DANE OFERTY

 • Typ ofertyPraca stała
 • Pensja: nie podano
 • Firma: PREMIUM CONSULTANTS SP. Z O.O.
 • Kontakt: Agata Przespolewska
 • Telefon: 519165073
 • Język obcy: Nie wymagany
 • Doświadczenie: Minimum 3 lata

MIEJSCE PRACY

 • Miejscowość: Warszawa
 • Region: mazowieckie
 • Państwo: Polska
Zobacz wszystkie oferty dla stanowiska:
Dyrektor Finansowy

Poszukujemy do firmy ubezpieczeniowej Dyrektora Finansowego.

 Do najważniejszych zadań wybranego Kandydata będzie należeć:

 • Współudział w kreowaniu strategii rozwoju Firmy – kształtowanie i realizacja strategii finansowej,
 • Nadzór nad przygotowaniem sprawozdań finansowych (w tym całość raportowania regulacyjnego, w tym sprawozdawczość zgodnie z wymaganiami Solvency II),
 • Zapewnienie właściwego przebiegu badania rocznych sprawozdań finansowych Firmy (ustawowych audytów zewnętrznych),
 • Nadzór nad przygotowaniem rocznego budżetu i planów 3-letnich oraz kontrolowanie ich realizacji (w tym zapewnienie dyscypliny wydatkowej i optymalizowanie struktury kosztów),
 • Odpowiedzialność za System Informacji Zarządczej (sporządzanie analiz i raportów wewnętrznych),
 • Zarządzanie portfelem inwestycyjnym – odpowiedzialność za działalność lokacyjną Firmy,
 • Zapewnienie płynności finansowej, zabezpieczenie ryzyk kursowego oraz stóp procentowych – aktywny udział w procesie zarządzania ryzykiem w Firmie,
 • Optymalizacja polityki podatkowej (w tym dokumentacja cen transferowych) i procesu rozliczania z jednostkami powiązanymi,
 • Utrzymywanie relacji z instytucjami finansowymi, organem nadzoru finansowego, audytorem,
 • Kierowanie pracą zespołów Księgowości, Kontrolingu Finansowego i Operacyjnego.

 Oczekiwania:

 • Doświadczenie pracy w finansach zakładów ubezpieczeń (warunek konieczny),
 • Co najmniej kilkuletnie doświadczenie w zarządzaniu średniej wielkości zespołem w obszarze finansowo-księgowym,
 • Gruntowna wiedza dot. zarządzania finansami, rachunkowości finansowej i zarządczej, przepisów podatkowych,
 • Silne zdolności analityczne, dobra organizacja pracy własnej i podległych pracowników, umiejętność pracy pod presją czasu, odporność na stres,
 • Komunikatywność niezbędna do budowania relacji i efektywnej współpracy z osobami działającymi na wszystkich szczeblach organizacji (w tym przede wszystkim z Zarządem,
  Radą Nadzorczą, Komitetem Audytu),
 • Dodatkowym atutem będzie posiadanie polskich lub międzynarodowych kwalifikacji zawodowych z dziedziny finansów, takich jak ACCA, CIMA lub biegły rewident.

 Oferujemy:

 • Stabilne zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę,
 • Pakiet benefitów (prywatna opieka medyczna, grupowe ubezpieczenia na życie, zniżki pracownicze na ubezpieczenia),
 • Ciekawą, pełną wyzwań pracę w instytucji ubezpieczeniowej.
Wysłanie CV do pracodawcy jest jednoznacze ze zgodą na przetwarzanie danych osobowych:
"Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb rekrutacji, zgodnie z ustaw z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2002 r. nr 101, poz. 926, ze zm.)"