PRACA OD ZARAZ, BEZ DOŚWIADCZENIA. BIURO SPRZEDAŻY.

DANE OFERTY

  • Typ ofertyUmowa-zlecenie
  • Pensja: 2 600-5 000 PLN/m-c
  • Firma: databroker S.A.
  • Kontakt: Radosław Wnukowski
  • Telefon: 507010426
  • Język obcy: Nie wymagany
  • Doświadczenie: Nie wymagane

MIEJSCE PRACY

  • Miejscowość: Warszawa
  • Region: mazowieckie
  • Państwo: Polska
Poszukujemy konsultanta ds. sprzedaży produktów i usług przez telefon.

Oferujemy:

- gwarantowaną stawkę godzinową,
- atrakcyjny system prowizji,
- bonusy, dodatki i benefity,
- świetną lokalizację miejsca pracy (Śródmieście),
- elastyczne godziny pracy,
- biurowy tryb pracy,
- realną możliwość awansu!

Wymagamy:

- komunikatywności,
- dobrej dykcji,
- płynnej znajomości j. polskiego,
- znajomości obsługi komputera,
- sumienności,
- punktualności.

Realizujemy wiele projektów sprzedażowych, dzięki czemu jesteśmy w stanie dobrać odpowiedni projekt dla odpowiedniego sprzedawcy.

Jeśli jesteś zainteresowany/a pracą za godziwe pieniądze w ścisłym Centrum Warszawy - aplikuj i dowiedz się więcej!

Zastrzegamy sobie prawo kontaktu tylko z wybranymi kandydatami.

Prosimy o zamieszczenie w CV poniższej klauzuli:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb realizacji obecnego oraz przyszłych procesów rekrutacji prowadzonych przez databroker S.A.
z siedzibą w Warszawie zgodnie z treścią ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych
z dnia 27 kwietnia 2016 r. (t.j. Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016)

KLAUZULA INFORMACYJNA
Informujemy, że:
Administratorem danych jest databroker S.A z siedzibą w Warszawie, ul. Elektoralna 12A, 00-139 Warszawa. W sprawach związanych z ochroną danych prosimy o kontakt pod adresem: @
Dane osobowe przetwarzane są dla potrzeb procesu rekrutacji databroker S.A. na podstawie wyrażonej powyżej zgody, stosownie do treści art. 6 ust. 1 lit. a) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. oraz na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) w celu zapewnienia administratorowi możliwości ustalenia, realizacji lub obrony przed ewentualnymi roszczeniami prawnymi. Podanie danych w zakresie: imię (imiona) i nazwisko, data urodzenia, miejsce zamieszkania (adres do korespondencji), wykształcenie, przebieg dotychczasowego zatrudnienia, zgodnie z ustawą z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy oraz aktów wykonawczych jest obowiązkowe, natomiast dodatkowych danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne
do realizacji celów rekrutacyjnych. Pominięcie informacji obowiązkowych może skutkować odrzuceniem oferty pracy na etapie wstępnej weryfikacji.
Dane osobowe przechowywane będą przez administratora przez okres 3 lat, licząc od zakończenia roku kalendarzowego, w którym zakończyła się rekrutacja. Mogą być udostępniane Unified
Factory S.A. z siedzibą w Warszawie Aleja Solidarności 117/309, 00-140 Warszawa, jako dostawcy systemu informatycznego.

Każdej osobie, która wyraziła zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w jej ofercie pracy przez databroker S.A. przysługują następujące prawa:

- prawo do żądania od administratora dostępu do treści swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania,
- prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
- prawo do przenoszenia danych,
- prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem,
- prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych, ul. Stawki 2,
00-193 Warszawa.
Wysłanie CV do pracodawcy jest jednoznacze ze zgodą na przetwarzanie danych osobowych:
"Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb rekrutacji, zgodnie z ustaw z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2002 r. nr 101, poz. 926, ze zm.)"