MŁODSZY SPECJALISTA W SZKOLE STUDIÓW I I II STOPNIA

DANE OFERTY

  • Typ ofertyPraca stała
  • Pensja: nie podano
  • Firma: Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
  • Kontakt: Anna Widłak
  • Telefon: 32 257-70-62
  • Język obcy: angielski
  • Doświadczenie: Minimum rok

MIEJSCE PRACY

  • Miejscowość: Katowice
  • Region: śląskie
  • Państwo: Polska

Ogłoszenie nr 5/ESZ/2020                                                                                                                Katowice, 13.10.2020 r.

 

 

UNIWERSYTET EKONOMICZNY W KATOWICACH

poszukuje pracownika na stanowisko:

 

 

MŁODSZEGO SPECJALISTY W SZKOLE STUDIÓW I i II STOPNIA 

 

1. Zakres obowiązków:

· prowadzenie spraw studenckich w języku polskim i angielskim, w tym dokumentacji przebiegu studiów,

· bieżąca obsługa studentów w formie kontaktu bezpośredniego i elektronicznego w języku polskim i angielskim,

· obsługa systemu informatycznego BAZUS,

· wprowadzanie opłat za czesne i dodatkowe usługi edukacyjne, kontrola wysokości i terminowości opłat wnoszonych przez studentów,

· przygotowanie danych do dokumentacji w procesie akredytacji międzynarodowych,

· tłumaczenie i weryfikacja dokumentów związanych z prowadzeniem kierunków/specjalności anglojęzycznych,

· przygotowywanie i zamieszczanie informacji na stronie internetowej Uczelni związanych z prowadzonymi kierunkami studiów (w języku angielskim),

· przygotowywanie analiz i sprawozdań na potrzeby jednostki.

 

2. Niezbędne wymagania:

· wykształcenie wyższe,

· biegła znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie,

· co najmniej roczne doświadczenie zawodowe w pracy administracyjnej,

· umiejętność obsługi komputera (znajomość pakietu MS Office),

· bardzo dobra organizacja pracy własnej,

· umiejętność radzenia sobie ze stresem pozwalająca na harmonijne wykonywanie obowiązków,

· umiejętność sprawnego działania pozwalająca na realizację ustalonych celów i zadań,

· umiejętność analitycznego myślenia pozwalająca na podejmowanie decyzji w ramach posiadanych kompetencji,

· umiejętność pracy w zespole.

 

3. Oferujemy:

Zatrudnienie na podstawie umowy o pracę w pełnym wymiarze czasu pracy oraz możliwość rozwoju zawodowego. Praca będzie wykonywana od poniedziałku do piątku w godzinach 07:30-15:30.


Miesięczne wynagrodzenie zasadnicze brutto wynosi 3000,00 zł.

 

Planowane zatrudnienie: od 18 listopada 2020 r. 

 

4. Wymagane dokumenty:

· CV,

· list motywacyjny,

· skany odpisów/kopii dokumentów potwierdzających wykształcenie, kwalifikacje i doświadczenie wymagane w procesie rekrutacji na dane stanowisko pracy.

 

Pliki/skany dokumentów należy przesłać pocztą elektroniczną na adres: [email protected]
(w tytule wiadomości należy wpisać: „Ogłoszenie nr 5/ESZ/2020”).

 

 


Termin przyjmowania zgłoszeń upływa w dniu: 27 października 2020 r.

 

Po wstępnej weryfikacji złożonych ofert, w dniach od 30 października do 05 listopada 2020 r., zostaną przeprowadzone rozmowy kwalifikacyjne z wybranymi kandydatami.

 

Rozstrzygnięcie i ogłoszenie wyników konkursu nastąpi do dnia: 12 listopada 2020 r. 

 

 

  

 

 

 

 

W przypadku podania danych osobowych w szerszym zakresie niż wynikający z art 22¹ § 1 Kodeksu pracy (tzn. w przypadku umieszczenia dodatkowych danych osobowych, poza tymi które są wymagane), kandydat powinien dołączyć klauzulę o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w dokumentach aplikacyjnych dla potrzeb realizacji procesu rekrutacji.

W przypadku, gdy kandydat jest zainteresowany wzięciem udziału w kolejnych procesach rekrutacyjnych prowadzonych przez okres najbliższego roku przez Uniwersytet, powinien dołączyć klauzulę o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w dokumentach aplikacyjnych dla potrzeb realizacji przyszłych procesów rekrutacji, także danych osobowych poza tymi, które są wymagane.

1.Administratorem Pani / Pana danych osobowych jest Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, z siedzibą  przy ul. 1 Maja 50, 40 – 287 w Katowicach, zwany dalej: „administratorem”.

2. Z odpowiednią klauzulą informacyjną RODO[1] administratora można się zapoznać u administratora, na stronie internetowej administratora oraz w Biuletynie Informacji Publicznej administratora.
-------------------------
[1] Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) [Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, poz. 1, z późn. sprost.].

Wysłanie CV do pracodawcy jest jednoznacze ze zgodą na przetwarzanie danych osobowych:
"Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb rekrutacji, zgodnie z ustaw z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2002 r. nr 101, poz. 926, ze zm.)"