DANE OFERTY

  • Typ ofertyUmowa-zlecenie
  • Pensja: nie podano
  • Firma: Muzeum Inżynierii Miejskiej
  • Kontakt: Krystian
  • Telefon:
  • Język obcy: Nie wymagany
  • Doświadczenie: Nie wymagane

MIEJSCE PRACY

  • Miejscowość: Kraków
  • Region: małopolskie
  • Państwo: Polska
Zobacz wszystkie oferty dla stanowiska:
instruktor
POSZUKUJEMY INSTRUKTORÓW w Ogrodzie Doświadczeń 
im. Stanisława Lema 
od 1 kwietnia do 31 października 2019.

Prosimy o zgłoszenia mailowe do 31 stycznia 2019 r.


Oferujemy ciekawą pracę z grafikiem dostosowanym do indywidualnych możliwości!

Zleceniodawcą jest Muzeum Inżynierii Miejskiej, 
ul. Św. Wawrzyńca 15, 31-060 Kraków. 
Świadczenie usług na podstawie umowy zlecenia.

Warunkiem podpisania umowy jest spełnienie następujących warunków:
1. Przesłanie CV do 31 stycznia 2019 r. 
Muzeum zastrzega sobie prawo do odpowiedzi na wybrane zgłoszenia.

2. Pozytywne zdanie egzaminu obejmującego zakres wiedzy o wszystkich urządzeniach znajdujących się w Ogrodzie Doświadczeń na podstawie przesłanych przez Muzeum materiałów, publiczną demonstrację dowolnego eksperymentu fizycznego oraz pozytywne odbycie bezpłatnych szkoleń, które zapewni Muzeum. 

Preferowane cechy kandydata: 
- dobry kontakt z grupami dzieci i młodzieży, 
- uprzejmość, 
- duży zasób wiedzy o zjawiskach z zakresu przyrody.

Wyboru kandydatów dokonuje Dyrektor Muzeum Inżynierii Miejskiej na podstawie:
- oceny merytorycznej kandydatów 
- oceny kandydatów pod kątem wymogów formalnych.
Wysłanie CV do pracodawcy jest jednoznacze ze zgodą na przetwarzanie danych osobowych:
"Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb rekrutacji, zgodnie z ustaw z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2002 r. nr 101, poz. 926, ze zm.)"