DANE OFERTY

 • Typ ofertyPraca stała
 • Pensja: nie podano
 • Firma: time2work
 • Kontakt: time2work sp. z o.o.
 • Telefon: +48 502 084 036
 • Język obcy: Nie wymagany
 • Doświadczenie: Minimum 3 lata

MIEJSCE PRACY

 • Miejscowość: Warszawa
 • Region: mazowieckie
 • Państwo: Polska
Zobacz wszystkie oferty dla stanowiska:
Analityk

Kancelaria Prezydenta RP poszukuje Głównego Specjalisty. Do Twoich obowiązków należeć będzie:


 • wykonywanie comiesięcznych raportów z realizacji planu finansowego tzw. usług ciągłych,
 • monitorowanie przychodów, kosztów i wyników finansowych poszczególnych MPK i Centrum Obsługi Kancelarii Prezydenta RP jako całości, a także ich szczegółowej analizie,
 • wykonywanie półrocznych i rocznych raportów aspektów ekonomicznych funkcjonowania działalności hotelowej i gastronomicznej,
 • prowadzenie alternatywnych raportów ekonomicznego funkcjonowania CO KPRP dla różnych wersji rachunku kosztów,
 • przedstawianie rekomendacji w zakresie kształtowania kosztów i wprowadzania działań oszczędnościowych,
 • wsparcie Głównego Księgowego dla raportów ekonomicznych wykonywanych dla doraźnych potrzeb organu założycielskiego, a także wsparciu pracy Naczelnika Wydziału oraz procesów kontrolingowych,
 • samodzielne oraz zespołowe opracowywanie planów finansowych CO KPRP,
 • przygotowywanie modeli sprawozdań i analiz w zakresie kontroli zarządczej,
 • wykonywanie analiz zlecanych przez Kierownictwo.

Pracuj w Warszawie w siedzibie Kancelarii Prezydenta RP na umowie o pracę z miesięcznym okresem próbnym.


Jesteśmy agencją, która pomoże Ci znaleźć zatrudnienie. Naszą legalną działalność potwierdza wpis do KRAZ pod numerem 13395. W drodze do zatrudnienia w KPRP przeprowadzimy Cię przez dwuetapowy proces rekrutacji i odpowiemy na wszystkie Twoje pytania. Poznaj wymagania, jakie stawiamy przed kandydatami.


Wymagania:

 • wykształcenie wyższe ekonomiczne,
 • co najmniej trzyletnie doświadczenie w pracy na stanowisku analityka finansowego/kontrolera finansowego/planisty,
 • znajomość systemów finansowo-księgowych,
 • znajomość zasad rachunkowości zarządczej,
 • znajomość zapisów Ustawy o rachunkowości,
 • znajomość zasad klasyfikacji kosztów – koszty stałe, zmienne, pośrednie, bezpośrednie,
 • znajomość budowy i układu kont księgowych,
 • umiejętność analizy zapisów na kontach księgowych,
 • znajomość modelu rachunku kosztów (model ABC, MPK),
 • umiejętność tworzenia zestawień dla wybranych kont/zestawień kont wg zapisów księgowych, symulacji ekonomicznych w zadanych układach, planów finansowych oraz analiz ekonomicznych za wybrane okresy w zadanych układach,
 • znajomość MsExcel na poziomie zaawansowanym,
 • posiadanie obywatelstwa polskiego,
 • korzystanie z pełni praw publicznych,
 • nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.

Dodatkowym atutem będzie:

 • doświadczenie w pracy w jednostkach sektora finansów publicznych,
 • znajomość zapisów Ustawy o finansach publicznych,
 • znajomość zasad gospodarki budżetowej dla jednostek sektora finansów publicznych,
 • znajomość paragrafów klasyfikacji budżetowej,
 • umiejętność tworzenia makr w języku Visual Basic for Applications (VBA),
 • znajomość MS Access i MS Project,
 • umiejętność współpracy w zróżnicowanych środowiskach zadaniowych,

  Jeśli cechuje Cię dbałość o szczegóły, samodzielność, odpowiedzialność i terminowość, umiesz pracować zespołowo, również pod presją czasu, aplikuj na tę ofertę.

  Oferujemy:

  • wynagrodzenie stałe (wynagrodzenie zasadnicze + dodatek służbowy),
  • premię uznaniową w wysokości 10% wynagrodzenia zasadniczego,
  • nagrody jubileuszowe,
  • korzyści płynące z Zakładowego Funduszu Świadczeń socjalnych,
  • możliwość skorzystania z grupowego ubezpieczenia medycznego,
  • możliwość korzystania z karty Multisport.
  Wysłanie CV do pracodawcy jest jednoznacze ze zgodą na przetwarzanie danych osobowych:
  "Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb rekrutacji, zgodnie z ustaw z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2002 r. nr 101, poz. 926, ze zm.)"