DANE OFERTY

 • Typ ofertyPraca stała
 • Pensja: nie podano
 • Firma: Clar System S.A.
 • Kontakt: Monika Przyborska
 • Telefon: 616601203
 • Język obcy: Nie wymagany
 • Doświadczenie: Nie wymagane

MIEJSCE PRACY

 • Miejscowość: Poznań
 • Region: wielkopolskie
 • Państwo: Polska
Zobacz wszystkie oferty dla stanowiska:
Pielęgniarka

Grupa Kapitałowa Clar System (www.clarsystem.pl)  to lider branży usług facility management, sprzątania i ochrony. Zatrudniamy ok. 6 000 pracowników na terenie całego kraju. Zaufało nam ponad 700 klientów. Należymy do Związku Pracodawców Branżowych „PSC” oraz Polskiej Izby Gospodarczej Czystości. Profesjonalizm naszej firmy potwierdzają certyfikaty jakości: ISO 14001:2005, Wielkopolska Jakość, Gwarant Czystości i Higieny.

Obecnie – w związku z rozwojem struktur firmy –poszukujemy Kandydatów na stanowisko:

PIELĘGNIARKA

miejsce pracy: Poznań

nr ref.: (P/CS/20)

 

Główne obowiązki na stanowisku:

 • prowadzenie obowiązującej dokumentacji medycznej z zakresu medycyny pracy
 • ścisła współpraca z lekarzem medycyny pracy oraz W.C.M.P.
 • dokonywanie badań przedlekarskich u pracowników
 • asystowanie przy badaniach wstępnych, okresowych i kontrolnych pracowników podlegającym tym badaniom zgodnie z przepisami
 • sprawowanie czynnej opieki pielęgniarskiej nad grupami szczególnej troski w tym nad niepełnosprawnymi, kobietami, zatrudnionymi w firmie
 • udzielanie pierwszej pomocy w wypadkach przy pracy i nagłych chorobach
 • wykonywanie zabiegów pielęgniarskich zgodnie z poleceniami lekarza i posiadanymi uprawnieniami
 • prowadzenie, gromadzenie i przechowywanie dokumentacji medycznej, dotyczącej ochrony zdrowia
 • organizacja prawidłowego obiegu dokumentów związanych z zabezpieczeniem medycznym
 • pomoc przy rozpatrywaniu wniosków osób niepełnosprawnych oraz prowadzenie dokumentacji ZFRON
 • współpraca z Działem Kadr i Płac w zakresie organizowanych badań i prowadzonej dokumentacji

Wymagania:

 • wykształcenie średnie (wyższe będzie dodatkowym atutem)
 • ukończony kurs kwalifikacyjny w dziedzinie ochrony zdrowia pracujących – prawo do używania tytułu „pielęgniarka służb medycyny pracy”
 • znajomość obsługi komputera
 • wysokie zaangażowanie oraz sumienność w pełnieniu obowiązków
 • umiejętność pracy w zespole

Oferujemy:

·       stabilne zatrudnienie w ramach umowy o pracę

·       pracę w firmie o ugruntowanej pozycji na rynku

Zastrzegamy sobie prawo kontaktu z wybranymi Kandydatami

Administratorem Państwa Danych Osobowych jest Clar System S.A. z siedzibą w Poznaniu przy ulicy Janickiego 20b. Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z którym można skontaktować się za pomocą adresu e-mail iodatrodo.pl.

Państwa dane osobowe są przetwarzane w celu rekrutacji na stanowisko Pielęgniarka, na podstawie artykułu 6 ust. 1 lit. b i art 9 ust. 2 litera b Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. U. UE. L. 2016. 119. 1) – zwanego dalej RODO.

Państwa dane osobowe będą przechowywane:

1. do  30 dni, od dnia zakończenia rekrutacji w związku, z którą aplikowali Państwo do pracy, jeśli nie wyrazili Państwo zgody na przetwarzanie danych na potrzeby dalszych rekrutacji;

2. do 24 miesięcy, od dnia złożenia aplikacji, w przypadku, gdy wyrazili Państwo zgodę na przetwarzanie danych w celach przyszłych rekrutacji.

W każdej chwili przysługuje Państwu prawo do dostępu do swoich danych osobowych oraz otrzymania ich kopii, prawo do sprostowania swoich danych, prawo ograniczenia przetwarzania swoich danych, prawo do ich usunięcia oraz przenoszenia jeśli będzie to możliwe. Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Urzędu Ochrony Danych Osobowych ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

Państwa dane osobowe nie są przetwarzane poza strefą Europejskiego Obszaru Gospodarczego. Administrator nie profiluje danych osobowych.

Podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne do wzięcia udziału w procesie rekrutacji.

Pełny obowiązek informacyjny jest dostępny na naszej stronie internetowej www.clarsystem.pl

 

Wysłanie CV do pracodawcy jest jednoznacze ze zgodą na przetwarzanie danych osobowych:
"Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb rekrutacji, zgodnie z ustaw z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2002 r. nr 101, poz. 926, ze zm.)"