DANE OFERTY

MIEJSCE PRACY

 • Miejscowość: Kraków
 • Region: małopolskie
 • Państwo: Polska

Uniwersytet Jagielloński - Collegium Medicum w Krakowie poszukuje pracownika na stanowisko administracyjne w Dziale Administracyjnego Wsparcia Projektów i Współpracy Międzynarodowej  w Sekcji Programów Krajowych


Wymagania:

 • wykształcenie wyższe 
 • biegła znajomość obsługi komputera oraz programów pakietu Office 
 • doświadczenie związane z aplikowaniem i realizowaniem projektów współfinansowanych ze środków krajowych
 • dobra znajomość języka angielskiego

 

Dodatkowym atutem kandydata będzie: 

 • doświadczenie związane z udziałem w realizacji projektów współfinansowanych w ramach programów Narodowego Centrum Nauki lub Narodowego Centrum Badań
  i Rozwoju
 • doświadczenie związane z zatrudnieniem w jednostce sektora finansów publicznych, zwłaszcza w publicznej szkole wyższej 

Dodatkowo od kandydata oczekujemy: 
 • umiejętności pracy pod presją czasu,
 • podzielności uwagi oraz umiejętności wykonywania wielu zadań w tym samym czasie,
 • umiejętności analizy procesów projektowych,
 • umiejętności radzenia sobie ze stresem, 
 • samodzielności w wykonywaniu powierzonych obowiązków, 
 • solidności i uczciwości w wykonywaniu powierzonych obowiązków,
 • zdolności komunikacyjnych,
 • umiejętności pracy zespołowej,
 • wysokiej kultury osobistej.

 

Warunki zatrudnienia : wymiar czasu pracy - pełny etat, umowa o pracę

 

Przewidywany zakres obowiązków: 

Obsługa administracyjna projektów, w tym m.in.: doradztwo w procesie wnioskowania o środki oraz współudział w administracyjno-organizacyjnej obsłudze realizowanych projektów.

 

Wymagane dokumenty: 

 • CV wraz z listem motywacyjnym 
 • dokumenty potwierdzające wykształcenie oraz przebieg dotychczasowego zatrudnienia 
 •  inne dokumenty poświadczające informacje zawarte w CV      

List motywacyjny i CV powinny zawierać własnoręcznie podpisaną klauzulę: "Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych do realizacji procesu rekrutacji prowadzonego przez Uniwersytet Jagielloński - Collegium Medicum, zgodne z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jedn. z dnia 13 czerwca 2016 r., Dz.U. z 2016 r. poz. 922)".

 

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać do 24 lipca 2017 r. z dopiskiem: Dotyczy zatrudnienia w Sekcji Programów Krajowych :

 • osobiście w Dziale Administracyjnego Wsparcia Projektów i Współpracy Międzynarodowej
  ul. Podwale 3, II p./sekretariat
 • mailem na adres [email protected]

O  terminie rozmów kwalifikacyjnych wybrani kandydaci będą informowani drogą elektroniczną na podany w dokumentach adres e-mailowy.

Uniwersytet Jagielloński – Collegium Medicum zastrzega sobie możliwość kontaktu jedynie z wybranymi kandydatami oraz prawo do powiadomienia o podjętej decyzji w sprawie obsadzenia stanowiska jedynie wybranego kandydata.

Złożonych dokumentów Uniwersytet Jagielloński – Collegium Medicum nie zwraca, oferty niewykorzystane zostaną zniszczone.

Wysłanie CV do pracodawcy jest jednoznacze ze zgodą na przetwarzanie danych osobowych:
"Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb rekrutacji, zgodnie z ustaw z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2002 r. nr 101, poz. 926, ze zm.)"