TRENER Z ZAKRESU ZARZĄDZANIA PROJEKTAMI W WYMIARZE OSOBISTYM

DANE OFERTY

  • Typ ofertyPraca dorywcza
  • Pensja: nie podano
  • Firma: Deinde sp. z o.o.
  • Kontakt: Deinde
  • Telefon: 789 296 663
  • Język obcy: angielski
  • Doświadczenie: Minimum 2 lata

MIEJSCE PRACY

  • Miejscowość: Lublin
  • Region: lubelskie
  • Państwo: Polska

Stanowisko:

Trener z zakresu zarządzania projektami w wymiarze osobistym


 Zakres obowiązków:

- opracowywanie (samodzielne i w zespołach roboczych) programów nauczania, materiałów szkoleniowych, doradczych, prezentacji, scenariuszy zajęć (edukacja osób dorosłych),

- opracowywanie wytycznych dla kadry prowadzącej zajęcia,

- tworzenie opisów kompetencji,

- udział w testowaniu wypracowanych szkoleń, doradztwa (tj. prowadzenie szkoleń, doradztwa dla osób dorosłych),

- prowadzenie szkoleń, warsztatów (z zakresu już posiadanej wiedzy i doświadczenia lub na podstawie opracowywanych programów i materiałów).

 

Wymagania:

Wykształcenie wyższe

Min. 2 lata doświadczenia w prowadzeniu szkoleń lub opracowywaniu programów nauczania, materiałów szkoleniowych, etc.

Biegła znajomość obsługi komputera i Internetu

Znajomość języka angielskiego

Otwartość na innowacje

Samodzielność, odpowiedzialność, umiejętność organizacji własnego czasu i pracy

 

Oferujemy:

Zatrudnienie na umowę prawa cywilnego lub B2B.

Możliwość udziału w międzynarodowych spotkaniach w Polsce i za granicą (fakultatywnie).

Możliwość zdobycia doświadczenia przy realizacji międzynarodowych projektów edukacyjnych.

Możliwość realizacji własnych pomysłów na szkolenia, warsztaty, doradztwo, etc.

Możliwość pracy zdalnej.

                                             

 

Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie CV na adres [email protected] wraz z klauzulą o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych:

 

Klauzula Zgody

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. Ustaw z 2018, poz. 1000) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), data i podpis”

 

W tytule wiadomości prosimy wpisać nazwę stanowiska.

Uprzejmie informujemy, iż skontaktujemy się wyłącznie z wybranymi osobami. Otrzymanych dokumentów nie zwracamy. 

 

 

 

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Deinde sp. z o.o., ul. Okopowa 5/489, Lublin. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych: [email protected] Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na potrzeby aktualnej rekrutacji - na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a, art. 9 ust.2 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE. 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE) oraz na podstawie ustawy z dnia 26 czerwca 1974 roku Kodeks pracy. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będzie Deinde sp. z o.o. oraz podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okresy wynikające z przepisów prawa oraz będą archiwizowane zgodnie z obowiązującymi regulacjami. Posiada Pani/Pan prawo żądania od Administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego na działania w zakresie ochrony danych osobowych. Podanie danych osobowych jest obligatoryjne w oparciu o przepisy prawa. Ich niepodanie może skutkować odmową  rozpatrzenia kandydatury w procedurze rekrutacyjnej, a w pozostałym zakresie jest dobrowolne.

 

Wysłanie CV do pracodawcy jest jednoznacze ze zgodą na przetwarzanie danych osobowych:
"Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb rekrutacji, zgodnie z ustaw z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2002 r. nr 101, poz. 926, ze zm.)"