DANE OFERTY

  • Typ ofertyPraca stała
  • Pensja: nie podano
  • Firma: Fundacja Integracja
  • Kontakt: Kamila
  • Telefon: 505602848
  • Język obcy: Nie wymagany
  • Doświadczenie: Nie wymagane

MIEJSCE PRACY

  • Miejscowość: Warszawa
  • Region: mazowieckie
  • Państwo: Polska
Dla naszego Partnera poszukujemy osoby na stanowisko:

APLIKANT EKSPERCKI W DEPARTAMENCIE BADAŃ PATENTOWYCH

Oferta skierowana jest dla osób z orzeczeniem o niepełnosprawności lub orzeczeniem równoważnym

Główne obowiązki:

· klasyfikacja wstępna zgłoszeń wynalazków i wzorów użytkowych,

· badanie ustawowych warunków ochrony prawnej wynalazków i wzorów użytkowych na podstawie dokumentacji patentowej i literatury fachowej polskiej oraz zagranicznej, w tym sporządzanie sprawozdań ze stanu techniki,

· prowadzenie korespondencji ze zgłaszającymi w ramach czynności związanych z przygotowaniem decyzji w sprawie.Kandydatka/Kandydat powinien posiadać kwalifikacje:

· wykształcenie wyższe techniczne w dziedzinie:

– elektroniki – 1 etat

– elektrotechniki – 1 etat

– mechaniki – 1 etat

· znajomość języka angielskiego, niemieckiego lub francuskiego w mowie i piśmie, w tym co najmniej jednego
na poziomie dobrym,

· Od aplikanta eksperckiego, który powinien posiadać znajomość więcej niż jednego języka obcego, można nie wymagać znajomości jednego z potrzebnych języków, jeżeli brak ten uzupełni on w czasie przeznaczonym
na aplikację (art. 266 ust. 3 ustawa Prawo własności przemysłowej – tj. Dz.U. 2020 r. poz. 286 ze zm.).Wymagania dodatkowe:

· znajomość zagadnień dotyczących problematyki ochrony własności przemysłowej,

· znajomość kodeksu postępowania administracyjnego,

· umiejętność posługiwania się komputerem (Windows, Word),

· umiejętność dokonywania analizy porównawczej tekstów i jasnego formułowania wniosków,

· łatwość podejmowania decyzji,

· umiejętność pracy w zespole, komunikatywność i kreatywność.


OSOBY ZAINTERESOWANE PROSZONE SĄ O PRZESŁANIE APLIKACJI POPRZEZ STRONĘ WWW.SPRAWNIWPRACY.COM

Aplikacje przesłane poprzez stronę JOBER.pl są równoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych poprzez Fundację Integracja oraz Stowarzyszenie Przyjaciół Integracji w ramach prowadzonych działań statutowych
Wysłanie CV do pracodawcy jest jednoznacze ze zgodą na przetwarzanie danych osobowych:
"Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb rekrutacji, zgodnie z ustaw z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2002 r. nr 101, poz. 926, ze zm.)"