PRACA OD ZARAZ/ SPRZĄTANIE KLINIKI WETERYNARYJNEJ/ W-WA, BEMOWO UL. POWSTAŃCÓW ŚLĄSKICH

DANE OFERTY

  • Typ ofertyUmowa-zlecenie
  • Pensja: 30 PLN/h
  • Firma: Amlux Sp. z o.o.
  • Kontakt: Monika Markowska
  • Telefon: 506 099 874
  • Język obcy: Nie wymagany
  • Doświadczenie: Nie wymagane

MIEJSCE PRACY

Firma sprzątająca Amlux zatrudni pracowników do utrzymania czystości powierzchni kliniki weterynaryjnej.

Lokalizacja: Warszawa, Bemowo, ul. Powstańców Śląskich 

Mamy do zaoferowania:

• pracę od poniedziałku do niedzieli w godzinach 14:00-18:00, 

• wynagrodzenie z tytułu umowy zlecenie 22,00 zł/h netto, 

• pracę stałą od zaraz. 

Obowiązki:

• utrzymanie czystości powierzchni kliniki weterynaryjnej: wycieranie kurzy, odkurzanie, mycie podłogi, opróżnianie koszy

• sprzątanie pomieszczeń sanitarnych i socjalnych, gabinetów, sali konferencyjnej, recepcji oraz biura managera 

Oczekiwania:

• brak przeciwwskazań do pracy fizycznej,

• dyspozycyjność do pracy,

• chęci do pracy.

Zapraszamy do kontaktu telefonicznego z Działem Rekrutacji pod nr tel. 506 099 874

Jesteśmy zakładem pracy chronionej- chętnie zatrudniamy osoby niepełnosprawne- realizujemy wszystkie świadczenia należne osobom z orzeczeniem.

W aplikacji proszę o zamieszczenie poniższej klauzuli: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w dokumentach aplikacyjnych przez AMLUX Sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie ul. Grójecka 77 w celu przeprowadzenie kolejnych procesów rekrutacyjnych na inne stanowiska pracy w spółce AMLUX Sp. z o. o.,a także następującego oświadczenia dotyczącego ochrony danych osobowych o treści: Oświadczenie dotyczące ochrony danych osobowych Oświadczam, iż zostałem poinformowany o tym że:

1) administratorem danych osobowych przetwarzanych w ramach procesu rekrutacji jest AMLUX Sp. z o. o. , ul. Grójecka 77, 02-094 Warszawa,

2) kontakt z inspektorem ochrony danych jest możliwy pod adresem: AMLUX Sp. z o. o., ul. Grójecka 77, 02-094 Warszawa,

3) dane osobowe kandydatów będą przetwarzane w celu przeprowadzenia obecnego procesu rekrutacyjnego lub w kolejnych naborach kandydatów na pracowników AMLUX Sp. z o. o. , na podstawie wyrażonej zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO). Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, 

4) odbiorcą Państwa danych może być podmiot działający na zlecenie administratora danych, tj. podmiot świadczący usługi I T w zakresie serwisowania i usuwania awarii,

5) dane zgromadzone w procesach rekrutacyjnych będą przechowywane przez okres nie dłuższy niż 12 miesięcy,

6) osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo dostępu do swoich danych osobowych, żądania ich sprostowania lub usunięcia. Wniesienie żądania usunięcia danych jest równoznaczne z rezygnacją z udziału w procesie rekrutacji prowadzonym przez AMLUX Sp. z o. o. Ponadto przysługuje jej prawo do żądania ograniczenia przetwarzania w przypadkach określonych w art. 18 RODO.

7) osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych na niezgodne z prawem przetwarzanie jej danych osobowych.

8) podanie danych zawartych w dokumentach rekrutacyjnych nie jest obowiązkowe, jednak jest warunkiem umożliwiającym ubieganie się o przyjęcie kandydata do pracy.

Wysłanie CV do pracodawcy jest jednoznacze ze zgodą na przetwarzanie danych osobowych:
"Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu tej i przyszłych rekrutacji (zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. Ustaw z 2018, poz. 1000) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO)."