DANE OFERTY

 • Typ ofertyPraca stała
 • Pensja: nie podano
 • Firma: Impuls Security Polska
 • Kontakt: Agnieszka
 • Telefon: 517-574-235
 • Język obcy: Nie wymagany
 • Doświadczenie: Nie wymagane

MIEJSCE PRACY

 • Miejscowość: Poznań
 • Region: wielkopolskie
 • Państwo: Polska

Osoba zatrudniona na tym stanowisku odpowiedzialna będzie za nawiązywanie i podtrzymywanie pozytywnych relacji z klientami firmy.

Główne zadania na stanowisku:

 • wyszukiwanie informacji o potencjalnych klientach
 • kontakt telefoniczny z potencjalnymi klientami
 • umawianie spotkań handlowych
 • udział w przygotowywaniu prezentacji handlowych

Wymagania stawiane kandydatom:

 • mile widziane orzeczenie o stopniu niepełnosprawności * 
 • znajomość obsługi komputera (pakiet OFFICE)
 • dobra organizacja pracy
 • łatwość w nawiązywaniu kontaktu
 • aktywne prawo jazdy kat "B"

Oferujemy:

 • pracę na pełen etat od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00-16.00, wolne weekendy
 • rodzinną atmosferę, pozbawioną korporacyjnego „ładu”
 • niezbędne narzędzia pracy - laptop, telefon

Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie dokumentów aplikacyjnych wraz z informacją dotyczącą orzeczenia o niepełnosprawności  na adres: [email protected]

Prosimy o zamieszczenie klauzuli:
„Zgodnie z art.6 ust.1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb aktualnej i przyszłych rekrutacji.”

Klauzula informacyjna dla kandydatów do pracy:
Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informujemy, iż:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest firma IMPULS SECURITY POLSKA Sp. z o.o., Sp. K. z siedzibą w Poznaniu pod adresem ul. Warowna 12, 61-357 Poznań, adres email: [email protected]
2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu rekrutacji i przyszłych rekrutacji.
3. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty przetwarzające je na nasze zlecenie oraz podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa.
4. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres tej i przyszłych rekrutacji
5. Posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania.
6. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
7. Podanie danych osobowych jest obligatoryjne w oparciu o przepisy prawa a w pozostałym zakresie jest dobrowolne.

* Pracodawca realizuje obowiązek wynikający z art. 21 i 33 ust. 7b ustawa o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych z dnia 27 sierpnia 1997.


Wysłanie CV do pracodawcy jest jednoznacze ze zgodą na przetwarzanie danych osobowych:
"Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb rekrutacji, zgodnie z ustaw z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2002 r. nr 101, poz. 926, ze zm.)"