JOB COACH/ TRENER PRACY – WOLONTARIAT

DANE OFERTY

  • Typ ofertyinne
  • Pensja: nie podano
  • Firma: Fundacja Partycypacji Społecznej
  • Kontakt: Maja Lasek
  • Telefon: 570 421 444
  • Język obcy: Nie wymagany
  • Doświadczenie: Nie wymagane

MIEJSCE PRACY

  • Miejscowość: Opole
  • Region: opolskie
  • Państwo: Polska
Chcesz zdobyć nowe doświadczenie zawodowe, nabyć cennych umiejętności i kształtować swój warsztat pracy? Zostań Wolontariuszem w projektach unijnych!

Job coach/ trener pracy – wolontariat

miejsce pracy: Opole


Fundacja Partycypacji Społecznej powstała w celu prowadzenia działalności oświatowo-szkoleniowej na rzecz grup społecznych zagrożonych wykluczeniem. Z powodzeniem realizujemy projekty unijne z zakresu aktywizacji zawodowej współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Podejmujemy działania na rzecz wyrównania szans osób z niepełnosprawnością, integracji społecznej oraz promocji zatrudnienia i wspierania przedsiębiorczości. W swojej pracy kierujemy się empatią, otwartością i racjonalnością działań. Jeśli podzielasz nasze cele i wartości, zapraszamy Cię do Zespołu!


Do Twoich zadań będzie należało:
• Prowadzenie indywidualnych spotkań/coachingu z Uczestnikami projektu (UP) w celu:
-wzmocnienia UP w podejmowaniu działań na rzecz poprawy sytuacji społecznej i zawodowej
-podniesieniu ich samooceny i wiary w siebie
-umiejętnego wyznaczania przez UP celów zawodowych i osobistych
-wzmocnienia otrzymanego wsparcia i utrzymania pozytywnego nastawienie UP do stażu, podnoszenia kwalifikacji i pracy
-Wspieranie Uczestników projektu w radzeniu sobie ze zmianą w środowisku pracy i w życiu osobistym.
• Stała współpraca z Koordynatorem i kadrą projektu
• Przygotowanie dokumentacji projektowej.


Do wolontariatu może przystąpić osoba posiadająca:
• Doświadczenie w pracy z grupą docelową
• Pozytywny stosunek do pracy z osobami z grup zagrożonych wykluczeniem
• Mile widziane wykształcenie wyższe psychologiczne lub pokrewne.


Dzięki wolontariatowi zdobędziesz:
• Wiedzę z zakresu realizacji projektów unijnych,
• Kolejne doświadczenie w pracy z osobami zagrożonymi wykluczeniem społeczno-zawodowym,
• Referencje i zaświadczenie o wykonywaniu świadczeń wolontarystycznych,
• Możliwość nawiązania stałej współpracy.


Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie CV na adres: [email protected]

Prosimy o dopisanie w CV klauzuli o ochronie danych osobowych: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu rekrutacji zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)”.
Klikając w przycisk „Aplikuj” lub w inny sposób przesyłając zgłoszenie rekrutacyjne zgadzasz się, aby Twoje dane osobowe były przetwarzane przez Fundację Partycypacji Społecznej w celu prowadzenia rekrutacji na stanowisko wskazane w ogłoszeniu.
Jeżeli chcesz, abyśmy zachowali Twoje dane osobowe i przetwarzali je na potrzeby przyszłych procesów rekrutacyjnych, umieść dodatkowo w CV lub treści wiadomości następującą zgodę: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Fundację Partycypacji Społecznej moich danych osobowych zawartych w niniejszym formularzu i przekazanych przeze mnie dokumentach, na potrzeby przyszłych procesów rekrutacyjnych prowadzonych poprzez firmę, w tym na otrzymywanie informacji o ofertach pracy za pomocą środków komunikacji elektronicznej lub telekomunikacyjnych urządzeń końcowych”.
Administratorem danych jest Fundacja Partycypacji Społecznej ul. Sieradzka 4C, 60-163 Poznań. Zapoznaj się z polityką przetwarzania danych na naszej stronie internetowej. W każdym czasie możesz cofnąć zgodę, kontaktując się z nami pod wskazanym adresem.
Wysłanie CV do pracodawcy jest jednoznacze ze zgodą na przetwarzanie danych osobowych:
"Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb rekrutacji, zgodnie z ustaw z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2002 r. nr 101, poz. 926, ze zm.)"