KOORDYNATOR DS. ADMINISTRACYJNEJ OBSŁUGI PROJEKTÓW

DANE OFERTY

MIEJSCE PRACY

 • Miejscowość: Kraków
 • Region: małopolskie
 • Państwo: Polska

Uniwersytet Jagielloński - Collegium Medicum w Krakowie poszukuje pracownika na stanowisko administracyjne w Dziale Administracyjnego Wsparcia Projektów i Współpracy Międzynarodowej
w Sekcji Administracyjnego Wsparcia Projektów

Wymagania:

 • wykształcenie wyższe 

 • biegła znajomość obsługi komputera oraz programów pakietu Office 

 • bardzo dobra znajomość języka angielskiego (znajomość języka będzie weryfikowana podczas rozmowy kwalifikacyjnej)

 • doświadczenie związane z aplikowaniem i realizowaniem projektów współfinansowanych ze środków krajowych i/lub międzynarodowych (w tym funduszy europejskich i środków pomocowych)

 

Dodatkowym atutem kandydata będzie: 

 • doświadczenie związane z udziałem w realizacji projektów współfinansowanych w ramach programów Narodowego Centrum Nauki lub Narodowego Centrum Badań
  i Rozwoju

 • doświadczenie związane z zatrudnieniem w jednostce sektora finansów publicznych, zwłaszcza w publicznej szkole wyższej 

 • studia podyplomowe z zakresu zarządzania projektami

 

Dodatkowo od kandydata oczekujemy: 

 • umiejętności pracy pod presją czasu,

 • podzielności uwagi oraz umiejętności wykonywania wielu zadań w tym samym czasie,

 • umiejętności analizy procesów projektowych,

 • umiejętności radzenia sobie ze stresem, 

 • samodzielności w wykonywaniu powierzonych obowiązków, 

 • solidności i uczciwości w wykonywaniu powierzonych obowiązków,

 • zdolności komunikacyjnych,

 • umiejętności pracy zespołowej,

 • wysokiej kultury osobistej.

 

Warunki zatrudnienia

 • wymiar czasu pracy - pełny etat, umowa na zastępstwo na okres ok. 1 roku z możliwością przedłużenia

Do obowiązków pracownika będzie należało: 

Obsługa administracyjna projektów, w tym m.in.:

- doradztwo w procesie aplikowania o środki

- współudział w administracyjno-organizacyjnej obsłudze realizowanych projektów

- współudział w rozliczaniu i sprawozdawczości projektów

 

Wymagane dokumenty: 

 • CV wraz z listem motywacyjnym 

 • dokumenty potwierdzające wykształcenie oraz przebieg dotychczasowego zatrudnienia 

 • inne dokumenty poświadczające informacje zawarte w CV 

  List motywacyjny i CV powinny zawierać własnoręcznie podpisaną klauzulę: "Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych do realizacji procesu rekrutacji prowadzonego przez Uniwersytet Jagielloński - Collegium Medicum, zgodne z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jedn. z dnia 13 czerwca 2016 r., Dz.U. z 2016 r. poz. 922)".

 

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać do 7 lipca 2017 z dopiskiem: „Dotyczy zatrudnienia w Dziale Administracyjnego Wsparcia Projektów i Współpracy Międzynarodowej  w Sekcji Administracyjnego Wsparcia Projektów UJ CM ”:

 • osobiście w Dziale Administracyjnego Wsparcia Projektów i Współpracy Międzynarodowej
  w Sekcji Administracyjnego Wsparcia Projektów, ul. Grzegórzecka 20, pok. 213,  II piętro lub

 • pocztą na adres Uniwersytet Jagielloński – Collegium Medicum Dział Administracyjnego Wsparcia Projektów i Współpracy Międzynarodowej,  Sekcja Administracyjnego Wsparcia Projektów UJ CM, ul. św. Grzegórzecka 20, 31-531  Kraków lub

 • mailem na adres [email protected]

O  terminie rozmów kwalifikacyjnych wybrani kandydaci będą informowani drogą elektroniczną na podany w dokumentach adres e-mailowy.

Uniwersytet Jagielloński – Collegium Medicum zastrzega sobie możliwość kontaktu jedynie z wybranymi kandydatami oraz prawo do powiadomienia o podjętej decyzji w sprawie obsadzenia stanowiska jedynie wybranego kandydata.

Złożonych dokumentów Uniwersytet Jagielloński – Collegium Medicum nie zwraca, oferty niewykorzystane zostaną zniszczone.

 

 

 

 

 

Wysłanie CV do pracodawcy jest jednoznacze ze zgodą na przetwarzanie danych osobowych:
"Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb rekrutacji, zgodnie z ustaw z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2002 r. nr 101, poz. 926, ze zm.)"