DANE OFERTY

 • Typ ofertyPraca stała
 • Pensja: nie podano
 • Firma: INVESTIN sp. z o.o.
 • Kontakt: Grzegorz Dadas
 • Telefon: 660 614 182
 • Język obcy: angielski
 • Doświadczenie: Minimum rok

MIEJSCE PRACY

 • Miejscowość: Warszawa
 • Region: mazowieckie
 • Państwo: Polska

Grupa INVESTIN to dynamicznie rozwijająca się organizacja świadcząca usługi doradcze i szkoleniowe w zakresie zaawansowanych technologii, globalnego rynku innowacji, doradztwa biznesowego i strategicznego, internacjonalizacji przedsiębiorstw, programów akceleracji start-upów oraz inwestycji Venture Capital. W ramach realizowanych usług wspieramy przedsiębiorstwa, instytucje publiczne, uczelnie wyższe, instytuty badawcze i instytucje otoczenia biznesu w obszarze innowacji, ekspansji zagranicznej, działalności B+R oraz komercjalizacji technologii.


Poszukujemy osoby posiadającej doświadczenie w zakresie projektów konsultingowych z obszaru doradztwa biznesowego, innowacji i komercjalizacji.

 

Zakres zadań:


 • sporządzanie specjalistycznych ekspertyz i analiz biznesowych, finansowych i rynkowych (m.in. analiz rynku, modeli biznesowych, doradztwa strategicznego i gospodarczego, wycen innowacyjnych technologii, strategii internacjonalizacji, ścieżek komercjalizacji), dotyczących określonych technologii i produktów, zgodnie ze standardami Grupy INVESTIN
 • nadzór nad pracą Analityków Zewnętrznych
 • wyszukiwanie, zdobywanie i analizowanie informacji rynkowych dotyczących różnorodnych technologii/produktów
 • formułowanie wniosków i rekomendacji na podstawie opracowanych analiz
 • wsparcie w tworzeniu narzędzi badawczych
 • weryfikacja oraz koordynacja realizacji różnorodnych ekspertyz i analiz doradczych sporządzanych przez zespół Analityków Zewnętrznych pod kątem merytorycznym, formalnym oraz metodologicznym
 • współpraca z Menedżerami ds. Rozwoju Biznesu i Strategii
 • współpraca z twórcami oraz właścicielami technologii i produktów (wynalazcami, przedsiębiorcami)

 

Czego oczekujemy (profil idealnego kandydata/kandydatki): 


 • dyplom ukończenia studiów magisterskich (preferowane kierunki ekonomiczne, techniczne)
 • poparta doświadczeniem umiejętność sporządzania raportów i opracowań analitycznych w obszarze m.in. analiz rynku, analiz strategicznych, wycen, biznesplanów, strategii internacjonalizacji, ścieżek komercjalizacji technologii
 • dobra znajomość zagadnień z przynajmniej jednego z następujących obszarów: komercjalizacja technologii, internacjonalizacja, rozwój biznesu, własność intelektualna i przemysłowa, zarządzanie projektami B+R, ocena potencjału komercyjnego technologii
 • doświadczenie w zarządzaniu zespołem i/lub koordynowaniu prac
 • umiejętność pozyskiwania danych w ramach desk research dotyczących rynku polskiego jak i rynków zagranicznych (również spoza Unii Europejskiej)
 • umiejętności analityczne – umiejętność formułowania wniosków i rekomendacji na podstawie przeprowadzonych analiz
 • dobra znajomość języka angielskiego
 • chęć do nauki i rozwoju
 • umiejętność pracy pod presją czasu
 • bardzo dobra znajomość pakietu MS Office
 • dyspozycyjność w wymiarze 40 h tygodniowo

 

Co oferujemy:


 • stałe wynagrodzenie z możliwością powiększenia o premie za zrealizowane, dodatkowe ekspertyzy
 • ciekawą i różnorodną pracę w rozwijającej się firmie konsultingowej o ugruntowanej pozycji na rynku
 • działalność w obszarze innowacji, wynalazków i nowatorskich technologii
 • długoterminową i rozwojową współpracę
 • współpracę z ekspertami i możliwość realizacji projektów z różnych branż
 • możliwość wzbogacenia swojego warsztatu pracy analitycznej o unikalne standardy wypracowane w toku wieloletnich doświadczeń przez Grupę INVESTIN
 • pracę w ambitnym zespole
 • udział w tworzeniu nowych narzędzi badawczych, instrumentów strategicznych oraz metodologii analizy

 

Jesteś zainteresowan(y/a)?


Osoby zainteresowane współpracą, prosimy o przesłanie CV i listu motywacyjnego na adres: [email protected] z dopiskiem „Analityk”.


Skontaktujemy się z wybranymi kandydatami i kandydatkami.


W przesyłanych dokumentach prosimy o dopisanie klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z ustawą o Ochronie Danych Osobowych z 29 sierpnia 1997r Dz. Ust. Nr 133 poz. 883”

Wysłanie CV do pracodawcy jest jednoznacze ze zgodą na przetwarzanie danych osobowych:
"Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb rekrutacji, zgodnie z ustaw z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2002 r. nr 101, poz. 926, ze zm.)"