DANE OFERTY

  • Typ ofertyPraca stała
  • Pensja: nie podano
  • Firma: Charlie works
  • Kontakt: Martyna
  • Telefon: 536 560 524
  • Język obcy: Nie wymagany
  • Doświadczenie: Minimum 3 lata

MIEJSCE PRACY

  • Miejscowość: Wrocław
  • Region: dolnośląskie
  • Państwo: Polska
Poprzez zrozumienie biznesu, wypracowaliśmy strategię opartą na partnerskiej, stałej i długookresowej współpracy. Nasze działania skupione są na codziennej pracy z ludźmi i dla ludzi, według wyznawanych wartości tj.: bezpieczeństwo i jakość. Dostarczamy wiedzę i doświadczenie Ekspertów, aby nasi Partnerzy Biznesowi skutecznie realizowali swoje założone cele.

Numer agencji Charlie works Sp. z o.o. (nr rej 23705)
Obecnie, dla naszego Partnera Biznesowego, poszukujemy osób, które mogą pracować na stanowisku:

MISTRZ PRODUKCJI

Na tym stanowisku będziesz odpowiedzialny/a za:
• kontrolę obszarów produkcyjnych;
• planowanie pracy podległego zespołu;
• kontakt z Klientem;
• bieżącą współpracę z innymi działami w firmie;
• bezpośrednie raportowanie do Zarządu firmy.

Co musisz posiadać, jeśli chcesz pracować na tym stanowisku:
• wykształcenie techniczne;
• minimum 3-letnie doświadczenie w obszarze lakierowania proszkowego;
• umiejętność zarządzania zespołem – delegowanie oraz egzekwowanie wykonania zadań;
• wiedza z zakresu Systemu Zarządzania Jakością ISO 9001;
• strategiczne myślenie oraz odpowiedzialność za powierzone obowiązki.

Co zyskujesz dołączając do zespołu naszego Klienta:
• zatrudnienie na podstawie umowy o pracę (umowa na czas nieokreślony po 3-miesięcznym okresie próbnym);
• pracę od poniedziałku do piątku w godzinach 8-16;
• zakwaterowanie pracownicze;
• wdrożenie pracownika poprzez udział w szkoleniach technicznych oraz produktowych.

Zaaplikuj już dziś wysyłając swoje CV ze zgodą RODO lub wyślij SMS o treści PRACA na numer 733 - pokaż numer telefonu - , a my oddzwonimy!

Przesyłając do nas swoje dane wyrażasz zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych.
Obowiązek informacyjny:
W oparciu o art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.
w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, zwanym dalej ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych (RODO) informujemy, iż:
Administratorem danych jest Charlie works Sp. z o.o. z siedzibą w Kluczborku przy ul. Podwale 8/1, 46-200.
Z administratorem danych można się skontaktować poprzez adres @ oraz pisemnie na adres siedziby administratora.
Twoje dane osobowe będą przetwarzane:
a) w celu wykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa, związanych z procesem zatrudnienia, w tym przede wszystkim Kodeksu pracy - podstawą prawną przetwarzania jest obowiązek prawny ciążący na Administratorze (art. 6 ust. 1 lit c RODO)
b) w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji w zakresie danych niewymaganych przepisami prawa - podstawą prawną przetwarzania jest zgoda (art. 6 ust. 1 lit a RODO)
c) dla celów prowadzenia przyszłych procesów rekrutacyjnych, w przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych w tym celu – podstawą prawną przetwarzania jest zgoda (art. 6 ust. 1 lit a RODO)
d) w celu ustalenia lub dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed takimi roszczeniami przez Administratora – podstawą prawną przetwarzania danych jest prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit f RODO).
e) dla celów zawarcia i realizacji umowy – podstawą przetwarzania jest umowa (art. 6 ust. 1 lit b RODO)
Pani / Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tylko w przypadku konieczności realizacji procesu zatrudnienia.
Dane będą przetwarzane do momentu wycofania przez Panią/Pana zgody na przetwarzanie danych osobowych lub po upłynięciu okresu 2 lat. Okres przechowywania danych osobowych może zostać każdorazowo przedłużony o okres przedawnienia roszczeń, jeżeli przetwarzanie danych osobowych będzie niezbędne dla dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed takimi roszczeniami przez Administratora. W przypadku niespełnienia oczekiwań dokumenty aplikacyjne kandydata będą niezwłocznie niszczone.
Przysługuje Pani / Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania, ich usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania lub prawo do wycofania zgody w dowolnym momencie poprzez podany kontakt do Administratora (bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem).
Dane osobowe nie będą profilowane oraz nie będą przekazywane do państw trzecich i organizacji międzynarodowych.

Prosimy o dodanie klauzuli:
Klauzula nr 1 – obecny proces rekrutacyjny
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych i innych danych zawartych w mojej aplikacji oraz CV na potrzeby obecnego procesu rekrutacyjnego prowadzonego przez Charlie works Sp. z o.o. ul. Podwale 8/1, 46-200 KLUCZBORK.

Klauzula nr 2 – przyszłe procesy rekrutacyjne
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych i innych danych zawartych w mojej aplikacji oraz CV na potrzeby przyszłych procesów rekrutacyjnych prowadzonych przez Charlie works Sp. z o.o. ul. Podwale 8/1, 46-200 KLUCZBORK.
Wysłanie CV do pracodawcy jest jednoznacze ze zgodą na przetwarzanie danych osobowych:
"Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb rekrutacji, zgodnie z ustaw z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2002 r. nr 101, poz. 926, ze zm.)"