DANE OFERTY

 • Typ ofertyPraca stała
 • Pensja: 3 500-5 500 PLN/m-c
 • Firma: Business Bridge Group Sp. z o.o.
 • Kontakt: Katarzyna Kowalska
 • Telefon: 731338805
 • Język obcy: angielski
 • Doświadczenie: Minimum rok

MIEJSCE PRACY

 • Miejscowość: Wrocław
 • Region: dolnośląskie
 • Państwo: Polska
Zobacz wszystkie oferty dla stanowiska:
Project Manager

Business Bridge Group to profesjonalna agencja rekrutacyjna, którą tworzą doświadczeni i skuteczni ludzie. W praktyce oznacza to, że szukamy i – co ważniejsze – znajdujemy odpowiednich specjalistów i menedżerów dla firm, które działają w Polsce i UE, a wybranym kandydatom oferujemy satysfakcjonującą pracę.

Obecnie dla naszego Klienta – firmy z branży marketingu internetowego - szukamy osób do pracy  na stanowisku:

 Junior Project Manager

 (branża marketingu internetowego)

 Miejsce pracy:  Wrocław/tryb hybrydowy

 

Na tym stanowisku zajmiesz się:

 

 • koordynowaniem i realizacją projektów marketingowych,
 • przygotowywaniem i sporządzaniem jakościowych ofert projektowych z obszaru SEM/SEO oraz prezentowaniem ich treści  kontrahentowi,
 • bieżącą weryfikacją zgodności oraz terminowości realizacji umów,
 • sprawną, proaktywną komunikacją w ramach współpracy z innymi działami,
 • regularnym przygotowywaniem aktualizacji oraz raportów z progresu działań na poszczególnych etapach projektu.

 

To praca dla Ciebie, jeśli:

 • posiadasz doświadczenie w zakresie ofertowania oraz w profesjonalnej obsłudze klienta,
 • znasz podstawy działania aplikacji do zarządzania projektami (np. Clickup, Trello, Jira),
 • posiadasz elementarną wiedzę nt. e-commerce, SEO, Google ADS,
 • jesteś osobą elastyczną potrafiącą odnaleźć się w środowisku o dużej dynamice zmian, 
 • masz mocno rozwinięte zdolności analitycznego myślenia, 
 • jesteś zainteresowany budowaniem swojej dalszej ścieżki rozwoju w branży interaktywnego marketingu internetowego.

Co zyskasz pracując na tym stanowisku:

 

 • stabilne zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę wraz z motywującymi premiami,
 • możliwość współtworzenia kampanii realizowanych dla różnych branż i firm z Polski oraz zagranicy, 
 • wsparcie oraz możliwość uczestnictwa w różnorodnych kursach i szkoleniach branżowych,
 • grafik dzienny dostosowany do Twoich preferencji i możliwości,
 • pracę w wyjątkowo przyjaznej atmosferze w młodym, pełnym pasji zespole nastawionym na rozwój.

 

Osoby zainteresowane ofertą pracy prosimy o przesyłanie CV za pośrednictwem linku aplikacyjnego: 

Business Bridge Group to profesjonalna agencja rekrutacyjna, którą tworzą doświadczeni i skuteczni ludzie. W praktyce oznacza to, że szukamy i – co ważniejsze – znajdujemy odpowiednich specjalistów i menedżerów dla firm, które działają w Polsce i UE, a wybranym kandydatom oferujemy satysfakcjonującą pracę.

Obecnie dla naszego Klienta – firmy z branży marketingu internetowego - szukamy osób do pracy  na stanowisku:

 

Junior Project Manager

 (branża marketingu internetowego)

 

Miejsce pracy:  Wrocław/tryb hybrydowy

 

Na tym stanowisku zajmiesz się:

 

 • koordynowaniem i realizacją projektów marketingowych,
 • przygotowywaniem i sporządzaniem jakościowych ofert projektowych z obszaru SEM/SEO oraz prezentowaniem ich treści  kontrahentowi,
 • bieżącą weryfikacją zgodności oraz terminowości realizacji umów,
 • sprawną, proaktywną komunikacją w ramach współpracy z innymi działami,
 • regularnym przygotowywaniem aktualizacji oraz raportów z progresu działań na poszczególnych etapach projektu.

