv
- znajomość zasad budowy sieci elektrycznych dołowych i układów automatyki maszyn i urządzeń górniczych
-podstawowa znajomość budowy i zasad obsługi maszyn wyciągowych, systemów metanometrii automatycznej, łączności dyspozytorskiej i monitoringu
-umiejętność czytania schematów elektrycznych i logicznych, znajomość budowy i eksploatacji urządzeń elektrycznych w wykonaniu przeciwwybuchowym
-samodzielność, komunikatywność i otwartość w działaniu
-odpowiedzialność
-systematyczność

Oferujemy

-bezpłatne zakwaterowanie
-zwrot kosztów dojazdu i zjazdu z kontraktu
-bezpłatne dojazdy z miejsca pracy do miejsca zakwaterowania
Wysłanie CV do pracodawcy jest jednoznacze ze zgodą na przetwarzanie danych osobowych:
"Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb rekrutacji, zgodnie z ustaw z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2002 r. nr 101, poz. 926, ze zm.)"