ELEKTRYK / MONTER INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH

DANE OFERTY

 • Typ ofertyPraca stała
 • Pensja: nie podano
 • Firma: Business Bridge Group Sp. z o.o.
 • Kontakt: Katarzyna Kowalska
 • Telefon: 71 788 05 88
 • Język obcy: niemiecki
 • Doświadczenie: Minimum rok

MIEJSCE PRACY

 • Miejscowość: Wrocław
 • Region: dolnośląskie
 • Państwo: Polska

Firma Business Bridge Group Sp. z o.o. jest profesjonalną agencją rekrutacyjną. Współpracujemy z firmami w zakresie poszukiwania najlepszych specjalistów i menedżerów na terenie całej Polski i UE, dbając przy tym o zapewnienie satysfakcjonującej pracy kandydatom.


Obecnie poszukujemy dla naszego Klienta – jednej z największych firm niemieckich, zatrudniającej fachowców w branży budowlanej – osoby do pracy na stanowisku:MONTER INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH / ELEKTRYK

Miejsce pracy: NiemcyTwoje zadania na tym stanowisku pracy:


 •  montaż nowych urządzeń  oraz instalacji elektrycznych,
 • naprawa  i konserwacja urządzeń  oraz instalacji  elektrycznych,
 • diagnozowanie i usuwanie usterek oraz awarii  elektrycznych,Poszukujemy właśnie Ciebie, jeśli:


 • posiadasz wykształcenie kierunkowe (elektryk/elektrotechnik) lub pokrewne i/lub doświadczenie zawodowe,

 • masz uprawnienia SEP,

 • znasz się na automatyce, a także masz doświadczenie w montażu instalacji telekomunikacyjnych, w podłączaniu i programowaniu rozdzielni - atuty mile widziane,

 • masz prawo jazdy kat. B (samochód służbowy może być przyznany po 2 miesiącach pracy),

 • jesteś gotowy pracować przy montażu,

 • znasz j. niemiecki w stopniu średniozaawansowanym (możliwość wyjazdu w tzw. 2-osobowych zespołach, wówczas tylko jedna osoba, musi znać język niemiecki),

 • potrafisz pracować w zespole, jesteś punktualny i odpowiedzialny, a także posiadasz motywację do pracy.


Pracodawca oferuje:


 • stabilne i atrakcyjne warunki pracy w oparciu o niemiecką umowę zatrudnienia,

 • atrakcyjne wynagrodzenie, a także możliwość wypracowania nadgodzin,

 • terminową wypłatę wynagrodzenia, a także zaliczkę już po pierwszym tygodniu pracy,

 • niemieckie ubezpieczenie,

 • profesjonalne narzędzia pracy.


Osoby zainteresowane ofertą pracy prosimy o przesyłanie CV w języku polskim i niemieckim za pośrednictwem linku aplikacyjnego:


https://aplikuj.hrlink.pl/aplikacja/Monter-Instalacji-Elektrycznych-Elektryk-lo4zzNiemcylo41z/5370-3474-25-a64-2707.htmlPosiadamy certyfikaty Ministra Gospodarki i Pracy nr 5355. Wstępną selekcję kandydatów przeprowadzamy na podstawie przysłanych do nas cv. Kontaktujemy się telefonicznie z wybranymi kandydatami, udzielamy bardziej szczegółowych informacji dot. stanowiska pracy, a także informujemy o dalszym procesie rekrutacji."Klauzula informacyjna w zakresie danych osobowych"


Zgodnie z art. 13 RODO (Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia

2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie

swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o

ochronie danych) z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE. L Nr 119, str. 1) informujemy, iż:

1. Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Business Bridge Group Sp. z o.o. z siedzibą we

Wrocławiu, przy ulicy Legnickiej 65/1.

2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych jest możliwy pod adresem e-mail: [email protected] lub

adresem ul. Legnicka 65/1, 54-510 Wrocław.

3. Przetwarzanie Pana/Pani danych osobowych odbywa się na podstawie zgody (zgodnie z art. 6 ust. 1 pkt. a

RODO), wyłącznie w celu przedstawienia ofert zatrudnienia, a także przeprowadzania aktualnych oraz

przyszłych procesów rekrutacyjnych.

4. Odbiorcami Pana/Pani danych osobowych będę Klienci Administratora, którzy uczestniczą w procesach

rekrutacyjnych. O fakcie przekazania Pana/Pani danych osobowych do Klienta Administratora, będziemy

każdorazowo Pana/Panią informować. Odbiorcami Pana/Pani danych osobowych są również podmioty

odpowiedzialne za wspieranie Administratora przy realizacji procesów rekrutacyjnych, z którymi

Administrator współpracuje na podstawie zawartych umów (są to w szczególności: Dostawcy Usług,

Partnerzy, Współpracownicy).

5. Pana/Pani dane osobowe przechowywane będą przez okres aktualnych i przyszłych procesów rekrutacyjnych

do momentu odwołania przez Pana/Panią zgody do przetwarzania Pana/Pani danych osobowych i żądania

ich usunięcia.

6. Przysługuje Panu/Pani prawo do:

·żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, uzupełnienia, usunięcia lub ograniczenia

przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych,

·cofnięcia zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie; cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z

prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem,

·wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

7. Podanie danych osobowych jest wymogiem obligatoryjnym w oparciu o przepisy prawa, a w pozostałym

zakresie jest dobrowolne. Jednakże brak ich podania i wyrażenia zgody na ich przetwarzanie uniemożliwi

przeprowadzenie procesów rekrutacyjnych z Pana/Pani udziałem.

8. Pana/Pani dane osobowe nie będą wykorzystywane w celu dokonywania profilowania, w tym do

zautomatyzowanego podejmowania decyzji.

Wysłanie CV do pracodawcy jest jednoznacze ze zgodą na przetwarzanie danych osobowych:
"Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb rekrutacji, zgodnie z ustaw z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2002 r. nr 101, poz. 926, ze zm.)"