DANE OFERTY

  • Typ ofertyPraca stała
  • Pensja: nie podano
  • Firma: Nowodworski Estates
  • Kontakt: Alicja
  • Telefon: 734 827 147
  • Język obcy: angielski
  • Doświadczenie: Nie wymagane

MIEJSCE PRACY

  • Miejscowość: Kraków
  • Region: małopolskie
  • Państwo: Polska
Zobacz wszystkie oferty dla stanowiska:
Konsultant
Jesteśmy najlepszą agencją nieruchomości w Polsce wg Otodom.
Nasza filozofia pracy opiera się na wiedzy eksperckiej i innowacyjnych rozwiązaniach. Zespół 270 specjalistów Nowodworski Estates z Krakowa, Warszawy, Gdańska, Poznania, Wrocławia, Gliwic i Radomia zapewnia naszym Klientom niespotykaną w innych miejscach kompleksowość usług towarzyszących procesom sprzedaży, zakupu i zarządzania nieruchomościami. Dzięki temu od 10 lat zmieniamy krajowy rynek dając gwarancję najwyższego poziomu bezpieczeństwa transakcji, standardu obsługi i skuteczności działań.

Pracujemy zwinnie odpowiadając na potrzeby rynku.
Innowacyjne rozwiązania zawsze były naszą mocną stroną. Realizujemy wyjątkowe pomysły, wyznaczając trendy. Dostarczamy Klientom korzyści, które dotąd nie były dostępne w branży nieruchomości. Wspieramy naszych współpracowników, gwarantując im najlepsze środowisko do pracy. Co więcej? Pracujemy w biurze i zespołowo, bo wierzymy, że każdy wnosi do projektów niepowtarzalną wartość.

Kogo szukamy?

Energetycznego konsultanta, który uzupełni nasz powiększający się zespół. Wysoka jakość obsługi Klienta, stanowi dla nas najwyższą wartość. Będziesz odpowiadać za pierwszy kontakt osób dzwoniących do Nowodworski Estates. Bądź częścią naszego zgranego zespołu. #WeAreNE!

W Nowodworski Estates będziesz:

- obsługiwać połączenia przychodzące,
- wprowadzać Klientów do bazy CRM,
- utrzymywać standardy profesjonalnej obsługi Klientów telefonicznie oraz mailowo,
- umawiać spotkania ze Specjalistami ds. Nieruchomości,
- przypisywać zadania do innych działów firmy w zależności od tematu zgłoszenia,
- organizować spotkania Klientów z Agentami,
- uczestniczyć w profesjonalnych szkoleniach,
- rozwijać swoją wiedzę związaną z bardzo dynamicznym rynkiem nieruchomości.

Czego oczekujemy?

- umiejętności skutecznej komunikacji, zgodnej ze standardami poprawnej polszczyzny i obsługi Klienta na najwyższym poziomie,​
- poprawnej dykcji i umiejętności modulacji głosu,
- dobrej znajomości języka angielskiego (min. B2),
- sprawnego zarządzania czasem, bo będzie towarzyszyć Ci presja czasu!
- samodzielnego rozwiązywania problemów oraz elastyczności w działaniu,
- sprawnej obsługi narzędzi Google,
- zaangażowania i entuzjazmu do pracy,
- poczucia odpowiedzialności za wykonywaną pracę i jej efekty,
- wysokiej kultury osobistej,
- umiejętności współpracy z zespołem,
- mile widziane będzie doświadczenie w obsłudze Klienta – jeżeli jednak takiego nie posiadasz, wszystkiego Cię nauczymy.

A w zamian oferujemy:

- zatrudnienie w oparciu o preferowaną przez Ciebie formę współpracy: kontrakt B2B, umowę zlecenie lub umowę o pracę,
- profesjonalny sprzęt i narzędzia do pracy,
- komfortowe, nowoczesne biuro,
- bezpłatne zajęcia z języka angielskiego,
- prywatną opiekę medyczną,
- pakiet sportowo-benefitowy "MEDICOVER SPORT",
- eventy integracyjne,
- możliwość rozwoju oraz doskonalenia swoich kompetencji,
- pracę z marką, która jest liderem w swojej branży –> Ty też będziesz mieć na to wpływ! ,
- freestyle dress - code.


Klauzula informacyjna dla osób biorących udział w rekrutacji w związku z przetwarzaniem danych osobowych:
Administratorem Twoich danych osobowych podanych w dokumentach rekrutacyjnych jest Nowodworski Estates Equity spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (dawniej Nowodworski Estates sp. z o.o. sp. k.), ul. Sukiennicza 8/U8, 31-069 Kraków, KRS: 0000943668 (dalej: „Administrator”). Możesz się skontaktować z Administratorem Twoich danych osobowych telefonicznie: 12 345 21 30.
Twoje dane będą przetwarzane zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, w tym w szczególności z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej: “RODO”), a także zgodnie z właściwymi przepisami ustawodawstwa polskiego.
Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne do przeprowadzenia procesu rekrutacji oraz stworzenia bazy kandydatów (tylko w przypadku wyrażenia zgody na udział w przyszłych rekrutacjach).
Twoje dane są zbierane oraz przetwarzane celem rekrutacji kandydatów do pracy lub współpracy na podstawie umów o pracę lub umów cywilnoprawnych zawieranych przez Administratora i/lub spółek powiązanych kapitałowo z Administratorem.
Podstawą przetwarzania Twoich danych osobowych jest wyrażona przez Ciebie zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO), konieczność podjęcia czynności przed zawarciem umowy (art. 6 ust. 1 lit. b) RODO), a ponadto w przypadku kandydowania na stanowisko związane z zawarciem umowy o pracę obowiązek prawny Administratora (art. 6 ust. 1 lit. c) RODO).
Twoje dane osobowe zbierane w celu przeprowadzenia rekrutacji na dane stanowisko będą przetwarzane w czasie trwania rekrutacji oraz przez okres 30 dni po jej zakończeniu lub do czasu cofnięcia zgody. Jeżeli wyrazisz zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych na potrzeby przyszłych rekrutacji, dane te będą przetwarzane przez okres maksymalnie 2 lat od dnia wpływu aplikacji lub do czasu cofnięcia zgody.
Przysługuje Ci prawo do żądania od Administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, a także prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Masz prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
Powyższe prawa można wykonać poprzez złożenie Administratorowi odpowiedniego oświadczenia.
Twoje dane osobowe nie będą poddane zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.
Wysłanie CV do pracodawcy jest jednoznacze ze zgodą na przetwarzanie danych osobowych:
"Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu tej i przyszłych rekrutacji (zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. Ustaw z 2018, poz. 1000) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO)."