 

To praca dla Ciebie, jeśli:

 • posiadasz doświadczenie w zakresie ofertowania oraz w profesjonalnej obsłudze klienta,
 • znasz podstawy działania aplikacji do zarządzania projektami (np. Clickup, Trello, Jira),
 • posiadasz elementarną wiedzę nt. e-commerce, SEO, Google ADS,
 • jesteś osobą elastyczną potrafiącą odnaleźć się w środowisku o dużej dynamice zmian, 
 • masz mocno rozwinięte zdolności analitycznego myślenia, 
 • jesteś zainteresowany budowaniem swojej dalszej ścieżki rozwoju w branży interaktywnego marketingu internetowego.

Co zyskasz pracując na tym stanowisku:

 

 • stabilne zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę wraz z motywującymi premiami,
 • możliwość współtworzenia kampanii realizowanych dla różnych branż i firm z Polski oraz zagranicy, 
 • wsparcie oraz możliwość uczestnictwa w różnorodnych kursach i szkoleniach branżowych,
 • grafik dzienny dostosowany do Twoich preferencji i możliwości,
 • pracę w wyjątkowo przyjaznej atmosferze w młodym, pełnym pasji zespole nastawionym na rozwój.

 

Osoby zainteresowane ofertą pracy prosimy o przesyłanie CV za pośrednictwem linku aplikacyjnego: 

https://aplikuj.hrlink.pl/aplikacja/Junior-Project-Manager/11337-10631-25-a64-2707.html

 

Posiadamy certyfikaty Ministra Gospodarki i Pracy nr 5355. Wstępną selekcję kandydatów przeprowadzamy na podstawie przesłanych do nas CV. Kontaktujemy się telefonicznie z wybranymi kandydatami, udzielamy bardziej szczegółowych informacji dot. stanowiska pracy, a także informujemy o dalszym procesie rekrutacji.

W związku z unijnym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych (RODO), prosimy o dopisanie w treści CV poniższych klauzul, w przypadku nadesłanych aplikacji bez naszych klauzul, Państwa kandydatura zostanie automatycznie odrzucona, a przesłana aplikacja zostanie usunięta:

 

"Klauzula zgody"

"Wyrażam zgodę na przetwarzanie podanych przeze mnie moich danych osobowych przez firmę Business Bridge Group Sp. z o.o. (Business Bridge Group Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Legnickiej 65/1,54-510 we Wrocławiu, dalej jako Administrator Danych Osobowych) w celu realizacji aktualnych i przyszłych procesów rekrutacyjnych - na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych. OŚWIADCZAM, że podanie przeze mnie danych osobowych jest dobrowolne, jak również o tym, że przysługuje mi prawo do cofnięcia niniejszej zgody w każdym czasie, przy czym cofnięcie zgody na przetwarzanie danych osobowych jest równoznaczne z rezygnacją z dalszego udziału w tym oraz w przyszłych procesach rekrutacyjnych."

 

"Klauzula informacyjna w zakresie danych osobowych"

Zgodnie z art. 13 RODO (Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE. L Nr 119, str. 1) informujemy, iż:

1.      Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Business Bridge Group Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu, przy ulicy Legnickiej 65/1.

2.      Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych jest możliwy pod adresem e-mail: [email protected] lub adresem ul. Legnicka 65/1, 54-510 Wrocław.

3.       Przetwarzanie Pana/Pani danych osobowych odbywa się na podstawie zgody (zgodnie z art. 6 ust. 1 pkt. a RODO), wyłącznie w celu przedstawienia ofert zatrudnienia, a także przeprowadzania aktualnych oraz przyszłych procesów rekrutacyjnych. 

4.       Odbiorcami Pana/Pani danych osobowych będę Klienci Administratora, którzy uczestniczą w procesach rekrutacyjnych. O fakcie przekazania Pana/Pani danych osobowych do Klienta Administratora, będziemy każdorazowo Pana/Panią informować. Odbiorcami Pana/Pani danych osobowych są również podmioty odpowiedzialne za wspieranie Administratora przy realizacji procesów rekrutacyjnych, z którymi Administrator współpracuje na podstawie zawartych umów (są to w szczególności: Dostawcy Usług, Partnerzy, Współpracownicy). 

5.       Pana/Pani dane osobowe przechowywane będą przez okres aktualnych i przyszłych procesów rekrutacyjnych do momentu odwołania przez Pana/Panią zgody do przetwarzania Pana/Pani danych osobowych i żądania ich usunięcia. 

