PROJECT MANAGER / KIEROWNIK PROJEKTU - TELETECHNIKA I ENERGETYKA

DANE OFERTY

 • Typ ofertyPraca stała
 • Pensja: nie podano
 • Firma: SAPORTIA Sp. z o.o.
 • Kontakt: Rekrutacja
 • Telefon: 0048483634141
 • Język obcy: Nie wymagany
 • Doświadczenie: Minimum rok

MIEJSCE PRACY

 • Miejscowość: Radom
 • Region: mazowieckie
 • Państwo: Polska

    SAPORTIA jest jedną z wiodących Firm kreujących rynek w Polsce. Dzięki doświadczonej kadrze i bazie referencji realizujemy największe projekty branżowe w Polsce.
Jesteśmy współuczestnikiem elitarnej grupy, której możesz być częścią.

Twój sukces jest w naszych rękach!

W związku z dynamicznym rozwojem Spółki, w ramach rozwoju struktur poszukujemy osób z doświadczeniem (min. 1 rok), poszukujących stabilnego zatrudnienia na stanowisko:

PROJECT MANAGER – TELETECHNIKA I ENERGETYKA

-                                                                                                          

 • Umowa o pracę
 • Praca jednozmianowa 5/7
 • Przyjazna atmosfera,
 • Zarobki adekwatne do posiadanych kwalifikacji,
 • System premiowy,
 • Rozwój zawodowy wraz z poszerzaniem kompetencji,
 • Szkolenia,
 • Kursy,
 • Uprawnienia

-

Zainteresowany? Czekamy na Twoje CV, w aplikacji lub na email [email protected] więcej informacji o idealnym kandydacie na WWW saportia.pl/Kariera

 

 • Administratorem danych osobowych kandydatów do pracy jest SAPORTIA Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Miła 17,  26-600 Radom.
 • Dane osobowe kandydatów do pracy będą przetwarzane w celu przeprowadzenia rekrutacji kandydatów do pracy
 • Administrator Danych nie planuje dalej przetwarzać danych osobowych kandydatów do pracy w celu innym niż cel, w którym dane osobowe zostały zebrane, tj. w celu przyszłej rekrutacji, jednak nie dłużej niż przez 1 rok. Wyrażenie zgody jest dobrowolne i równoznaczne z przesłaniem CV.
 • Kandydaci w procesie rekrutacji mają prawo do cofnięcia zgody, o której mowa w każdym momencie poprzez zawiadomienie SAPORTIA Sp. Z o.o.. Cofnięcie zgody nie będzie wpływać na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
 • Podstawą do przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. b RODO w związku z art. 221§1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy
 • Podanie danych przez kandydatów w procesie rekrutacji jest konieczne do realizacji celów, do jakich zostały zebrane, a nie podanie danych spowoduje brak możliwości rozpatrzenia oferty kandydata złożonej w procesie rekrutacji.
 • Dane nie będą udostępniane podmiotom zewnętrznym, z wyjątkiem przypadków przewidzianych przepisami prawa.
 • Administrator danych nie zamierza przekazywać danych osobowych kandydatów do pracy do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
 • Dane kandydatów do pracy przechowywane będą przez okres niezbędny do realizacji wyżej określonych celów, tj. do momentu zakończenia rekrutacji, a następnie po zakończeniu rekrutacji niezwłocznie usunięte.
 • Kandydaci do pracy posiadają prawo żądania od Administratora Danych dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania oraz - z zastrzeżeniem przepisów prawa - usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie;
 • Kandydaci do pracy mają prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 • Dane osobowe kandydatów do pracy nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą poddawane profilowaniu.

 

 

Wysłanie CV do pracodawcy jest jednoznacze ze zgodą na przetwarzanie danych osobowych:
"Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb rekrutacji, zgodnie z ustaw z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2002 r. nr 101, poz. 926, ze zm.)"