WYCHOWAWCA

DANE OFERTY

 • Typ ofertyPraca stała
 • Pensja: nie podano
 • Firma: Grupa JOBS.PL
 • Kontakt: Piotr Laskowski
 • Telefon:
 • Język obcy: Nie wymagany
 • Doświadczenie: Minimum rok

LOKALIZACJA

 • Miejscowość: Koszalin
 • Region: zachodniopomorskie
 • Państwo: Polska

STOWARZYSZENIE SOS WIOSKI DZIECIĘCE W POLSCE

to organizacja dobroczynna, której celem jest pomoc opuszczonym i osieroconym dzieciom
oraz podejmowanie działań umacniających rodziny zagrożone rozpadem. W swojej pracy kierujemy się zasadami Polityki Ochrony Dziecka. Wykorzystując międzynarodowe doświadczenie Stowarzyszenie realizuje z powodzeniem swoją misję w Polsce już od ponad 30 lat.


Wychowawca


Miejsce pracy: Koszalin (zachodniopomorskie)
Nr referencyjny: MWM/KSz/01/2017/jobs.pl

Opis stanowiska:   

 • Wspieranie rozwoju podopiecznych i przygotowanie ich do samodzielnego życia poprzez pracę indywidualną oraz zajęcia grupowe dla młodzieży
 • Współpraca z rodzicami SOS oraz specjalistami: pedagodzy, psycholodzy, pracownicy socjalni
 • Kontakty ze szkołą, sądem rodzinnym, instytucjami i organizacjami wspierającymi rozwój dziecka
 • Prowadzenie dokumentacji zgodnie z Ustawą o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej oraz wytycznymi Stowarzyszenia SOS Wioski Dziecięce w Polsce
 • Rozliczanie budżetu domowego

Wymagania

 • Ukończone studia wyższe na kierunku: pedagogika, praca socjalna, psychologia, nauki o rodzinie
 • Doświadczenie w pracy z dziećmi i młodzieżą
 • Umiejętność prowadzenia grupowych zajęć dla młodzieży
 • Praktyczne umiejętności życiowe

Oferujemy:

 • Współpracę w oparciu o umowę o pracę
 • Pracę w zmotywowanym i doświadczonym zespole profesjonalistów
Wysłanie CV do pracodawcy jest jednoznacze ze zgodą na przetwarzanie danych osobowych:
"Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb rekrutacji, zgodnie z ustaw z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2002 r. nr 101, poz. 926, ze zm.)"