KOORDYNATOR DS. OCHRONY FIZYCZNEJ

DANE OFERTY

  • Typ ofertyPraca stała
  • Pensja: nie podano
  • Firma: Impuls Security Polska
  • Kontakt: Patryk
  • Telefon: 500-307-402
  • Język obcy: Nie wymagany
  • Doświadczenie: Nie wymagane

MIEJSCE PRACY

  • Miejscowość: Poznań
  • Region: wielkopolskie
  • Państwo: Polska
Agencja ochrony działająca dynamicznie na wielkopolskim rynku poszukuje kandydata na stanowisko: KOORDYNATOR DS. OCHRONY FIZYCZNEJ
Miejsce pracy: województwo wielkopolskie


Oczekujemy:
• doświadczenia w zarządzaniu podległym zespołem pracowników
• znajomości zagadnień z zakresu ochrony fizycznej osób i mienia
• samodzielności w działaniu i zaangażowania
• umiejętności podejmowania szybkich i trafnych decyzji
• znajomości pakietu MS Office
• prawo jazdy kat. B

Zakres obowiązków:
• organizacja i koordynowanie pracy podległych pracowników na wyznaczonym terenie
(obszar województwa wielkopolskiego)
• monitorowanie przestrzegania procedur bezpieczeństwa na obiektach
• współpraca z przełożonymi i innymi działami w firmie: działem kadr, księgowości i rekrutacji
• realizacja polityki firmy w zakresie usług ochrony fizycznej

Oferujemy:
• zatrudnienie na podstawie umowy o pracę
• wynagrodzenie zasadnicze + prowizja
• pracę w młodym, dynamicznym zespole
• podstawowe narzędzia pracy (telefon, laptop, samochód służbowy)
• możliwość rozwoju zawodowego

Zainteresowane osoby prosimy o przesłanie CV za pomocą portalu JOBER.

Prosimy o zamieszczenie klauzuli:
„Zgodnie z art.6 ust.1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb aktualnej i przyszłych rekrutacji.”

Klauzula informacyjna dla kandydatów do pracy:
Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informujemy, iż:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest firma IMPULS SECURITY POLSKA Sp. z o.o., Sp. K. z siedzibą w Poznaniu pod adresem ul. Podmiejska 2, 61-357 Poznań,
2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu rekrutacji i przyszłych rekrutacji.
3. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty przetwarzające je na nasze zlecenie oraz podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa.
4. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres tej i przyszłych rekrutacji
5. Posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania.
6. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
7. Podanie danych osobowych jest obligatoryjne w oparciu o przepisy prawa a w pozostałym zakresie jest dobrowolne.

* Pracodawca realizuje obowiązek wynikający z art. 21 i 33 ust. 7b ustawa o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych z dnia 27 sierpnia 1997.

Wysłanie CV do pracodawcy jest jednoznacze ze zgodą na przetwarzanie danych osobowych:
"Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb rekrutacji, zgodnie z ustaw z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2002 r. nr 101, poz. 926, ze zm.)"