SPECJALISTA DS. KSIĘGOWOŚCI I RAPORTOWANIA/ FINANCIAL ACCOUNTING AND REPORTING SPECIALIST – PRACA STACJONARNA W KRAKOWIE.

DANE OFERTY

MIEJSCE PRACY

  • Miejscowość: Kraków
  • Region: małopolskie
  • Państwo: Polska

Poszukujemy kandydatów, którzy chcą rozwijać swoje umiejętności i zdobywać wiedzę                            w międzynarodowym środowisku finansowym. Oferujemy doskonałą możliwość budowania kariery zawodowej w bankowości. Zapraszamy do pracy w globalnym centrum finansowym, światowej klasy instytucji wspierającej rozwój przedsiębiorstw europejskich. Rekrutujemy osoby z orzeczeniem o niepełnosprawności na stanowisko:

Specjalista ds. Księgowości i Raportowania/ Financial Accounting and Reporting Specialist praca stacjonarna w Krakowie.

 

Poszukujemy osoby, która dołączy do zespołu odpowiedzialnego za przygotowywanie
i sporządzanie różnego rodzaju sprawozdań finansowych.

 

Podstawowe obowiązki:

uzgadnianie, przetwarzanie i zbieranie wstępnych informacji finansowych oraz zarządczych niezbędnych do prawidłowego przygotowania sprawozdania finansowego.

przygotowywanie sprawozdań finansowych określonych w ramach sprawozdawczości finansowej FINREP oraz COREP zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej MSSF.

przetwarzanie, przygotowywanie sprawozdań zgodnie z okresami sprawozdawczymi, dokonywanie korekt i zmian ręcznie,

świadczenie wsparcia pozostałym członkom zespołu, odpowiadanie na prośby managera zespołu, odpowiadanie na standardowe jak i pilne prośby ze stron klientów finansowych
i niefinansowych,

nieustanne poprawianie terminowości i dokładności dzięki automatyzacji procesów
i minimalizację zmian dokonywanych ręcznie,

współodpowiedzialność za zadania wykonywane wspólnie z pozostałymi członkami zespołu,

właściwa ocena ryzyka związanego z wykonywanymi zadaniami z uwzględnieniem nieustannie zmieniających się procedur operacyjnych, wymogów prawnych i regulacji,

upewnianie się, że wszystkie podjęte czynności wykonywane są zgodne z zasadami, procedurami i praktykami.

 

Wymagania:

wykształcenie wyższe w dziedzinie wiedzy związanej z finansami,

minimum 3 lata odpowiedniego doświadczenia księgowego / sprawozdawczego,

atutem będzie doświadczenie w branży bankowej / ubezpieczeniowej / usług finansowych,

znajomość Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej (MSSF), rachunkowości finansowej i kontroli,

angielski w stopniu profesjonalnym zarówno w mowie, jak i w piśmie,

doskonała znajomość MS Excel (atutem jest znajomość VBA),

silne zdolności analityczne, wytrzymałość i rozsądny osąd handlowy,

doskonałe umiejętności komunikacji werbalnej i pisemnej,

zdolność do samodzielnej pracy i dotrzymywania terminów.

 

 

 Oferujemy: 

stabilną pracę w profesjonalnym zespole,

ciekawą ścieżkę kariery w organizacji międzynarodowej,

spójny zakres obowiązków,

prywatną opiekę zdrowotną, świadczenia pracownicze.


Aplikacje kandydatów prosimy przesyłać w języku angielskim na adres [email protected]

 

Zastrzegamy sobie możliwość kontaktu z wybranymi kandydatami.

W aplikacji prosimy o umieszczenie klauzuli: Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Ogólnopolską Bazę Pracodawców Osób Niepełnosprawnych sp. z o.o. sp. k., moich danych osobowych zawartych w aplikacji o pracę na potrzeby przyszłych procesów rekrutacyjnych. Wyrażam także zgodę na udostępnianie moich danych osobowych potencjalnym pracodawcom do celów związanych z procesem rekrutacji. Jestem świadomy/a, że mam prawo wycofania zgody w każdym czasie. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed jej wycofaniem.

 

Przesłanie danych osobowych w szerszym zakresie, niż określonym w art. 221 Kodeksu pracy stanowi zgodę na przetwarzanie tych danych przez Ogólnopolską Bazę Pracodawców Osób Niepełnosprawnych sp. z o.o. sp. k. w celu prowadzenia procesu rekrutacyjnego. Zgodę można wycofać w każdym czasie. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed jej wycofaniem.

Informację o rezygnacji z udziału w procesie rekrutacji prosimy przesłać na adres: [email protected]

 

Wysłanie CV do pracodawcy jest jednoznacze ze zgodą na przetwarzanie danych osobowych:
"Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb rekrutacji, zgodnie z ustaw z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2002 r. nr 101, poz. 926, ze zm.)"