DANE OFERTY

MIEJSCE PRACY

Zobacz wszystkie oferty dla stanowiska:
Project Manager
Opis stanowiska

 1. Planowanie i realizacja projektów oraz programów edukacyjnych we współpracy z uczelniami i firmami oraz ukierunkowanych na kreatywne myślenie, prototypowanie i modelowanie, kształtowanie liderów czy też tworzenie nowych rozwiązań technologicznych;
 2. Realizowanie projektów nastawionych na rozwijanie postaw przedsiębiorczych i innowacyjnych, tworzenia pomysłów na projekty studenckie i startupy (np. Design Thinking), rozwijanie kreatywności (np. Mind Maping) oraz korzystanie z narzędzi i technik zwiększających efektywność współpracę w zespole;
 3. Organizacja wydarzeń dla studentów studiów I, II i III stopnia, uczniów szkół średnich, członków kół naukowych i młodych naukowców (m.in. hackathonów, szkoleń i barcampów), wspierających ich w procesie ideacji i konceptualizacji pomysłów na projekty, tworzenie nowych prac badawczych i startupów, zgodnych z zakresem merytorycznej działalności PCI ProtoLab;
 4. Promocja działalności PCI ProtoLab we współpracy z Działem Marketingu i Komunikacji;
 5. Bieżące utrzymanie i animowanie przestrzeni PCI ProtoLab oraz organizowanie szkoleń dla jej użytkowników w zakresie użytkowania dostępnego sprzętu oraz zapewnienie ciągłości działania pracowni PCI ProtoLab i ustalanie harmonogramu jego funkcjonowania;
 6. Nadzór nad stosowaniem procedur przez użytkowników PCI ProtoLab, nadzór oraz dbałość o należyty stan urządzeń i wyposażenia PCI ProtoLab;
 7. Zapewnienie bezpieczeństwa osobom korzystającym z PCI ProtoLab poprzez zapewnienie stosowania zasad bezpieczeństwa i higieny pracy oraz bezpieczeństwa przeciwpożarowego, a także niezwłoczne podejmowanie działań w przypadku wystąpienia awarii urządzeń oraz innych zdarzeń zagrażających życiu i zdrowiu;
 8. Zapewnianie zasobów potrzebnych do realizacji projektów studenckich;
 9. Wspieranie zespołów studenckich w procesie przygotowywania projektów możliwych do realizacji w przestrzeni PCI ProtoLab.

Wymagania stanowiska

 1. Wykształcenie wyższe;
 2. Praktyczna wiedza i umiejętności oraz co najmniej trzyletnie doświadczenie w pracy na stanowisku związanym z zarządzaniem projektami i/lub organizacją eventów;
 3. Bardzo dobra znajomość wytycznych horyzontalnych dotyczących wdrażania projektów w ramach EFRR;
 4. Samodzielność, obiektywizm i zaangażowanie;
 5. Rozwinięte umiejętności komunikacyjne;
 6. Umiejętność analitycznego myślenia;
 7. Prawo jazdy kat. B.

Oferujemy

 1. Umowę o pracę 100% etatu – zadaniowy czas pracy;
 2. Pracę w firmie zorientowanej na rozwój innowacyjności;
 3. Możliwość rozwoju zawodowego (szkolenia, warsztaty, kursy).
Zakres wynagrodzenia: 3 500 – 4 500 zł netto, stosownie do posiadanego doświadczenia.
Wysłanie CV do pracodawcy jest jednoznacze ze zgodą na przetwarzanie danych osobowych:
"Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb rekrutacji, zgodnie z ustaw z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2002 r. nr 101, poz. 926, ze zm.)"