DANE OFERTY

MIEJSCE PRACY

Zobacz wszystkie oferty dla stanowiska:
Recepcjonista
Opis stanowiska

 1. Prowadzenie kalendarza imprez i spotkań, które PCI organizuje lub które odbywają się w siedzibie PCI;
 2. Witanie gości i interesantów PCI;
 3. Prowadzenie rejestru gości;
 4. Prowadzenie rejestrów korespondencji (książek nadawczych i odbiorczych);
 5. Bieżąca obsługa obiegu dokumentów – dekretowanie na dział, skanowanie, składowanie oryginałów, archiwizacja i brakowanie dokumentów zgodnie z instrukcją kancelaryjną;
 6. Udzielanie informacji na temat struktury organizacyjnej PCI i zakresu działalności poszczególnych jednostek organizacyjnych;
 7. Dbałość o wizerunek PCI, szczególnie wobec odwiedzających firmę gości;
 8. Wykazywanie inicjatywy i krytycznego podejścia nakierowanych na ustawiczne ulepszanie stosowanych w PCI procedur i sposobów działania;
 9. Ścisła współpraca ze wszystkimi komórkami organizacyjnymi PCI oraz otoczeniem społeczno-gospodarczym Spółki.

Wymagania stanowiska

 1. Wykształcenie wyższe (ukończone studia co najmniej I stopnia) lub w trakcie studiów;
 2. Doświadczenie w pracy na podobnym stanowisku (obsługa administracyjna i kancelaryjna);
 3. Bardzo dobra znajomość pakietu MS Office oraz narzędzi Google;
 4. Prawo jazdy kat. B;
 5. Język angielski – poziom minimum dobry (płynna komunikacja);
 6. Wysoki poziom asertywności;
 7. Terminowość i rzetelność oraz dokładność w wykonywaniu zadań;
 8. Umiejętność wyznaczania priorytetów;
 9. Umiejętność wyszukiwania informacji;
 10. Umiejętność organizacji i planowania czasu i pracy, w tym własnego.

 

Mile widziane:

 1. Doświadczenie we współpracy z sektorem publicznym.

Oferujemy

 1. Umowę o pracę - 100% etatu;
 2. Pracę w firmie zorientowanej na rozwój innowacyjności;
 3. Możliwość rozwoju zawodowego (szkolenia, warsztaty, kursy).
Zakres wynagrodzenia: 2 500 – 3 500 zł netto, stosownie do posiadanego doświadczenia.
Wysłanie CV do pracodawcy jest jednoznacze ze zgodą na przetwarzanie danych osobowych:
"Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb rekrutacji, zgodnie z ustaw z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2002 r. nr 101, poz. 926, ze zm.)"