6.       Przysługuje Panu/Pani prawo do: 

·         żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, uzupełnienia, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych, 

·         cofnięcia zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie; cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, 

·         wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

1.       Podanie danych osobowych jest wymogiem obligatoryjnym w oparciu o przepisy prawa, a w pozostałym zakresie jest dobrowolne. Jednakże brak ich podania i wyrażenia zgody na ich przetwarzanie uniemożliwi przeprowadzenie procesów rekrutacyjnych z Pana/Pani udziałem.

1.       Pana/Pani dane osobowe nie będą wykorzystywane w celu dokonywania profilowania, w tym do zautomatyzowanego podejmowania decyzji.

 

 

Posiadamy certyfikaty Ministra Gospodarki i Pracy nr 5355. Wstępną selekcję kandydatów przeprowadzamy na podstawie przesłanych do nas CV. Kontaktujemy się telefonicznie z wybranymi kandydatami, udzielamy bardziej szczegółowych informacji dot. stanowiska pracy, a także informujemy o dalszym procesie rekrutacji.

W związku z unijnym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych (RODO), prosimy o dopisanie w treści CV poniższych klauzul, w przypadku nadesłanych aplikacji bez naszych klauzul, Państwa kandydatura zostanie automatycznie odrzucona, a przesłana aplikacja zostanie usunięta:

 

"Klauzula zgody"

"Wyrażam zgodę na przetwarzanie podanych przeze mnie moich danych osobowych przez firmę Business Bridge Group Sp. z o.o. (Business Bridge Group Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Legnickiej 65/1,54-510 we Wrocławiu, dalej jako Administrator Danych Osobowych) w celu realizacji aktualnych i przyszłych procesów rekrutacyjnych - na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych. OŚWIADCZAM, że podanie przeze mnie danych osobowych jest dobrowolne, jak również o tym, że przysługuje mi prawo do cofnięcia niniejszej zgody w każdym czasie, przy czym cofnięcie zgody na przetwarzanie danych osobowych jest równoznaczne z rezygnacją z dalszego udziału w tym oraz w przyszłych procesach rekrutacyjnych."

 

"Klauzula informacyjna w zakresie danych osobowych"

Zgodnie z art. 13 RODO (Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE. L Nr 119, str. 1) informujemy, iż:

1.      Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Business Bridge Group Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu, przy ulicy Legnickiej 65/1.

2.      Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych jest możliwy pod adresem e-mail: [email protected] lub adresem ul. Legnicka 65/1, 54-510 Wrocław.

3.       Przetwarzanie Pana/Pani danych osobowych odbywa się na podstawie zgody (zgodnie z art. 6 ust. 1 pkt. a RODO), wyłącznie w celu przedstawienia ofert zatrudnienia, a także przeprowadzania aktualnych oraz przyszłych procesów rekrutacyjnych. 

4.       Odbiorcami Pana/Pani danych osobowych będę Klienci Administratora, którzy uczestniczą w procesach rekrutacyjnych. O fakcie przekazania Pana/Pani danych osobowych do Klienta Administratora, będziemy każdorazowo Pana/Panią informować. Odbiorcami Pana/Pani danych osobowych są również podmioty odpowiedzialne za wspieranie Administratora przy realizacji procesów rekrutacyjnych, z którymi Administrator współpracuje na podstawie zawartych umów (są to w szczególności: Dostawcy Usług, Partnerzy, Współpracownicy). 

5.       Pana/Pani dane osobowe przechowywane będą przez okres aktualnych i przyszłych procesów rekrutacyjnych do momentu odwołania przez Pana/Panią zgody do przetwarzania Pana/Pani danych osobowych i żądania ich usunięcia. 

6.       Przysługuje Panu/Pani prawo do: 

·         żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, uzupełnienia, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych, 

·         cofnięcia zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie; cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, 

·         wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

1.       Podanie danych osobowych jest wymogiem obligatoryjnym w oparciu o przepisy prawa, a w pozostałym zakresie jest dobrowolne. Jednakże brak ich podania i wyrażenia zgody na ich przetwarzanie uniemożliwi przeprowadzenie procesów rekrutacyjnych z Pana/Pani udziałem.

1.       Pana/Pani dane osobowe nie będą wykorzystywane w celu dokonywania profilowania, w tym do zautomatyzowanego podejmowania decyzji.

 

Wysłanie CV do pracodawcy jest jednoznacze ze zgodą na przetwarzanie danych osobowych:
"Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb rekrutacji, zgodnie z ustaw z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2002 r. nr 101, poz. 926, ze zm.)"