DANE OFERTY

  • Typ ofertyPraca stała
  • Pensja: nie podano
  • Firma: ISS Facility Services Sp. z o.o.
  • Kontakt: Rekrutacja
  • Telefon: 691906003
  • Język obcy: Nie wymagany
  • Doświadczenie: Minimum rok

MIEJSCE PRACY

  • Miejscowość: Szczecin
  • Region: zachodniopomorskie
  • Państwo: Polska
Firma ISS zatrudni osobę na stanowisko:

Operator wózka widłowego
Miejsce pracy: Szczecin

Oferujemy:
-Pracę od poniedziałku do piątku w godzinach od 6:00-14:00, 14:00-22:00, 22:00-6:00
-Możliwość uzyskania stałego, wieloletniego zatrudnienia
-Przyjaźnie nastawiony, pracowity zespół oraz koleżeńska atmosfera pracy
-Posiłki w pracy
-Zwrot kosztów dojazdu

Obowiązki:
-kierowanie wózkiem widłowym
-konserwowanie pojazdu
-ładowanie, rozładowywanie, przemieszczanie towaru, sprzętu lub innych materiałów

Wymagania:
-wykształcenie minimum zawodowe
-ukończony kurs – kierowca wózków jezdniowych akumulatorowych, spalinowych, gazowych podnośnikowych
-ukończony kurs – bezpieczna obsługa – wymiana butli gazowych w wózkach jezdniowych z napędem silnikowym 
-dokładność, umiejętność pracy w zespole

Jeżeli jesteś zainteresowany/a podjęciem współpracy z nami, zadzwoń 691906003 lub skontaktuj się poprzez portal jober.pl

ISS FACILITY SERVICES POLSKA wchodzi w skład międzynarodowej Grupy ISS, jednego z największych na świecie usługodawców w zakresie Facility Services. 
W Polsce firma działa od 1995 r. i zatrudnia około 2500 pracowników. Podstawową działalnością ISS w Polsce jest kompleksowa obsługa obiektów.

Prosimy o dołączenie do przekazywanego CV poniższej klauzuli: 
„Działając na podstawie art. 6 ust. 1 pkt. a) Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych (RODO), wyrażam dobrowolnie zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez ISS Facility Services z o.o. z siedzibą w Warszawie do celów związanych z procesem rekrutacji. Potwierdzam, że zapoznałem się z Polityką prywatności spółek ISS opublikowaną na stronie https://www.pl.issworld.com/ i jestem świadom wszystkich kwestii uregulowanych w powyższej Polityce prywatności związanych z przetwarzaniem moich danych osobowych, w tym okresu, przez jaki przechowywane będą moje dane osobowe oraz przysługujących mi praw, w tym prawa do wycofania niniejszej zgody w dowolnym momencie”.

Informujemy: 
„Administratorem Państwa danych osobowych jest ISS Facility Services z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Flisa 2, 02-247 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 34666, NIP 676177157 6. Wszelkie dane administratora danych, informacje dotyczące przysługujących Państwu praw, celu i podstawy prawnej przetwarzania, okresu przez który dane będą przechowywane oraz wszelkie inne informacje zgodnie z art. 13 Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych (RODO), zostały zamieszczone w zakładce Polityka prywatności. Prosimy o uważne zapoznanie się z Polityką prywatności przed przesłaniem nam swojej aplikacji”.
Wysłanie CV do pracodawcy jest jednoznacze ze zgodą na przetwarzanie danych osobowych:
"Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb rekrutacji, zgodnie z ustaw z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2002 r. nr 101, poz. 926, ze zm.)"